Endnote Settings

Megadja a végjegyzetek formázását. A végjegyzetek számozástípusa és az alkalmazandó Stílusok állíthatóak be.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza az Eszközök - Lábjegyzetek és végjegyzetek - Végjegyzetek fület.


Automatikus számozás

Számozás

Select the numbering scheme that you want to use.

Kijelölés

Leírás

1, 2, 3

Arab számok

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Római számok (nagybetűkkel)

i, ii, iii

Római számok (kisbetűkkel)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Kezdet

Adja meg a dokumentum első végjegyzetének számát. Ez akkor hasznos, ha több mint egy dokumentumra szeretné a végjegyzetek számozását kiterjeszteni.

Előtte

Írja be a szöveget, amelyet a végjegyzet száma előtt, a megjegyzés szövegében szeretne megjeleníteni. Például írja be a "re: " elemet a következő megjelenítéséhez: "re: 1".

Utána

Adja meg a jegyzet szövegében a végjegyzet száma után megjelenítendő szöveget. Például a "1)" alakú lábjegyzetek megjelenítéséhez a ")" szöveget írja a mezőbe.

Stílusok

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Bekezdés

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Oldal

Válassza ki a végjegyzetekhez használandó oldalstílust.

Szövegtörzsben

Válassza ki a dokumentum szöveges területein a végjegyzethorgonyokhoz használt karakterstílust.

Végjegyzetben

Válassza ki a végjegyzet területén, a végjegyzet számozására használni kívánt karakterstílust.

Támogasson minket!