Egy- és kétoperandusú operátorok

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

A Parancsok ablakban nyissa meg a helyi menüt, majd válassza az Egy- és kétoperandusú operátorok lehetőséget.

Válassza a Nézet - Elemek menüparancsot, majd az Elemek panelen válassza az Egy- és kétoperandusú operátorok elemet a listából.


Az alábbi lista az összes egy- és kétoperandusú operátort tartalmazza. Az operátor melletti jel azt mutatja, hogy az adott operátor a Képletelemek panelből (válassza a Nézet - Képletelemek menüparancsot) vagy a Parancsok ablak helyi menüjéből érhető el.

Egy- és kétoperandusú operátorok

Plus Icon

Plusz

Beszúr egy pluszjelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: + <?>.

Minus Icon

Mínusz

Beszúr egy mínuszjelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: -<?>.

Plus/Minus Icon

Pluszmínusz

Beszúr egy pluszmínusz (±) jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>+-<?>.

Minus/Plus Icon

Mínuszplusz

Beszúr egy mínuszplusz jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: -+<?>.

Addition (plus) Icon

Összeadás (plusz)

Egy pluszjelet műveletet be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>+<?>.

Multiplication (dot) Icon

Szorzás (pont)

Egy pont operátort szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>cdot<?>.

Multiplication (x) Icon

Szorzás (×)

Beszúr egy „×” szorzást, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>times<?>.

Multiplication (*) Icon

Szorzás (*)

Szorzás (*) jelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>*<?>.

Subtraction Icon

Kivonás

Kivonásjelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>-<?>.

Division (Fraction) Icon

Osztás (tört)

Egy törtjelet szúr be két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>over<?>.

Division Icon

Osztás

Egy osztásjelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>div<?>.

Division (Slash) Icon

Osztás (/)

Egy törtjelet (/) szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>/<?>.

Boolean NOT Icon

Logikai NEM

Logikai NEM műveletet illeszt be, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: neg<?>.

Boolean AND Icon

Logikai ÉS

Logikai ÉS műveletet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>and<?>.

Boolean OR Icon

Logikai VAGY

Logikai VAGY műveletet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>or<?>.

Concatenate Icon

Konkatenálás

Egy konkatenáció jelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: circ.

Beilleszthet felhasználó által definiált egyoperandusú operátort is az uoper kifejezés Parancsok ablakban írásával, amelyet a karakterhez tartozó szintaxis követ. Ez a funkció különleges karakterek képletbe építésénél hasznos. Például az uoper %theta x parancs a LibreOffice Math karakterkészletében megtalálható kis görög théta betűt szúrja be. A LibreOffice karakterkészletében nem található karakterek beszúrásához használja az Eszközök - Szimbólumok - Szerkesztés menüparancsot.

Felhasználó által definiált kétoperandusos parancsokat is megadhat a boper kifejezés Parancs ablakba írásával. Például az y boper %theta x kifejezés egy kis görög théta betűt eredményez, amely előtt egy y van, és utána egy x. A LibreOffice karakterkészletében nem található karakterek beszúrásához használja az Eszközök - Szimbólumok - Szerkesztés menüparancsot.

Az <?>oplus<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott pluszjelet szúrhat be a dokumentumba.

Az <?>ominus<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott mínuszjelet szúrhat be a dokumentumba.

Az <?>odot<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott pontot szúrhat be a képletbe.

Az <?>odivide<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott osztásjelet szúrhat be a képletbe.

Két karakter és köztük egy törtjel (/) létrehozásához gépelje be a következőt a Parancsok ablakba: a wideslash b. A törtjel előtt álló karakterek felülre, a mögötte álló karakterek alulra kerülnek. Ez a parancs a Parancsok ablak helyi menüjében is elérhető.

Két karakter és köztük egy fordított törtjel (\) létrehozásához gépelje be a következőt a Parancsok ablakba: a widebslash b. A törtjel előtt álló karakterek alulra, a mögötte álló karakterek felülre kerülnek. Ez a parancs a Parancsok ablak helyi menüjében is elérhető.

A sub vagy a sup kifejezés Parancsok ablakba történő beírása indexeket és hatványkitevőket ad a képlet karaktereihez, például a sub 2.

Tipp ikon

Ha szeretné használni a kettőspontot („:”) osztásjelként használni, válassza az Eszközök - Szimbólumok menüparancsot, vagy kattintson a Szimbólumok ikonra az Eszközök eszköztáron. Kattintson a Szerkesztés gombra a megjelenő párbeszédablakon, majd válassza a Speciális szimbólumkészletet. Írjon be egy találó nevet a Szimbólum mezőbe (például „osztva”), majd kattintson a kettőspont szimbólumra. Kattintson a Hozzáadás majd az OK gombra. Az OK gombbal zárja be a Szimbólumok párbeszédablakot. Az új szimbólum használatához írja be a nevét a Parancsok ablakba, jelen esetben: a %osztva b = c.


Figyelmeztetés ikon

A Parancsok ablak használata során tartsa szem előtt, hogy számos operátor esetében a helyes képletszerkezet kialakításához ügyelni kell a szóközök megfelelő használatára. Ez különösen akkor igaz, ha helykitöltők helyett konkrét értékeket használ, például 4 div 3 vagy a div b.


Támogasson minket!