Beszúrás

Ikon

Beszúrás

Nyissa meg a Beszúrás eszköztárat, amelynek segítségével objektumokat, például diagramokat, munkafüzeteket és képeket adhat hozzá a dokumentumhoz.

Dia

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

Új dia

Úszó keret

Úszó keretet szúr be az aktuális dokumentumba. Az úszó keretek HTML-dokumentumokban használhatók egy másik fájl tartalmának megjelenítésére.

Icon Floating frame

Úszó keret

Insert /Objects from File

Lehetővé teszi egy teljes fájl, vagy a fájl bizonyos elemeinek a beszúrását.

Ikon

Munkafüzet

Az aktuális diába vagy oldalra táblázatot szúr be.

Táblázat beszúrása

Táblázat

Fájlból

Megnyit egy fájlválasztó párbeszédablakot egy kép beszúrásához az aktuális dokumentumba.

Icon Image

Kép

Hang vagy video

Egy video- vagy hangfájlt szúr be a dokumentumba.

Hang vagy video

Képlet

Beszúr egy formulát az aktuális dokumentumba.

Icon Formula

Képlet

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objektum

Behelyez egy OLE objektumot az aktuális dokumentumba. Az OLE-objektum linkként vagy beágyazott objektumként kerül beillesztésre.

Icon OLE object

OLE-objektum

Támogasson minket!