Iniciálék

A bekezdés első betűjét egy nagyméretű nagybetűvé formázza, amely több soron is átnyúlhat. A bekezdésnek legalább annyi sorból kell állnia, mint amennyi a Sorok mezőben szerepel.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


Beállítások

Display drop caps

Az iniciálébeállítást alkalmazza a kijelölt bekezdésre.

Egész szó

A bekezdés első szavának első betűjét iniciáléként, a szó maradék betűit nagy méretben jeleníti meg.

Karakterek száma

Adja meg az iniciálévá átalakítandó karakterek számát.

Sorok

Adja meg, hogy a bekezdés első sorától kezdve hány sort foglaljon el lefelé az iniciálé. Az ennél rövidebb bekezdések előtt nem lesz iniciálé. A sorok száma 2 és 9 közötti lehet.

Space to text

Adja meg, mekkora hely legyen az iniciálé és a bekezdés többi szövegrésze között.

Tartalom

Szöveg

Írja be a szöveget, amelyet az első betűk helyett szeretne iniciáléként megjeleníteni a bekezdés elején.

Karakterstílus

Válassza ki az iniciáléhoz alkalmazni kívánt formázási stílust Az aktuális bekezdés formázási stílusának használatához válassza a [Nincs] értéket.

Előnézetmező

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Támogasson minket!