Operátorok

A LibreOffice Math-képletek összeállítása során számos operátor közül választhat. A rendelkezésre álló operátorok listáját megtalálja Az Elemek panel alsó részében. A lista a Parancsok ablak helyi menüjében is megtalálható. Az Elemek panelen és a helyi menüben fel nem sorolt parancsokat kézzel kell beírni a Parancsok ablakba.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

A Parancsok ablakban nyissa meg a helyi menüt, majd válassza az Operátorok lehetőséget.

Válassza a Nézet - Elemek menüparancsot, majd az Elemek panelen válassza az Operátorok elemet a listából.


Az alábbi lista a rendelkezésre álló operátorokat tartalmazza. Az operátor neve melletti ikon azt jelzi, hogy az adott operátor a Képletelemek panelen (válassza a Nézet - Képletelemek menüparancsot) vagy a Parancsok ablak helyi menüjéből érhető el.

Operátorfunkciók

Limit Icon

Határ

Beszúr egy határértékjelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: lim <?>

Summation Icon

Összegzés

Beszúr egy szummajelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: sum <?>

Product Icon

Produktum

Beszúr egy produktumjelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: prod <?>.

Coproduct Icon

Koproduktum

Beszúr egy koproduktum jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: coprod <?>

Upper and Lower Limit Icon

Felső és alsó határ

Egy helykitöltővel ellátott, integrál és szumma kifejezésekben használt alsó és felső határ kifejezést szúr be. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: from{<?>} to{<?>} <?>. A határkifejezések csak a megfelelő operátorokkal együtt állhatnak. A határok a szummajel alá és fölé lesznek helyezve.

Integral Icon

Integrál

Beszúr egy integráljelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: int <?>.

Double Integral Icon

Kettős integrál

Beszúr egy kettősintegrál-jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: iint <?>

Triple Integral Icon

Hármas integrál

Beszúr egy hármasintegrál-jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: iiint <?>

Lower Limit Icon

Alsó határ

Integrálok és szummák esetén beszúrja a tartomány alsó határának értékét, helykitöltőkkel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: from {<?>}<?>.

Curve Integral Icon

Vonalintegrál

A vonalintegrál jelét szúrja be, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: lint <?>

Double Curve Integral Icon

Kettős vonalintegrál

Beszúr egy kettős vonalintegrál-jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: llint <?>.

Triple Curve Integral Icon

Hármas vonalintegrál

Beszúr egy hármas vonalintegrál-jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: lllint <?>

Upper Limit Icon

Felső határ

Beszúrja a felső határ kifejezését a helykitöltőkel az integrál- vagy szummajelhez. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: to <?><?>. A határkifejezések csak a megfelelő operátorokkal együtt állhatnak.

Tipp ikon

Egy másik módszer az operátor (például egy integrál) határainak megadására: kattintson a kívánt operátorra, majd a korlát szimbólumra. Ez a módszer gyorsabb, mint a parancsok közvetlen beírása.


A liminf parancs a limes inferior jelet szúrja be egy helykitöltővel.

A limsup parancs a limes superior jelet szúrja be egy helykitöltővel.

A felhasználó által definiált operátorok beírásához írja be a Parancsok ablakba az oper parancsot. A funkció különösen akkor hasznos, ha különleges karaktereket szeretne a képletbe illeszteni. Például: oper %theta x. Az oper paranccsal a LibreOffice alapértelmezett karakterkészletében nem szereplő karaktereket is beszúrhat a képletbe. Az oper a határokkal együtt is alkalmazható; például oper %union from {i=1} to n x_{i}. Ebben a példában az unió szimbólumot a union jelöli. Azonban ez a jel nem tartozik az előre meghatározott szimbólumok közé. A definiálásához válassza az Eszközök - Szimbólumok menüparancsot. A megjelenő párbeszédablakban válassza ki a Különleges szimbólumkészletet, majd kattintson a Szerkesztés gombra. A következő párbeszédablakon válassza ki ismét a Különleges szimbólumkészletet. Adjon meg egy sokatmondó nevet a Szimbólum szövegmezőben (például „union”), majd kattintson az unió jelre a szimbólumkészletben. Kattintson a Hozzáadás majd az OK gombra. A Bezárás gombbal zárja be a Szimbólumok párbeszédablakot. Az egyedi szimbólum elkészült, most már létrehozhatja a Parancsok ablakban az unió jelet: oper %union.

Tipp ikon

A határkifejezéseket nem csak középre igazítva lehet megjeleníteni az operátorok alatt illetve felett. A LibreOffice Math eszközeinek segítségével a felső- vagy alsó index helyére is helyezhetők. Például Parancsok ablakba írt sum_a^b c kifejezéssel a határt a szummajel jobb oldalára igazíthatja. Ha a határ hosszabb kifejezéseket tartalmaz, akkor használjon csoportosító zárójeleket, például sum_{i=1}^{2*n} b. A régebbi változatokból importált képletek esetében ez automatikusan megtörténik. A karakterek közötti térköz (hézagok) módosításához válassza a Formátum - Térköz - Kategória - Indexek vagy Formátum - Térköz - Kategória - Korlátok menüparancsot. Az indexekre vonatkozó további információkat a Súgó más részeiben talál.


Figyelmeztetés ikon

A Parancsok ablak használata során tartsa szem előtt, hogy bizonyos operátoroknál szükség van szóközökre a helyes szerkezet eléréséhez. Ez különösen igaz akkor, ha helykitöltők helyett konkrét értékeket ad meg, például lim a_{n}=a.


Please support us!