Alakzatok

Létrehoz egy alakzatot két vagy több kijelölt objektumból.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Jelöljön ki két vagy több objektumot, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza az Alakzatok menüparancsot.


Az alakzatok a takarási sorrend legalsó objektumának tulajdonságait veszik fel.

Egyesítés

A kijelölt objektumok területét a kijelölés legalsó objektumának területéhez adja. A parancsot egymást átfedő objektumok esetén érdemes használni.

Kivonás

Kivonja a kijelölt objektum területét a legalsó objektum területéből.

Metszés

A kijelölt objektumok átfedési területéből egy alakzatot hoz létre.

Támogasson minket!