Optimális szélesség

Automatikusan a cella tartalmához igazítja az oszlop szélességét. Egy oszlop szélességének módosítása nincs hatással a táblázat többi oszlopának szélességére. A táblázat szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

A módosítás csak a kijelölt cellákat érinti. Több egymás melletti cellát is beállíthat, ha a cellákat egyben jelöli ki.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Ikon

Optimális oszlopszélesség


Támogasson minket!