Képlet

Megnyit egy almenüt, amelyből egy képletet lehet beszúrni egy táblázat cellájába. Állítsa a kurzort a táblázat egy cellájára vagy a dokumentum azon pontjára, ahová az eredményt be szeretné szúrni. Kattintson a Képlet ikonra, és válassza ki az almenüből a kívánt képletet.

A képlet megjelenik a beviteli sorban. Ha a táblázat egy cellatartományát szeretné megadni, jelölje ki az egérrel a kívánt cellákat. A megfelelő cellahivatkozások a beviteli sorban is megjelennek. Szükség esetén adjon meg további paramétereket, majd a bevitt adatok jóváhagyásához kattintson az Alkalmaz gombra. A képletet közvetlenül is beírhatja, ha ismeri a megfelelő szintaxist. Erre például a Mezők beszúrása és a Mezők szerkesztése párbeszédablakban van szükség.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Képlet


Képlet beállításainak összegzése

Alapvető számításokhoz tartozó függvények

Operation

Name

Example

Összeadás

+

Kiszámítja az összeget.

Példa: <A1> + 8

Kivonás

-

Calculates the difference.

Példa: 10 - <B5>

Szorzás

MUL vagy *

Kiszámítja a szorzatot.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Osztás

DIV vagy /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Alapvető függvények az almenüben

Function

Name

Example

Összeg

SUM

Kiszámolja a kiválasztott cellák összegét.

Példa: SUM <A2:C2> eredménye az A2-től a C2-ig terjedő cellák értékeinek összege.

Kerekítés

ROUND

A megadott számú tizedesjegyre kerekíti a számot.

Példa: 15,678 ROUND 2 eredménye 15,68

Százalék

PHD

Calculates a percentage.

Példa: 10 + 15 PHD eredménye 10,15

Négyzetgyök

SQRT

Kiszámolja a négyzetgyököt.

Example: SQRT 25 displays 5

Hatvány

POW

Kiszámolja egy szám hatványát.

Example: 2 POW 8 displays 256


Operátorok

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Listaelválasztó

|

Elválasztja az elemeket egy listában.

Példa lista használatára:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Egyenlő

EQ vagy ==

Ellenőrzi, hogy a kiválasztott értékek egyenlőek-e. Ha azok nem egyenlőek, az eredmény 0, különben 1 (igaz) jelenik meg.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Nem egyenlő

NEQ vagy !=

Ellenőrzi a kiválasztott értékek különbözőségét.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Kisebb vagy egyenlő

LEQ

Ellenőrzi, hogy az értékek kisebb vagy egyenlőek-e, mint a megadott érték.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Nagyobb vagy egyenlő

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Kisebb

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Nagyobb

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Logikai VAGY

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Példa: 0 OR 0 eredménye 0 (hamis), minden más eredmény 1 (igaz).

Logikai kizáró VAGY (XOR)

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Példa: 1 XOR 0 eredménye 1 (igaz)

Logikai ÉS

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Példa: 1 AND 2 eredménye 1 (igaz).

Logikai NEM

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Példa: NOT 1 (igaz) eredménye 0 (hamis).


Statisztikai függvények

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Közép

MEAN

Kiszámítja egy adatterület vagy egy lista értékeinek számtani közepét.

Példa: MEAN 10|30|20 eredménye 20

Minimális érték

MIN

Kiszámítja egy adatterület vagy egy lista értékeinek legkisebb értékét.

Példa: MIN 10|30|20 eredménye 10

Maximális érték

MAX

Kiszámítja egy adatterület vagy egy lista értékeinek legnagyobb értékét.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Szinusz

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Koszinusz

COS

Kiszámítja a koszinuszt radiánban.

Example: COS 1 displays 0.54

Tangens

TAN

Calculates the tangent in radians.

Példa: TAN <A1>

Arkusz szinusz

ASIN

Kiszámítja az arkusz szinuszt radiánban.

Példa: ASIN 1

Arkusz koszinusz

ACOS

Kiszámítja az arkusz koszinuszt radiánban.

Példa: ACOS 1

Arkusz tangens

ATAN

Kiszámítja az arkusz tangenst radiánban.

Példa: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Dokumentum tulajdonságainak változói

Az alábbi dokumentumtulajdonságok a Fájl - Tulajdonságok - Statisztika pontban is megtalálhatók.

Name

Description

CHAR

A dokumentumban lévő karakterek száma

WORD

A dokumentumban lévő szavak száma

PARA

A dokumentumban lévő bekezdések száma

GRAPH

A dokumentumban lévő képek száma

TABLES

A dokumentumban lévő táblázatok száma

OLE

A dokumentumban lévő OLE-objektumok száma

PAGE

A dokumentum oldalainak száma


További meghatározott értékek

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Euler-állandó

E

2.71828...

Igaz

TRUE

nem egyenlő 0

Hamis

FALSE

0


Támogasson minket!