Cross-reference

Ide szúrhatja be az aktuális dokumentumban a hivatkozásokat illetve hivatkozott mezőket. A hivatkozások az adott dokumentumban vagy egy fődokumentum aldokumentumaiban lévő hivatkozott mezők.

A kereszthivatkozás mezőként való beszúrásának az az előnye, hogy nem kell kézzel frissíteni a hivatkozásokat a dokumentum minden egyes módosításakor. Csak frissíteni kell a mezők tartalmát az F9 billentyűvel, és a hivatkozások is automatikusan frissülnek.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Mező - További mezők - Kereszthivatkozások fület.

Válassza a Beszúrás - Kereszthivatkozás lehetőséget.


Kereszthivatkozások beszúrása

Típus

Felsorolja a rendelkezésre álló mezőtípusokat. Mező dokumentumba való felvételéhez kattintson egy mezőtípusra, majd kattintson a Létező kategóriák listában egy mezőre, végül a Beszúrás gombra. A következő mezők érhetők el:

Típus

Jelentés

Hivatkozás beállítása

Állítson be célt egy hivatkozott mezőhöz. A Név részben adjon egy nevet hivatkozásnak. A hivatkozás beszúrásakor ez a név fog megjelenni azonosítóként a Kijelölés listában.

Egy HTML-dokumentumban az így megadott hivatkozásmezők figyelmen kívül lesznek hagyva. HTML-dokumentumokban a célhoz be kell szúrnia egy könyvjelzőt.

Hivatkozás beszúrása

A dokumentum egy másik pontjára mutató hivatkozás beszúrása Először meg kell határozni a megfelelő szövegrészt helyét a "Hivatkozás beállítása" lehetőséggel. Ellenkező esetben a Kijelölés részben nem fog tudni hivatkozást beszúrni egy mezőnév kiválasztásával.

Fődokumentumokban egyik az aldokumentumok között is létrehozhat hivatkozást. Vegye figyelembe, hogy a hivatkozásnév nem fog megjelenni a kijelölésmezőben, és "kézzel" kell beírni.

Egy HTML-dokumentumban az így megadott hivatkozásmezők figyelmen kívül lesznek hagyva. HTML-dokumentumokban lévő hivatkozott mezőkhöz be kell szúrnia egy hiperhivatkozást.

Címsorok

A Kijelölés mező abban a sorrendben tartalmazza a címsorok listáját, amelyben a dokumentumban szerepelnek.

Számozott bekezdések

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Chapter Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Könyvjelzők

Miután beszúrt egy könyvjelzőt a dokumentumba a Beszúrás - Könyvjelző lehetőséggel, elérhetővé válnak a Hivatkozások lapon található könyvjelzőbejegyzések. A könyvjelzők bizonyos szövegrészeket jelölnek egy dokumentumban. Szöveges dokumentumokban a könyvjelzők például a szöveg egyes részei közötti gyors ugrálásra használhatók.

Egy HTML-dokumentumban ezek a könyvjelzők <A név> horgonyokká válnak, amelyek például a hiperhivatkozások céljait határozzák meg.

Lábjegyzetek

Ha a dokumentuma lábjegyzetet tartalmaz, kiválaszthatja a Lábjegyzetek mezőt. A lábjegyzetre való hivatkozás visszaadja a lábjegyzet számát.

(Beszúrt objektumok feliratokkal)

Hivatkozást állíthat be a feliratokkal rendelkező objektumokra. Például illesszen be egy képet, az egér jobb oldali gombjával kattintson rá, és válassza a Felirat lehetőséget. Ekkor az objektum számozott ábraként jelenik meg a listában.


tip

A hivatkozások mezők. Egy hivatkozás eltávolításához törölje a mezőt. Ha hosszabb szöveget ad meg hivatkozásként, és nem akarja a hivatkozás törlése után újra beírni azt, jelölje ki a szöveget, és másolja azt a vágólapra. A Szerkesztés - Irányított beillesztés lehetőséggel ezután "formázatlan szövegként" újra beszúrhatja azt. A szöveg változatlan marad, míg a hivatkozás törlésre kerül.


Kijelölés

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


In the Refer using list, click the format that you want to use.

Refer using

Válassza ki a kijelölt hivatkozásmezőhöz használni kívánt formátumot. A következő formátumok érhetők el:

Formátum

Jelentés

Page number (unstyled)

A hivatkozáscélt tartalmazó oldal számát szúrja be.

Referenced text

A hivatkozási cél teljes szövegét szúrja be. Lábjegyzetek esetén a lábjegyzet száma kerül beszúrásra.

"Fölé"/"Alá"

Beszúrja a „fentebb” vagy az „alább” szavak egyikét attól függően, hogy a hivatkozás célpontja merre található a hivatkozásmezőhöz képest.

Page number (styled)

Beszúrja annak az oldalnak a számát, amely az oldalstílusban megadott formátumot használó hivatkozási célt tartalmaz.

Szám

Beszúrja a címsor vagy a számozott bekezdés számát, kontextustól függően beleértve a felsőbb szinteket is. Bővebb információért lásd a táblázat alatti megjegyzést.

Szám (nincs kontextus)

Csak a címsor vagy számozott bekezdés számát szúrja be.

Szám (teljes kontextus)

Beszúrja a címsor vagy számozott bekezdés számát az összes felsőbb szinttel együtt.

Fejezet

A hivatkozás célját tartalmazó fejezet számát szúrja be.

Kategória és szám

Beszúrja a hivatkozáscél kategóriáját (felirattípusát) és számát. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a hivatkozáscél egy objektum felirattal.

Feliratszöveg

Beszúrja a hivatkozáscél feliratszövegét. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a hivatkozáscél egy objektum felirattal.

Számozás

Beszúrja a hivatkozáscél feliratszöveg számát. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a hivatkozáscél egy objektum felirattal.


note

A „Szám” formátum a címsor vagy a számozott bekezdés számát szúrja be. A kontextustól függően ez tartalmazza a felsőbb szinteket is.


note

Ha például a kurzor az 1. fejezet 2. alfejezetének 5. alrészében áll, akkor ez a szám 1.2.5. Ha ide az előző, 1.2.4-es alrészre mutató hivatkozásszöveget szúr be, és a „Szám” formátumot alkalmazza, akkor a hivatkozás „4” lesz. Ha ebben a példában úgy állítja be a számozást, hogy több szint jelenjen meg, akkor a hivatkozás „2.4” vagy „1.2.4” lesz, a beállítástól függően. Ha a „Szám (teljes kontextus)” formátumot használja, akkor mindig „1.2.4” lesz látható, függetlenül attól, hogy a számozott bekezdés hogy van formázva.


Név

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

Egy fődokumentumban a különböző aldokumentumokban lévő célok nem jelennek meg a Kijelölés listában. Ha egy hivatkozást akar beszúrni a célhoz, meg kell adnia az elérési útvonalat és a nevet a Név mezőben.

Érték

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Ha a dokumentumban kijelöl egy szöveget, majd beszúr egy hivatkozást, a kijelölt szöveg a beszúrt mező tartalmává válik.

Támogasson minket!