Lábjegyzet/végjegyzet

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Lábjegyzet és végjegyzet - Lábjegyzet vagy végjegyzet lehetőséget.

Nyissa meg a helyi menüt, és válassza a Lábjegyzet/végjegyzet (beszúrt lábjegyzet/végjegyzet) lehetőséget.

Nyissa meg a Beszúrás eszköztárat, és kattintson a következőre:

Ikon

Lábjegyzet közvetlen beszúrása


Számozás

Válassza ki a lábjegyzetekhez és a végjegyzetekhez használni kívánt számozás típusát.

Automatikus

A beszúrt lábjegyzetekhez vagy végjegyzetekhez egymást követő sorszámokat rendel. Az automatikus számozás beállításainak módosításához válassza az Eszközök - Lábjegyzetek és végjegyzetek lehetőséget.

Karakter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Kiválasztás

Különleges karaktert szúr be lábjegyzet- vagy végjegyzethorgonyként.

Típus

Adja meg, hogy lábjegyzetet vagy végjegyzetet kíván beszúrni. A végjegyzetek számozása a lábjegyzetekétől különállóan történik.

Lábjegyzet

Beilleszt a dokumentumba egy lábjegyzethorgonyt az aktuális kurzorpozícióhoz, és a lap aljához hozzáad egy lábjegyzetet.

Végjegyzet

Beszúr egy végjegyzethorgonyt a dokumentumba az aktuális kurzorpozícióhoz, és egy végjegyzetet a dokumentum végére.

Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása és szerkesztése

Footnotes/Endnotes

Támogasson minket!