Cross-reference

Ide szúrhatja be az aktuális dokumentumban a hivatkozásokat illetve hivatkozott mezőket. A hivatkozások az adott dokumentumban vagy egy fődokumentum aldokumentumaiban lévő hivatkozott mezők.

A kereszthivatkozás mezőként való beszúrásának az az előnye, hogy nem kell kézzel frissíteni a hivatkozásokat a dokumentum minden egyes módosításakor. Csak frissíteni kell a mezők tartalmát az F9 billentyűvel, és a hivatkozások is automatikusan frissülnek.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Insert - Field - More Fields - Cross-references tab

Choose Insert - Cross-reference

From the tabbed interface:

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Cross-reference.

From toolbars:

Icon Insert Cross-reference

Insert Cross-reference

From the keyboard:

+ F2


Kereszthivatkozások beszúrása

Típus

Felsorolja a rendelkezésre álló mezőtípusokat. Mező dokumentumba való felvételéhez kattintson egy mezőtípusra, majd kattintson a Létező kategóriák listában egy mezőre, végül a Beszúrás gombra. A következő mezők érhetők el:

Típus

Jelentés

Hivatkozás beállítása

Állítson be célt egy hivatkozott mezőhöz. A Név részben adjon egy nevet hivatkozásnak. A hivatkozás beszúrásakor ez a név fog megjelenni azonosítóként a Kijelölés listában.

Egy HTML-dokumentumban az így megadott hivatkozásmezők figyelmen kívül lesznek hagyva. HTML-dokumentumokban a célhoz be kell szúrnia egy könyvjelzőt.

Hivatkozás beszúrása

A dokumentum egy másik pontjára mutató hivatkozás beszúrása Először meg kell határozni a megfelelő szövegrészt helyét a "Hivatkozás beállítása" lehetőséggel. Ellenkező esetben a Kijelölés részben nem fog tudni hivatkozást beszúrni egy mezőnév kiválasztásával.

Fődokumentumokban egyik az aldokumentumok között is létrehozhat hivatkozást. Vegye figyelembe, hogy a hivatkozásnév nem fog megjelenni a kijelölésmezőben, és "kézzel" kell beírni.

Egy HTML-dokumentumban az így megadott hivatkozásmezők figyelmen kívül lesznek hagyva. HTML-dokumentumokban lévő hivatkozott mezőkhöz be kell szúrnia egy hiperhivatkozást.

Címsorok

A Kijelölés mező abban a sorrendben tartalmazza a címsorok listáját, amelyben a dokumentumban szerepelnek.

Számozott bekezdések

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Könyvjelzők

Miután beszúrt egy könyvjelzőt a dokumentumba a Beszúrás - Könyvjelző lehetőséggel, elérhetővé válnak a Hivatkozások lapon található könyvjelzőbejegyzések. A könyvjelzők bizonyos szövegrészeket jelölnek egy dokumentumban. Szöveges dokumentumokban a könyvjelzők például a szöveg egyes részei közötti gyors ugrálásra használhatók.

Egy HTML-dokumentumban ezek a könyvjelzők <A név> horgonyokká válnak, amelyek például a hiperhivatkozások céljait határozzák meg.

Lábjegyzetek

Ha a dokumentuma lábjegyzetet tartalmaz, kiválaszthatja a Lábjegyzetek mezőt. A lábjegyzetre való hivatkozás visszaadja a lábjegyzet számát.

(Beszúrt objektumok feliratokkal)

Hivatkozást állíthat be a feliratokkal rendelkező objektumokra. Például illesszen be egy képet, az egér jobb oldali gombjával kattintson rá, és válassza a Felirat lehetőséget. Ekkor az objektum számozott ábraként jelenik meg a listában.


tip

A hivatkozások mezők. Egy hivatkozás eltávolításához törölje a mezőt. Ha hosszabb szöveget ad meg hivatkozásként, és nem akarja a hivatkozás törlése után újra beírni azt, jelölje ki a szöveget, és másolja azt a vágólapra. A Szerkesztés - Irányított beillesztés lehetőséggel ezután "formázatlan szövegként" újra beszúrhatja azt. A szöveg változatlan marad, míg a hivatkozás törlésre kerül.


Kijelölés

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Refer using

Válassza ki a kijelölt hivatkozásmezőhöz használni kívánt formátumot. A következő formátumok érhetők el:

Formátum

Jelentés

Page number (unstyled)

A hivatkozáscélt tartalmazó oldal számát szúrja be.

Fejezet

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

"Fölé"/"Alá"

Beszúrja a „fentebb” vagy az „alább” szavak egyikét attól függően, hogy a hivatkozás célpontja merre található a hivatkozásmezőhöz képest.

Page number (styled)

Beszúrja annak az oldalnak a számát, amely az oldalstílusban megadott formátumot használó hivatkozási célt tartalmaz.

Szám

Beszúrja a címsor vagy a számozott bekezdés számát, kontextustól függően beleértve a felsőbb szinteket is. Bővebb információért lásd a táblázat alatti megjegyzést.

Szám (nincs kontextus)

Csak a címsor vagy számozott bekezdés számát szúrja be.

Szám (teljes kontextus)

Beszúrja a címsor vagy számozott bekezdés számát az összes felsőbb szinttel együtt.

Kategória és szám

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Feliratszöveg

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Név

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

Egy fődokumentumban a különböző aldokumentumokban lévő célok nem jelennek meg a Kijelölés listában. Ha egy hivatkozást akar beszúrni a célhoz, meg kell adnia az elérési útvonalat és a nevet a Név mezőben.

Érték

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Ha a dokumentumban kijelöl egy szöveget, majd beszúr egy hivatkozást, a kijelölt szöveg a beszúrt mező tartalmává válik.

Támogasson minket!