Mezők szerkesztése

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen szerkesztheti egy mező tulajdonságait. Kattintson egy mező elé, majd válassza ezt a parancsot. A párbeszédablakban a nyílgombokkal léphet az előző vagy a következő mezőhöz.

Egy mezőt megnyithat szerkesztésre úgy is, hogy duplán rákattint a dokumentumban.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

A dokumentumban a mezőnév és a mezőtartalom közötti váltáshoz válassza a Nézet - Mezőnevek lehetőséget


note

Ha egy DDE csatolást jelöl ki a dokumentumban, majd kiválasztja a Szerkesztés - Mezők lehetőséget, megnyílik a Csatolás szerkesztése párbeszédablak.


note

Ha egy „küldő” mezőtípus elé kattint, és kiválasztja a Szerkesztés - Mezők lehetőséget, megnyílik a Felhasználói adatok párbeszédablak.


Típus

Megjeleníti a szerkesztett mező típusát.

note

A következő párbeszédablak-elemek csak akkor láthatóak, ha a megfelelő mezőtípus ki van választva.


Kiválasztás

Felsorolja a mezőlehetőségeket, például „rögzített”. Ha akarja, választhat egy másik lehetőséget a kiválasztott mezőtípushoz.

Formátum

Válassza ki a formátumot a mezőtartalom számára. Dátum, időpont, illetve felhasználói mezők esetében a "További formátumok" lehetőség is szerepel a listában, amelyet kiválasztva egyéb formátumok közül választhat. Az elérhető formátumok a szerkesztés alatt álló mező típusától függenek.

Eltolás

Megjeleníti a kijelölt mezőtípushoz (például „Következő oldal”, „Oldalszám" vagy „Előző oldal”) megadott eltolásértéket. Szükség esetén adjon meg egy új eltolásértéket, amelyet a megjelenő oldalszámra alkalmazni kell.

warning

Ha a megjelenített oldalszám helyett a tényleges oldalszámot szeretné módosítani, akkor ne az Eltolás értéket válassza. Az oldalszámok megváltoztatásával kapcsolatban olvassa el az Oldalszámok fejezetet.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Név

Megjeleníti egy mezőváltozó nevét. Ha akarja, megadhat egy új nevet.

Érték

Megjeleníti a mezőváltozó jelenlegi értékét. Ha akarja, megadhat egy új értéket.

Rögzített tartalom

A mezőt statikus tartalomként illeszti be, azaz a mezőt nem lehet frissíteni.

Feltétel

Megjeleníti azt a feltételt, amelynek teljesülnie kell a mező aktiválódásához. Ha akarja, megadhat egy új feltételt.

Akkor, egyébként

Módosítja a megjelenített mezőtartalmat attól függően, hogy a mezőfeltétel teljesült-e vagy sem.

Makró

Megnyitja a Makróválasztó párbeszédablakot. Itt választhatja ki, hogy melyik makró fusson le, amikor a kijelölt mezőre kattint a dokumentumban. Ez a gomb csak a "Makró futtatása" függvénymezőknél érhető el.

Hivatkozás

Szúrja be vagy módosítsa a kiválasztott mező hivatkozott szövegét.

Makró neve

A kiválasztott mezőhöz rendelt makró nevét jeleníti meg.

Helykitöltő

A kiválasztott mező helykitöltő szövegét jeleníti meg.

Szöveg beszúrása

Megjeleníti a feltételhez kapcsolt szöveget.

Képlet

Egy képletmezőben levő képletet jelenít meg.

Láthatatlan

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Alkalmaz

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Alkalmaz

Törlés

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Törlés

Adatbázis kiválasztása

Válasszon egy regisztrált adatbázist, amelyből be akarja szúrni a kiválasztott mezőt. Módosíthatja azt a táblázatot vagy lekérdezést, amelyre a kiválasztott mező hivatkozik.

Rekordszám

Megjeleníti azt az adatbázisrekord-számot, amelyet akkor szúr be a program, ha „Bármely mező” mezőtípushoz szabott feltétel teljesül.

Balra nyíl

A dokumentum következő ugyanolyan típusú mezőjére ugrik. Ez a gomb csak akkor aktív, ha egy dokumentum több azonos típusú mezőt tartalmaz.

Icon Previous Field

Előző mező

Jobbra nyíl

A dokumentum előző ugyanolyan típusú mezőjére ugrik. Ez a gomb csak akkor aktív, ha egy dokumentum több azonos típusú mezőt tartalmaz.

Icon Next Field

Következő mező

Támogasson minket!