Lábjegyzet/végjegyzet

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

From the context menu:

Choose Footnote/Endnote (on inserted Footnote/Endnote)

From the tabbed interface:

Choose Reference - Footnote.

Choose Reference - Endnote.

From toolbars:

Icon Insert Footnote Directly

Lábjegyzet közvetlen beszúrása

Icon Insert Endnote Directly

Végjegyzet közvetlen beszúrása


Számozás

Válassza ki a lábjegyzetekhez és a végjegyzetekhez használni kívánt számozás típusát.

Automatikus

A beszúrt lábjegyzetekhez vagy végjegyzetekhez egymást követő sorszámokat rendel. Az automatikus számozás beállításainak módosításához válassza az Eszközök - Lábjegyzetek és végjegyzetek lehetőséget.

Karakter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Kiválasztás

Különleges karaktert szúr be lábjegyzet- vagy végjegyzethorgonyként.

Típus

Adja meg, hogy lábjegyzetet vagy végjegyzetet kíván beszúrni. A végjegyzetek számozása a lábjegyzetekétől különállóan történik.

Lábjegyzet

Beilleszt a dokumentumba egy lábjegyzethorgonyt az aktuális kurzorpozícióhoz, és a lap aljához hozzáad egy lábjegyzetet.

Végjegyzet

Beszúr egy végjegyzethorgonyt a dokumentumba az aktuális kurzorpozícióhoz, és egy végjegyzetet a dokumentum végére.

Támogasson minket!