Speciális címkék

Ha egy HTML-dokumentumot tartalmazó dokumentumot ment, a LibreOffice automatikusan speciális HTML-kódokká konvertálja a dátumot, az időt és a Dokumentuminformáció mezőt. A mezők tartalma a konvertált mezőhöz tartozó nyitó és záró HTML-kódok közé kerül. Ezek a különleges HTML-kódok nem felelnek meg a szabványos HTML-kódoknak.

A LibreOffice Writer mezőket az <SDFIELD> kód azonosítja egy HTML-dokumentumban. A mező típusát, formátumát és nevét a nyitó HTML-kód tartalmazza. Egy HTML-szűrő által felismert mezőleíró kód formátuma a mező típusától függ.

Dátum- és időmezők

A "Dátum" és "Időpont" típusú mezők esetében a TYPE paraméter értéke DATETIME. A dátum vagy az időpont formátumát az SDNUM paraméter határozza meg, például YYYY.MM.DD. a dátumhoz és HH:MM:SS az időhöz.

A rögzített dátum- és időmezőkre a dátumot és az időt az SDVAL paraméter határozza meg.

Az alábbi táblázat a LibreOffice által mezőként felismert különleges HTML-dátum- és -időpontkódokra tartalmaz példákat:

Mezők

LibreOffice-kód

A dátum rögzített

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;YYYY.MM.DD.">1998.02.17.</SDFIELD>

A dátum változó

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;YYYY. MM. DD.">1998. 02. 17.</SDFIELD>

Az idő rögzített

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Az idő változó

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Dokumentum-információs mezők

A dokumentuminformáció-mezők esetében a TYPE paraméter értéke DOCINFO. A SUBTYPE paraméter adja meg az adott mezőtípust, például a „Létrehozva” dokumentuminformáció-mező esetében: SUBTYPE=CREATE. A dátumot és időpontot tartalmazó dokumentuminformáció-mezők esetében a FORMAT paraméter értéke DATE vagy TIME, míg az SDNUM paraméter jelöli a használt számformátumot. Az SDFIXED paraméter azt jelöli, hogy az adott dokumentuminformáció-mező értéke rögzített-e.

Egy rögzített dátum- vagy időmező tartalma egyenlő az SDVAL paraméterrel, ellenkező esetben a tartalmak az SDFIELD HTML-kódok közötti szöveggel egyeznek meg.

Az alábbi táblázat a LibreOffice által mezőként felismert különleges, dokumentuminformációs HTML-kódokra tartalmaz példákat:

Mezők

LibreOffice-kód

Leírás (rögzített tartalom)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Leírás</SDFIELD>

Létrehozás dátuma

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;YYYY QQ">1998 1. negyedéve</SDFIELD>

Létrehozás ideje (rögzített tartalom)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;AM/PM HH:MM:SS" SDFIXED>du. 03:58:35</SDFIELD>

Módosítás dátuma

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;YYYY. MMM. DD., NNNN">1998. febr. 23., hétfő</SDFIELD>


Támogasson minket!