Egy- és kétoperandusú operátorok

A LibreOffice Math-képletek létrehozása során számos egy- és kétoperandusú operátort használhat fel. Az egyoperandusú operátorok csak egyetlen helykitöltőre vannak hatással. A kétoperandusú operátorok két helykitöltőt kötnek össze. Az Elemek alsó területén jelennek meg az egyes operátorok. A helyi menü a Parancsok ablakban további operátorok mellett szintén tartalmazza ezeket. Ha a Képletelemekben nem szereplő operátorra van szüksége, akkor használja a helyi menüt, vagy gépelje be közvetlenül a Parancsok ablakba.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

A Parancsok ablakban nyissa meg a helyi menüt, majd válassza az Egy- és kétoperandusú operátorok lehetőséget.

Válassza a Nézet - Elemek menüparancsot, majd az Elemek panelen válassza az Egy- és kétoperandusú operátorok elemet a listából.


Az alábbi lista az összes egy- és kétoperandusú operátort tartalmazza. Az operátor melletti jel azt mutatja, hogy az adott operátor a Képletelemek panelből (válassza a Nézet - Képletelemek menüparancsot) vagy a Parancsok ablak helyi menüjéből érhető el.

Egy- és kétoperandusú operátorok

Plus Icon

Plusz

Beszúr egy pluszjelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: + <?>.

Minus Icon

Mínusz

Beszúr egy mínuszjelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: -<?>.

Plus/Minus Icon

Pluszmínusz

Beszúr egy pluszmínusz (±) jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>+-<?>.

Minus/Plus Icon

Mínuszplusz

Beszúr egy mínuszplusz jelet, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: -+<?>.

Addition (plus) Icon

Összeadás (plusz)

Egy pluszjelet műveletet be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>+<?>.

Multiplication (dot) Icon

Szorzás (pont)

Egy pont operátort szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>cdot<?>.

Multiplication (x) Icon

Szorzás (×)

Beszúr egy „×” szorzást, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>times<?>.

Multiplication (*) Icon

Szorzás (*)

Szorzás (*) jelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>*<?>.

Subtraction Icon

Kivonás

Kivonásjelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>-<?>.

Division (Fraction) Icon

Osztás (tört)

Egy törtjelet szúr be két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>over<?>.

Division Icon

Osztás

Egy osztásjelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>div<?>.

Division (Slash) Icon

Osztás (/)

Egy törtjelet (/) szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>/<?>.

Boolean NOT Icon

Logikai NEM

Logikai NEM műveletet illeszt be, egy helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: neg<?>.

Boolean AND Icon

Logikai ÉS

Logikai ÉS műveletet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>and<?>.

Boolean OR Icon

Logikai VAGY

Logikai VAGY műveletet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: <?>or<?>.

Concatenate Icon

Konkatenálás

Egy konkatenáció jelet szúr be, két helykitöltővel. A Parancsok ablakba közvetlenül beírható forma: circ.

Beilleszthet felhasználó által definiált egyoperandusú operátort is az uoper kifejezés Parancsok ablakban írásával, amelyet a karakterhez tartozó szintaxis követ. Ez a funkció különleges karakterek képletbe építésénél hasznos. Például az uoper %theta x parancs a LibreOffice Math karakterkészletében megtalálható kis görög théta betűt szúrja be. A LibreOffice karakterkészletében nem található karakterek beszúrásához használja az Eszközök - Szimbólumok - Szerkesztés menüparancsot.

Felhasználó által definiált kétoperandusos parancsokat is megadhat a boper kifejezés Parancs ablakba írásával. Például az y boper %theta x kifejezés egy kis görög théta betűt eredményez, amely előtt egy y van, és utána egy x. A LibreOffice karakterkészletében nem található karakterek beszúrásához használja az Eszközök - Szimbólumok - Szerkesztés menüparancsot.

Az <?>oplus<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott pluszjelet szúrhat be a dokumentumba.

Az <?>ominus<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott mínuszjelet szúrhat be a dokumentumba.

Az <?>odot<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott pontot szúrhat be a képletbe.

Az <?>odivide<?> kifejezés Parancsok ablakba írásával egy bekarikázott osztásjelet szúrhat be a képletbe.

Két karakter és köztük egy törtjel (/) létrehozásához gépelje be a következőt a Parancsok ablakba: a wideslash b. A törtjel előtt álló karakterek felülre, a mögötte álló karakterek alulra kerülnek. Ez a parancs a Parancsok ablak helyi menüjében is elérhető.

Két karakter és köztük egy fordított törtjel (\) létrehozásához gépelje be a következőt a Parancsok ablakba: a widebslash b. A törtjel előtt álló karakterek alulra, a mögötte álló karakterek felülre kerülnek. Ez a parancs a Parancsok ablak helyi menüjében is elérhető.

A sub vagy a sup kifejezés Parancsok ablakba történő beírása indexeket és hatványkitevőket ad a képlet karaktereihez, például a sub 2.

Tipp ikon

Ha szeretné használni a kettőspontot („:”) osztásjelként használni, válassza az Eszközök - Szimbólumok menüparancsot, vagy kattintson a Szimbólumok ikonra az Eszközök eszköztáron. Kattintson a Szerkesztés gombra a megjelenő párbeszédablakon, majd válassza a Speciális szimbólumkészletet. Írjon be egy találó nevet a Szimbólum mezőbe (például „osztva”), majd kattintson a kettőspont szimbólumra. Kattintson a Hozzáadás majd az OK gombra. Az OK gombbal zárja be a Szimbólumok párbeszédablakot. Az új szimbólum használatához írja be a nevét a Parancsok ablakba, jelen esetben: a %osztva b = c.


Figyelmeztetés ikon

A Parancsok ablak használata során tartsa szem előtt, hogy számos operátor esetében a helyes képletszerkezet kialakításához ügyelni kell a szóközök megfelelő használatára. Ez különösen akkor igaz, ha helykitöltők helyett konkrét értékeket használ, például 4 div 3 vagy a div b.


Támogasson minket!