Tárgymutató, tartalomjegyzék vagy irodalomjegyzék

Tárgymutatót vagy tartalomjegyzéket szúr be a kurzor aktuális helyére. Egy tárgymutató vagy tartalomjegyzék szerkesztéséhez vigye a kurzort a tárgymutatóra vagy tartalomjegyzékre, majd válassza a Beszúrás - Tartalomjegyzék és tárgymutató - Tartalomjegyzék, tárgymutató vagy irodalomjegyzék lehetőséget.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index


Ebben a párbeszédablakban megtekintheti a tárgymutató vagy a táblázat előnézetét is.

A kiválasztott tárgymutató vagy táblázat típusától függően a következő fülek láthatók.

Típus

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Bejegyzések (jegyzékek)

Adja meg a tárgymutató- vagy a táblázatbejegyzések formátumát. E lap megjelenése attól függően módosul, milyen típusú jegyzéket választott ki a Típus lapon.

Stílusok

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Hasábok

Megadja a hasábok számát és elrendezését egy oldalstílushoz, kerethez vagy szakaszhoz.

Ezen a lapon megadhatja a tárgymutató vagy a tartalomjegyzék oszlopelrendezését. Alapértelmezésben a jegyzékcím egy oszlop széles, és kiterjed a bal margón túlra.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Támogasson minket!