Szakasz

Sets the properties of the section.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Új szakasz

Adjon meg egy nevet az új szakasznak. Alapértelmezés szerint a LibreOffice automatikusan a „Szakasz X” nevet rendeli az új szakaszokhoz (ahol X egy növekvő szám).

Hivatkozás

Hivatkozás

Egy másik dokumentum tartalmát vagy egy szakaszát beszúrja az aktuális szakaszba.

DDE

DDE-hivatkozást hoz létre Jelölje be ezt a négyzetet, majd írja be a használni kívánt DDE-parancsot. A DDE lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a Hivatkozás jelölőnégyzet be van jelölve.

Egy DDE-parancs általános szintaxisa a következő: „<kiszolgáló> <témakör> <elеm>”, ahol a kiszolgáló az adatot tartalmazó alkalmazás DDE-neve. A témakör az elem helyét (általában fájlnévként) mutatja meg, míg az elem a tényleges objektumot jelöli.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

Fájlnév

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Tallózás

Keresse meg a fájlt, amelyet hivatkozásként be akar szúrni, majd kattintson a Beszúrás gombra.

Szakasz

Válassza ki a fájlban azt a részt, amelyet hivatkozásként kíván beilleszteni.

Ha hivatkozott szakaszokat tartalmazó dokumentumot nyit meg, akkor a program a hivatkozások frissítésére fogja felszólítani.

Írásvédelem

Védelem

Megakadályozza a kijelölt szakasz szerkesztését.

Jelszóval

A kijelölt szakaszt jelszóval védi. A jelszónak legalább 5 karakterből kell állnia.

Jelszó

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen módosíthatja az aktuális jelszót.

Elrejtés

Elrejtés

Elrejti a kijelölt szakaszt, így az nem lesz kinyomtatva. Egy rejtett szakasz részei szürkén jelennek meg a Navigátorban. Ha az egérmutatót megállítja egy rejtett összetevő fölött a Navigátorban, akkor a "rejtett" súgótipp jelenik meg.

Jegyzet ikon

Ha egy oldalnak, élőfejnek, élőlábnak, lábjegyzetnek, keretnek vagy cellának az egyetlen tartalma egy szakasz, akkor azt a szakaszt nem rejtheti el.


Elrejtés feltétele

Írja be azt a feltételt, amelynek teljesülnie kell a szakasz elrejtéséhez. A feltétel egy logikai kifejezés, mint például a „MEGSZOLITAS EQ Úr”. Ha például a körlevél funkciót használja egy adatbázis „Megszolitas” mezőjének definiálásához, amely mező értéke lehet „Úr”, „Úrhölgy” vagy „Hölgyem/Uram”, megadhatja, hogy egy szakasz csak akkor legyen kinyomtatva, ha a megszólítás „Úr”.

Egy másik példa az lehetne, hogy létrehoz egy „x” mezőváltozót, és annak értékét 1-re állítja. Ezután egy szakasz elrejtéséhez adjon meg egy feltételt erre a változóra, például: „x eq 1”. Ha a szakaszt meg akarja jeleníteni, akkor az „x” változó értékét „0”-ra kell állítania.

Tulajdonságok

Akkor látja a párbeszédablak ezen területét, ha az aktuális dokumentum egy XForms-dokumentum.

Szerkeszthető a csak olvasható dokumentumban

E lehetőség kiválasztásával egy szakasz tartalma akkor is szerkeszthető lesz, ha a dokumentum csak olvasható módban van megnyitva.

Támogasson minket!