Számozás

Megadja a fejezetszámozás számformátumát és hierarchiáját az aktuális dokumentumban.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza az Eszközök – Fejezetszámozás – Számozás lehetőséget


Szint

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Számozás

Specify the formatting for the selected outline level.

Bekezdésstílus

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Szám

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Kijelölés

Leírás

1, 2, 3, ...

Arab számok

A, B, C, ...

Nagybetűk

a, b, c, ...

Kisbetűk

I, II, III, ...

Római számok (nagy)

i, ii, iii, ...

Római számok (kicsi)

A,... AA,... AAA,...

Betűs számozás azonos nagybetűkkel, ahol a betűk száma jelöli a vázlatszint mélységét. Például a harmadik szint második száma a "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Betűs számozás azonos kisbetűkkel, ahol a betűk száma jelöli a vázlatszint mélységét. Például a második szint harmadik száma a "cc".

Nincs

Nincs számozási szimbólum. Csak az Elválasztó mezőben megadott karakter vagy szimbólum jelenik meg a számozott sor elején.


Karakterstílus

Select the character style of the numbering character.

Alszintek száma

Adja meg a fejezetszámozásban megjelenítendő vázlatszintmélységet. Például a "3"-as érték háromszintű fejezetszámozás megjelenítését eredményezi: 1.1.1

Tagolás előtte

Adja meg a fejezetszám előtt megjelenítendő szöveget. Például a "Fejezet " érték hatására a fejezetszámozás "Fejezet 1" formátumú lesz.

Tagolás utána

Adja meg a fejezetszám után megjelenítendő szöveget. Például a pont (.) karakter hatására az "1." fog megjelenni.

Kezdet

Adja meg azt a számot, ahonnan a fejezetszámozás újrakezdődik.

Támogasson minket!