Függvények

Beírt parancsok

Szimbólum a Képletelemek panelen

Jelentés

abs

Icon Absolute amount

Abszolút érték

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Inverz koszinusz vagy árkuszkoszinusz

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Inverz kotangens vagy árkuszkotangens

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Inverz hiperbolikus koszinusz

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Inverz hiperbolikus kotangens

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Inverz szinusz vagy árkuszszinusz

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Inverz tangens vagy árkusztangens

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Inverz hiperbolikus szinusz

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Inverz hiperbolikus tangens

backepsilon

Fordított epszilon

cos

Icon Cosine

Koszinusz

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Hiperbolikus koszinusz

cot

Icon Cotangent

Kotangens

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Hiperbolikus kotangens

exp

Icon General exponential function

Általános exponenciális függvény

fact

Icon Factorial

Faktoriális

func e^{}

Icon Natural exponential function

e-alapú exponenciális függvény

ln

Icon Natural logarithm

Természetes alapú logaritmus

log

Icon General logarithm

Általános logaritmus

nroot

Icon n-th root of x

x n-edik hatványa

sin

Icon Sine

Szinusz

sinh

Icon Hyperbolic sine

Hiperbolikus szinusz

sqrt

Icon Square root

Négyzetgyök

sub

x, n indexszel

sup

Icon n-th power of x

x n-edik hatványa

tan

Icon Tangent

Tangens

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Hiperbolikus tangens


Függvények

Válasszon ki egy függvényt az Elemek panel alsó részéből. A függvények listája a Parancsok ablak helyi menüjében is megtalálható. Az Elemek panelen fel nem sorolt függvényeket kézzel kell beírni a Parancsok ablakban.

Támogasson minket!