Relációk

Beírt parancsok

Szimbólum a Képletelemek panelen

Jelentés

< or lt

Icon

Kisebb mint

<< or ll

Sokkal kisebb mint

<= or le

Icon

Kisebb vagy egyenlő

<> or neq

Icon

Nem egyenlő

=

Icon

Egyenlőség

> or gt

Icon

Nagyobb mint

>= or ge

Icon

Nagyobb vagy egyenlő

>> or gg

Sokkal nagyobb mint

approx

Icon

Körülbelül egyenlő

def

definiált vagy definíció szerint egyenlő

divides

Icon

osztója

dlarrow

Icon

Balra mutató dupla vonalas nyíl

dlrarrow

Icon

Dupla vonalas nyíl balra és jobbra

drarrow

Icon

Balra mutató dupla vonalas nyíl

equiv

Icon

Ekvivalens vagy kongruens

geslant

Icon

Nagyobb vagy egyenlő

leslant

Icon

Kisebb vagy egyenlő

ndivides

Icon

nem osztója

ortho

Icon

Ortogonális

parallel

Icon

Párhuzamos

prop

Icon

Arányos

sim

Icon

Hasonló

simeq

Icon

Hasonló vagy egyenlő

toward

Icon

Tart

prec

Icon

Megelőzi

nprec

Icon

Nem előzi meg

succ

Icon

Követi

nsucc

Icon

Nem követi

preccurlyeq

Icon

Megelőzi vagy egyenlő

succcurlyeq

Icon

Követi vagy egyenlő

precsim

Icon

Megelőzi vagy ekvivalens

succsim

Icon

Követi vagy ekvivalens

transl

Megfeleltetés szimbóluma

transr

Megfeleltetés szimbólum - eredeti


Relációk

A LibreOffice Math-képletek összeállítása során számos reláció közül választhat. A relációjelek megjelennek a Képletelemek panel alsó részében. A lista a Parancsok ablak helyi menüjében is megtalálható. A Képletelemek panelen és a helyi menüben fel nem sorolt relációkat kézzel kell beírni a Parancsok ablakba.

Támogasson minket!