Beszúrás

Ikon

Beszúrás

Nyissa meg a Beszúrás eszköztárat, amelynek segítségével objektumokat, például diagramokat, munkafüzeteket és képeket adhat hozzá a dokumentumhoz.

Dia

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

Új dia

Úszó keret

Úszó keretet szúr be az aktuális dokumentumba. Az úszó keretek HTML-dokumentumokban használhatók egy másik fájl tartalmának megjelenítésére.

Icon Floating frame

Úszó keret

Insert /Objects from File

Lehetővé teszi egy teljes fájl, vagy a fájl bizonyos elemeinek a beszúrását.

Icon Insert Slide from File

Munkafüzet

Az aktuális diába vagy oldalra táblázatot szúr be.

Táblázat beszúrása

Táblázat

Fájlból

Megnyit egy fájlválasztó párbeszédablakot egy kép beszúrásához az aktuális dokumentumba.

Icon Image

Kép

Hang vagy video

Egy video- vagy hangfájlt szúr be a dokumentumba.

Icon Media

Media / Audio or Video

Képlet

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objektum

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objektum

Támogasson minket!