Feltételek megadása

A feltételek logikai kifejezések, amelyek segítségével a mezők és szakaszok megjelenítését vezérelheti a dokumentumban. Habár az alábbi példák mezőkre vonatkoznak, azok alkalmazhatók szakaszokra is.

A következő mezőtípusokhoz adhat meg feltételeket:

 1. Feltételes szöveg: ha a feltétel igaz, az A szöveget, ha hamis, a B szöveget jeleníti meg.

 2. Rejtett szöveg: elrejti a mező tartalmát, ha a feltétel igaz.

 3. Rejtett bekezdés: elrejti a bekezdést, ha a feltétel igaz.

 4. Bármely rekord és a következő rekord: az adatbázisrekordokhoz való hozzáférést vezérli.

A legegyszerűbben úgy adhat meg egy feltételt, ha az alábbi értékek használatával a logikai kifejezést közvetlenül a Feltétel mezőbe írja be:

IGAZ

A feltétel mindig teljesül. Ezenkívül bármilyen más, 0-tól különböző értéket megadhat a feltétel szövegeként.

HAMIS

A feltétel nem teljesül. Értékként 0-t is megadhat.


note

Ha üresen hagyja a Feltétel mezőt, azt a program úgy fogja értelmezni, hogy a feltétel nem teljesül.


Egy feltétel megadásakor használja ugyanazokat az elemeket egy képlet definiálásához (összehasonlító operátorokat, matematikai és statisztikai függvényeket, számformátumokat, változókat és konstansokat.

Egy feltétel megadásakor a következő változótípusokat használhatja:

 1. A dokumentum tulajdonságaival kapcsolatos statisztikát használó, előre megadott LibreOffice-változók

 2. A "Változó beállítása" mezővel létrehozott egyéni változók

 3. Felhasználói adatokon alapuló változók

 4. Adatbázismezők tartalmán alapuló változók

Feltételes kifejezésekben nem használhat belső változókat, például oldal- és fejezetszámokat.

Feltételek és változók

A következő példákban egy "x" nevű változó szerepel:

x == 1 vagy x EQ 1

A feltétel igaz, ha "x" egyenlő 1-gyel.

x != 1 vagy x NEQ 1

A feltétel akkor igaz, ha "x" nem egyenlő 1-gyel.

sinx == 0

A feltétel igaz, ha "x" a pí egész számú többszöröse.


Ahhoz, hogy az összehasonlító operátorokat karakterláncokkal használjon, az operandusokat dupla idézőjelbe kell tennie:

x == "ABC" vagy x EQ "ABC"

Ellenőrzi, hogy az "x" változó tartalmazza-e az "ABC" karaktersorozatot (igaz), vagy sem (hamis).

x == "" vagy x EQ ""

vagy

!x vagy NOT x

Ellenőrzi, hogy az "x" változó üres karaktersorozatot tartalmaz-e.


note

Az "egyenlő" összehasonlító operátort két egyenlőségjellel (==) kell jelölni egy feltételben. Ha például egy "x" változóhoz az 1 értéket rendelte, akkor a feltételt a x==1 alakban adhatja meg.


Felhasználó adatai

A feltételek megadása során a felhasználói adatokat is fel lehet használni. A felhasználói adatok módosításához válassza - LibreOffice - Felhasználó adatai lehetőséget. A felhasználói adatokat karaktersorozat formájában kell megadni. A felhasználói adatokat az „==” (EQ), „!=” (NEQ) vagy „!” (NOT) műveletek használatával kérdezheti le.

A következő táblázat a felhasználó adatainak változóit és azok jelentését sorolja fel:

Változó

Jelentés

user_firstname

Utónév

user_lastname

Vezetéknév

user_initials

Monogram

user_company

Szervezet

user_street

Utca

user_country

Ország

user_zipcode

Irányítószám

user_city

Város

user_title

Cím

user_position

Pozíció

user_tel_work

Céges telefonszám

user_tel_home

Otthoni telefonszám

user_fax

Faxszám

user_email

E-mail cím

user_state

Állam (nem mindegyik LibreOffice-verzióban)


Például egy bekezdés, szöveg vagy szakasz adott monogrammal (például "LM") rendelkező felhasználó elől való elrejtéséhez adja meg a következő feltételt: user_initials=="LM".

Feltételek és adatbázismezők

Feltételeket adhat meg adatbázisok és adatbázismezők eléréséhez. Például egy feltétel alapján ellenőrizheti egy adatbázismező tartalmát, vagy az adatbázismezőket logikai kifejezésekben használhatja. A következő táblázat néhány példát mutat be az adatbázisok feltételekben való használatára:

Példa

Jelentés

Adatbázis.Tábla.Szervezet

Adatbázis.Tábla.Szervezet NEQ ""

Adatbázis.Tábla.Szervezet !=""

A feltétel akkor igaz, ha a SZERVEZET mező nem üres. (Az első példában nincs szükség operátorra.)

!Adatbázis.Tábla.Szervezet

NOT Adatbázis.Tábla.Szervezet

Adatbázis.Tábla.Szervezet EQ ""

Adatbázis.Tábla.Szervezet ==""

IGAZ értéket ad vissza, a SZERVEZET mező üres.

Adatbázis.Tábla.Szervezet !="Sun"

Adatbázis.Tábla.Szervezet NEQ "Sun"

Az IGAZ értéket adja vissza, ha a SZERVEZET mező aktuális értéke nem "Sun". (A felkiáltójel egy logikai NEM kapcsolatot jelöl).

Adatbázis.Tábla.Keresztnév AND Adatbázis.Tábla.Név

Az IGAZ értéket adja vissza, ha a rekord az utónevet és vezetéknevet is tartalmazza.


note

Figyelje meg a különbséget a logikai nem (NOT) "!" és a nem egyenlő (NEQ) "!=" összehasonlító operátor között.


Ha egy feltételben egy adatbázismezőre hivatkozik, használja az Adatbázisnév.Táblanév.Mezőnév formátumot. Ha bármelyik név egy operátorkaraktert tartalmaz, például egy mínuszjelet (-), helyezze a nevet szögletes zárójelbe, például Adatbázisnév.[Táblanév].Mezőnév. Mezőnevekben soha nem használjon szóközt.

Példa: Egy üres adatbázismező elrejtése

Lehet, hogy egy olyan feltételre van szüksége, amely például elrejt egy üres mezőt, ha a VÁLLALAT mező üres néhány adatrekordban.

Válassza a Rejtett bekezdés elemet a listából, és írja be a következő feltételt: Címjegyzék.Címek.Szervezet EQ ""

vagy írja be a következőt:

NOT Címjegyzék.Címek.Szervezet

Ha a SZERVEZET adatbázismező üres, akkor a feltétel igaz, és a bekezdés elrejtésre kerül.

note

To display hidden paragraphs on the screen, choose - LibreOffice Writer - View, and clear the Hidden paragraphs check box.


Példák a mezőkben levő feltételekre

A következő példák a Feltételes szöveg mezőt használják, de azokat bármely olyan más mezőre is alkalmazni lehet, amelyet egy feltételhez lehet kapcsolni. A feltétekhez használt szintaxis a Rejtett szöveg, Rejtett bekezdés, Bármely rekord vagy a Következő rekord mezőkre is érvényes.

Az oldalszámon alapuló feltételes szöveg megjelenítéséhez:

 1. Válassza a Beszúrás - Mező - További mezők lehetőséget, majd kattintson a Függvények fülre.

 2. A Típus listában kattintson a "Feltételes szöveg" lehetőségre.

 3. A Feltétel mezőbe írja be, hogy "oldal == 1".

 4. Az Akkor mezőbe írja be, hogy "Csak egy oldal van.".

 5. A Vagy mezőbe írja be, hogy "Több oldal van.".

 6. Kattintson a Beszúrás, majd a Bezárás gombra.

Egy egyéni változón alapuló feltételes szöveg megjelenítéséhez

 1. Válassza a Beszúrás - Mező - További mezők lehetőséget, majd kattintson a Változók fülre.

 2. A Típus listában kattintson a "Változó beállítása" lehetőségre.

 3. A Név mezőbe írja be, hogy "Profit".

 4. Az Érték mezőbe írja be, hogy "5000".

 5. Kattintson a Beszúrás gombra.

 6. Kattintson a Függvények fülre, majd a Típus listában a "Feltételes szöveg" pontra.

 7. A Feltétel mezőbe írja be, hogy "Profit < 5000".

 8. Az Akkor mezőbe írja be, hogy "A feltétel nem teljesült.".

 9. A Vagy mezőbe írja be, hogy "A feltétel teljesült.".

 10. Kattintson a Beszúrás gombra.

A "Profit" változó tartalmának szerkesztéséhez kattintson duplán a változómezőre.

Az adatbázismező tartalmán alapuló feltételes szöveg megjelenítéséhez:

Jelen példa első része egy szóközt illeszt az "Utónév" és a "Vezetéknév" mezők közé egy dokumentumban, míg a második rész szöveget szúr be egy mező tartalma alapján. Ehhez a példához regisztrálni kell egy címadatforrást a LibreOffice programban.

 1. Válassza a Beszúrás - Mező - További mezők lehetőséget, majd kattintson az Adatbázis fülre.

 2. A Típus listában kattintson a "Körlevélmezők" lehetőségre.

 3. Az Adatbázis kiválasztása mezőben kattintson egy címjegyzékre, majd az "Utónév" lehetőségre, végül a Beszúrás gombra. Ismételje meg ugyanezt a "Vezetéknév" esetén is.

 4. A dokumentumban helyezze a kurzort két mező közé, nyomja meg a szóközt, majd lépjen vissza a Mezők párbeszédablakhoz:

 5. Kattintson a Függvények fülre, majd a Típus listában a "Feltételes szöveg" pontra.

 6. A Feltétel mezőbe írja be: "Címjegyzék.címek.utónév".

 7. Az Akkor mezőbe írjon be egy szóközt, és a Vagy mezőt hagyja üresen.

Most már felhasználhat egy olyan feltételt, amely az Utónév mező tartalma alapján szöveget szúr be.

 1. A Mezők párbeszédablakon kattintson a Függvények fülre.

 2. A Típus mezőben kattintson a "Feltételes szöveg" lehetőségre.

 3. A Feltétel mezőbe írja be: Címjegyzék.címek.utónév == "Mihály"

 4. Az Akkor mezőbe írja be, hogy "Kedves".

 5. Az Egyébként mezőbe írja be, hogy „Hello”.

 6. Kattintson a Beszúrás gombra.

Támogasson minket!