Tárgymutató

A következő lehetőségek akkor érhetők el, ha a jegyzék típusaként a Betűrendes tárgymutató értéket adja meg.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Tartalomjegyzék és tárgymutató - Tartalomjegyzék, tárgymutató vagy irodalomjegyzék - Típus fület (ha a Tárgymutató a kiválasztott típus).


Típus és Cím

Adja meg a jegyzék típusát és címét.

Cím

Adjon meg egy címet a kijelölt jegyzék számára.

Típus

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Csak automatikusan frissíthető

Megvédi a jegyzék tartalmát a módosítástól. A kézzel elvégzett módosítások elvesznek, ha a jegyzéket frissíti. Ha engedélyezni szeretné, hogy a kurzorral védett területen is át lehessen menni, válassza - LibreOffice Writer - Formázási segédletek párbeszédablakot, majd jelölje be a Kurzor engedélyezése négyzetet a Védett területek szakaszban.

Create Index or Table of Contents

For

Válassza ki, hogy a dokumentumhoz vagy az aktuális fejezethez szeretne-e jegyzéket készíteni.

Beállítások

Azonos bejegyzések egyesítése

Az azonos bejegyzéseket egyetlen közös bejegyzésre cseréli, amely bejegyzés felsorolja azokat az oldalszámokat, ahol a bejegyzés előfordul a dokumentumban. Például a "Nézet 10, Nézet 43" bejegyzések helyett a "Nézet 10, 43" bejegyzés jelenik meg.

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Kötőjellel

Az egymást követő oldalakon található azonos tárgymutató-bejegyzéseket lecseréli egyetlen bejegyzésre az oldaltartomány megjelölésével. Például a "Nézet 10, Nézet 11, Nézet 12" egyesítésre kerülnek a "Nézet 10-12" formába.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

Az azonos jegyzékbejegyzések nevében megkülönbözteti a nagy- és a kisbetűket. Ázsia nyelvek esetén ez egy másik eljárás alapján kerül végrehajtásra. Ha azt akarja, hogy a bejegyzés első előfordulása határozza meg a bejegyzés betűnagyságát, válassza az Azonos bejegyzések egyesítése lehetőséget.

Jegyzet ikon

Ha ázsiai nyelvekhez többszintű szétválogatást kíván használni, válassza a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőséget. A többszintű szétválogatás során a program figyelmen kívül hagyja az eseteket és a mellékjeleket, és csak a bejegyzések legegyszerűbb formáit hasonlítja össze. Ha a formák azonosak, akkor a program összehasonlítja a mellékjeleket. Ha még ezután is egyeznek a bejegyzések, akkor a program összehasonlítja az eseteket, a karakterek szélességét és a japán kanában lévő eltéréseket.


Bejegyzések automatikus nagybetűsítése

Automatikusan nagybetűre alakítja a jegyzékbejegyzés első betűjét.

A kulcsok legyenek külön bejegyzések

A jegyzékkulcsokat külön jegyzékbejegyzésenként szúrja be. Egy kulcs legfelsőbb szintű tárgymutató-bejegyzésként, míg a kulcshoz rendelt bejegyzések pedig behúzással szedett albejegyzésekként kerülnek beszúrásra.

Jegyzékkulcs megadásához nyissa meg a Bejegyzés beszúrása párbeszédablakot.

Szómutatófájl

Automatikusan megjelöli a tárgymutató-bejegyzéseket egy szómutatófájl (a tárgymutatóba bevenni kívánt szavakat tartalmazó fájl) segítségével.

Fájl

Válasszon ki, hozzon létre vagy szerkesszen egy szómutatófájlt.

Rendezés

Beállítja a jegyzékbejegyzések rendezéséhez szükséges lehetőségeket.

Nyelv

Válassza ki a tárgymutató-bejegyzések rendezéséhez használni kívánt nyelvi szabályokat.

Kulcs típusa

Ha a számokat érték szerint akarja sorba rendezni (például 1, 2, 12 stb.), válassza a numerikus lehetőséget. Ha a számokat karakterkód szerint kívánja sorba rendezni (például 1, 12, 2 stb.), válassza az alfanumerikus lehetőséget.

Támogasson minket!