A Vonal és kitöltés eszköztáron kattintson a következőre:

A Vonal és kitöltés eszköztár tartalmazza az aktuális nézetben alkalmazható összes parancsot és beállítási lehetőséget.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Pozíció és méret

Átméretezi, áthelyezi, elforgatja vagy megdönti a kijelölt objektumot.

Icon Position and Size

Pozíció és méret

Objektumok igazítása

A kijelölt objektumokat egymáshoz viszonyítva igazítja.

Előrehozás

A kijelölt objektumot a takarási sorrend tetejére helyezi át, így az a többi objektum elé kerül.

Icon Bring to Front

Előrehozás

Előrébb hozás

A kijelölt objektumot egy szinttel feljebb helyezi, így az a takarási sorrendben is feljebb kerül.

Icon Bring Forward

Előrébb hozás

Hátrébb küldés

A kijelölt objektumot egy szinttel lejjebb helyezi, így az a takarási sorrendben is lejjebb kerül.

Icon Send Backward

Hátrébb küldés

Hátraküldés

A kijelölt objektumot a takarási sorrend legaljára helyezi át, így a többi objektum mögé kerül.

Icon Send to Back

Hátraküldés

Objektum elé

A takarási sorrendet változtatja meg a kijelölt objektum egy megadott objektum elé mozgatásával. A kijelölt objektum helyzete a képernyőn változatlan marad.

Objektum mögé

A takarási sorrendet változtatja meg a kijelölt objektum egy megadott objektum mögé mozgatásával. A kijelölt objektum helyzete a képernyőn változatlan marad.

Vonalstílus

Válassza ki az alkalmazandó vonalstílust.

Icon Line Style

Vonalstílus

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Vonal színe

Válassza ki a vonal színét.

Icon Line Color

Vonalszín

Területstílus / Kitöltés

Válassza ki a kijelölt rajzobjektumra alkalmazni kívánt kitöltési típust.

Icon Area Style / Filling

Terület stílusa és kitöltése

Árnyékolt

Hozzáad egy árnyékot a kijelölt objektumhoz. Ha erre az ikonra akkor kattint, amikor nincs objektum kijelölve, akkor az árnyék a következőként megrajzolt objektumhoz lesz hozzáadva.

Árnyék hozzáadása ikon

Árnyékolt

Nyíl stílusa

Megnyitja a Nyílhegyek eszköztárat. A megjelenített szimbólumok segítségével megadhatja a kiválasztott vonal végének stílusát.

Vonalvégek

Nyíl stílusa

Flip Vertically

A kijelölt objektum(ok) függőleges tükrözése fentről lentre.

Flip Horizontally

A kijelölt objektumo(ka)t vízszintesen tükrözi balról jobbra.

Transformations

Módosítja a kijelölt objektumok alakját, tájolását vagy kitöltését.

Megadja, hogy a Stílusok ablak látható-e vagy rejtett. E párbeszédablak segítségével lehet stílusokat hozzárendelni és szervezni.

Icon Styles

Styles

Display Grid

Enables or disables the grid.

Rácshoz illesztés

Megadja, hogy a keretek, rajzelemek és vezérlőelemek áthelyezése csak rácspontok között történhet-e. A rácshoz igazítás állapotának csak az aktuális műveletre vonatkozó módosításához húzza át az objektumot a billentyű lenyomva tartása mellett.

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Támogasson minket!