Görbe

A Rajz eszköztáron elhelyezkedő Görbe ikon megnyitja a Vonalak eszköztárat, amely segítségével vonalakat és alakzatokat adhat hozzá az aktuális diához.

Ha lenyomva tartja a Shift billentyűt, akkor az egérmutató mozgásának iránya 45 fok többszöröseire korlátozódik. Ha az billentyűt tartja lenyomva, akkor az új pont nem lesz csatlakoztatva az utolsó ponthoz. Ez lehetővé teszi különálló görbéket tartalmazó objektumok létrehozását. Ha az billentyű nyomva tartása mellett egy kisebb objektumot rajzol egy le nem zárt nagyobb objektumba, akkor megtörténhet, hogy a kisebb objektum kivonásra kerül a nagyobból, amelyben így egy lyuk jelenik meg.

A zárt alakzatok automatikusan kitöltődnek azzal a kitöltéssel, amely a Területstílus/Kitöltés mezőben, a Vonal és kitöltés eszköztáron meg van adva.

Görbe (kitöltött)

Bézier-görbén alapuló, kitöltött, zárt alakzatot rajzol. Kattintson oda, ahol kezdeni szeretné a görbét, az egérgomb nyomva tartása mellett húzza a mutatót kicsit arrébb, majd engedje fel a gombot. Mozgassa az egeret a görbe végpontjába, és kattintson, hogy további egyenes szakaszokat adjon a görbéhez. Dupla kattintással fejezheti be a görbét.

Ikon

Görbe (kitöltött)

Kitöltött sokszög

Egyenes vonalakból álló zárt alakzatot rajzol. Kattintson oda, ahonnan a sokszög rajzolását kezdeni szeretné, és húzza az egeret egy vonalszegmens rajzolásához. Újbóli kattintással meghatározhatja a vonalszakasz végét. Folytassa a kívánt pozícióba történő kattintást, hogy meghatározza a sokszög további vonalszegmenseit. Duplán kattintson a sokszög rajzolás befejezéséhez. Amennyiben nyomva tartja a Shift billentyűt, miközben kattint, a sokszög szögét 45 fokosra rajzolhatja.

Ikon

Kitöltött sokszög

Sokszög (45°) kitöltéssel

Zárt alakzatot rajzol, amely egymással 45 fok többszörösei mértékű szöget bezáró szakaszokból áll. Kattintson a sokszög kezdőpontjára, és húzza meg az első vonalszakaszt. Kattintson ismét a vonalszakasz végének kijelöléséhez, majd további kattintásokkal határozza meg a sokszög többi vonalszakaszát is. Kattintson duplán a sokszög befejezéséhez. Olyan sokszöget is rajzolhat, amelynek oldalai nem csak 45 fokos lépésekben zárhatnak be egymással szöget. Ehhez nyomja le a Shift billentyűt a kattintáskor.

Ikon

Sokszög (45°) kitöltéssel

Szabadkézi vonal kitöltéssel

Az egérmutató húzása során a gomb lenyomásának helyétől egy szabad formájú vonalat rajzol az aktuális dokumentumban. Az egérgomb felengedésekor a LibreOffice zárt alakzatot hoz létre a kezdőpont és a végpont egyenes szakasszal összekötése révén. Az alakzat automatikusan feltöltődik az aktuális területszínnel.

Ikon

Szabadkézi vonal kitöltéssel

Görbe

Sima Bézier-görbét rajzol. Kattintson arra a helyre, ahol a görbének kezdődnie kell, húzza az egeret, engedje fel, majd mozgassa át az egérmutatót addig a helyig, ahol a görbének végződnie kell, majd kattintson. Mozgassa az egérmutatót, és kattintson újra egy egyenes vonalszakasz görbéhez adásához. Kattintson duplán a görbe rajzolásának befejezéséhez. Zárt alakzat létrehozásához kattintson duplán a görbe kezdőpontjához. A görbe ívét meghatározza az, hogy milyen messzire húzza.

Ikon

Görbe

Sokszög

Egyenes szakaszokból álló vonalat rajzol. Húzással rajzolhat egy szakaszt, egy kattintással definiálhatja a végpontját, és utána ismét húzással rajzolhat tovább. Dupla kattintással fejezheti be a rajzolást. Zárt alakzat készítéséhez kattintson duplán a kezdőpontra.

Tartsa lenyomva a Shift billentyűt rajzolás közben az előzővel 45 fokot bezáró szög rajzolásához.

A Pontok szerkesztése mód lehetővé teszi a sokszög egyes pontjainak interaktív módosítását.

Ikon

Sokszög

Sokszög (45°)

Egyenes szakaszok sorozatából álló vonalat húz, amelyek egymással 45 fokos szöget zárnak be. Kattintson egyet és az egérgomb húzásával rajzoljon egy szakaszt, kattintson a szakasz végpontjának megadásához, majd húzza ismét az egeret a következő szakasz rajzolásához. Kattintson duplán a vonalrajzolás befejezéséhez. Zárt alakzat létrehozásához tartsa lenyomva az billentyűt, és kattintson duplán.

Ikon

Sokszög (45°)

Szabadkézi vonal

Szabadkézi vonalat rajzol az aktuális dokumentumban a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén. A vonal befejezéséhez engedje fel az egér gombját. Zárt alakzat rajzolásához a vonal kezdőpontjának közelében engedje fel az egér gombját.

Ikon

Szabadkézi vonal

Támogasson minket!