Basic IDE

Megadja a Basic nyelvű makrók szerkesztését segítő Basic IDE (Integrált fejlesztői környezet) beállításait.

warning

This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, choose - LibreOffice - Advanced and select Enable experimental features checkbox.


Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose - LibreOffice - Basic IDE.


Kódkiegészítés

Ez a funkció a kód kiegészítésével segíti a Basic programozót, sok gépelést spórol és csökkenti a kódolási hibákat.

Kódkiegészítés engedélyezése

Display methods of a Basic object. Code completion will display the methods of a Basic object, provided the object is a UNO extended type, and the option "Use extended types" is also on. It does not work on a generic Object or Variant Basic types.

Ha egy változó UNO interfész vagy struktúra, akkor egy listamező jelenik meg a pont lenyomásakor a változó neve után (például: egyVáltozó, [megjelenő listamező]). A metódusai és változói a listamezőben kerülnek felsorolásra épp alatta. A nyílbillentyűkkel válogathat a javasolt metódusok és változók között. A kijelölt bejegyzés beszúrásához nyomja meg az Enter billentyűt, vagy kattintson rá duplán az egérrel. A listamező eltüntetéséhez nyomja meg az Enter billentyűt.

A metódus nevének beírásakor a Tab billentyű megnyomásának hatására kiegészül a kijelölt bejegyzés, az ismételt megnyomásakor pedig végiglépked a találatokon a leghosszabb utótag felé. Például az egyVáltozó.egyMet beírásakor végiglépked az egyMet1, egyMetód2, egyMetódus3 bejegyzéseken, és más bejegyzések sem lesznek elrejtve.

Példa:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

egy érvényes változódefiníció, a metódusai a pont („.”) operátorral érhetők el:


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Kódjavaslat

Ezek a kódolást segítik Basic programozók számára.

Automatikus javítás

Kijavítja a Basic változók és kulcsszavak kis- és nagybetűit. A LibreOffice Basic IDE módosítja a kódba beírt Basic utasítások és változók kis- és nagybetűit, a kódolási stílus és az olvashatóság javítása érdekében. A kód módosításai a program változódeklarációira és a talált LibreOffice Basic parancsokra épülnek.

Példa:


  Dim intVar as Integer
 

és az Intvar leírásakor ki lesz javítva intVar alakra, hogy megegyezzen az intVar deklarációjában lévő kis- és nagybetűkkel.

A Basic kulcsszavak is automatikusan ki lesznek javítva (a kulcsszavak listája az értelmezőből kerül kiolvasásra).

Példák:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Idézőjelek automatikus lezárása

Automatikusan lezárja az idézőjeleket. A LibreOffice Basic IDE minden nyitó idézőjel után kitesz egy záró idézőjelet. Hasznos karakterláncok beszúrásához a Basic kódba.

Zárójel automatikus lezárása

Automatikusan lezárja a nyitó zárójeleket. A LibreOffice Basic IDE minden beírt nyitó zárójel ( „(” ) után kitesz egy záró zárójelet ( „)” ).

Eljárások automatikus lezárása

Eljárások záró utasításainak automatikus beszúrása. A LibreOffice Basic IDE beírja az End Sub vagy End Function kifejezést a Sub vagy Function utasítás legépelése és az Enter megnyomása után.

Nyelvi jellemzők

Kiterjesztett típusok használata

Allow UNO object types as valid Basic types. This feature extends the Basic programming language standard types with the LibreOffice UNO types. This allows the programmer to define variables with the right UNO type and is necessary for the code completion feature.

Példa:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Figyelmeztetés ikon

Az UNO kibővített típusok használata a Basic programokban korlátozhatja a program interoperabilitását, ha más irodai csomagokban hajtja végre.


Támogasson minket!