Általános

A rajzok vagy bemutatók általános beállításait határozza meg.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Szövegobjektumok

Gyorsszerkesztés engedélyezése

Ha be van kapcsolva, akkor a szövegobjektumra kattintva azonnal szerkeszthető a szöveg. Ha nincs, akkor duplán kell kattintani a szerkesztéshez.

Csak a szöveges terület jelölhető ki

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Új dokumentum (csak bemutatókban)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Beállítások

Háttérgyorsítótár használata

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Másolatkészítés áthelyezéskor

Ha be van kapcsolva, akkor a billentyű lenyomása közben elmozdított objektumról automatikusan létrejön egy másolat. Ugyanez érvényes az objektumok forgatására és átméretezésére. Az eredeti objektum az aktuális helyén és méretében marad.

Az objektumok mindig áthelyezhetők

Megadja, hogy forgatáskor az objektumok áthelyezhetők-e. Ha Az objektumok mindig áthelyezhetők lehetőség nincs bejelölve, akkor a Forgatás eszköz bekapcsolása után csak elforgatni lehet az objektumot, áthelyezni nem.

Ne torzítsa el az objektumot (csak rajzoknál)

Az objektum torzításakor megtartja a Bézier-pontok és a síkbeli rajzobjektumok egymáshoz viszonyított helyzetét.

Mértékegység

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabulátorpozíció

Beállítja a tabulátorpozíciók közötti térközt.

Bemutató (csak bemutatóknál)

Távirányító engedélyezése

Megadja, hogy szeretné engedélyezni a Bluetooth távirányítót az Impress futása során. Törölje a Távirányító engedélyezése lehetőséget a távirányítás kikapcsolásához.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Méretezés (csak a rajzoknál)

Rajzolás aránya

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Kompatibilitás (dokumentumspecifikus beállítás)

Ebben a területben megadott beállítások csak az aktuális dokumentumra érvényesek.

A nyomtató mérettáblázatának használata a dokumentum formázásához

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Jegyzet ikon

Ha az aktuális dokumentumra állítja be ezt a lehetőséget, és a dokumentumot például egy régebbi, bináris formátumban menti, akkor ez a beállítás nem lesz mentve. Ha később megnyitja a fájlt egy régebbi formátumból, akkor ez a beállítás alapértelmezés szerint beállításra kerül.


Add spacing between paragraphs and tables

Megadja, hogy a LibreOffice Impress a bekezdésközöket pontosan úgy számítsa, mint a Microsoft PowerPoint.

A Microsoft PowerPoint összeadja egy bekezdés alsó térközét a következő bekezdés felső térközével a teljes térköz kiszámításához a két bekezdés között. A LibreOffice Impress a két térköz közül csak a nagyobbat veszi figyelembe.

Támogasson minket!