Detailed Calculation Settings

Beállítja a szöveges értékek számértékekké alakításának, szöveges értékek cellahivatkozásokká alakításának és szöveges értékek dátum- és időértékekké alakításának szabályait. Ez befolyásolja a beépített függvényeket, mint például az INDIREKT amely egy hivatkozást szöveges értékként vár, vagy az argumentumokat helyi vagy ISO 8601 formátumban váró dátum- és időfüggvényeket.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Menu - LibreOffice Calc - Formula, and in section Detailed Calculation Settings press Details... button.


Contents to Numbers

Conversion from text to number

Hogyan kezeljük a szöveget, ha egy aritmetikai művelet operandusaként vagy egy olyan függvény argumentumaként jelenik meg, amely számot vár helyette. Egyértelmű konverzió lehetséges egész számok esetén, beleértve az exponenseket, valamint az ISO 8601 dátumokat és időpontokat azok kiterjesztett, elválasztójelekkel ellátott formátumaiban. A tört számértékek tizedes elválasztójelekkel vagy az ISO 8601-től eltérő dátumok esetében a helyi beállításoktól függ. Vegye figyelembe, hogy a helyi beállításoktól függő konverzió esetén a kapott numerikus érték helyenként eltérő lehet!

Generate #VALUE! error: Text found where numeric data is expected will generate #VALUE! error. Example: "123.45" will generate a #VALUE! error, while 123.45 not.

Treat as zero: Any text found where numeric data is expected will be considered as a number of value zero. Example: "123.45" will map to zero, while 123.45 not.

Csak egyértelmű átalakítása: Ha a szöveg érvényes és egyértelmű numerikus értéket képvisel, konvertáld át. Példa: "123.456" #VALUE! hibát fog generálni, mert a szöveg tartalmaz egy elválasztójelet, míg "123456" nem.
A részletekért lásd: Szöveg átalakítása számokká.

Convert also locale dependent: convert values valid in the locale representation. Example: "123,45" is a valid number in some locales because the comma is the decimal separator there.

Treat empty string as zero

Ez az opció határozza meg, hogy egy üres karakterlánc hogyan kerül kezelésre aritmetikai műveletekben. Ha az "Átalakítás szöveget számmá" opciót a "#ÉRTÉK! hiba adása" vagy a "Nullának tekintés" opcióra állította, akkor (itt) nem választhatja ki, hogy az üres karakterlánc számmá történő konvertálása hibát generáljon, vagy az üres karakterláncot nullaként kezelje. Egyébként ez az opció határozza meg, hogy az üres karakterláncokat hogyan kezelje.

Reference syntax for string reference

Formula syntax to use when parsing references given in string parameters. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value.

Apply those settings to current document only

Mark this checkbox to apply the settings to the document only.

Támogasson minket!