Számítás

Munkafüzetek számítási beállításait adja meg. Iteratív hivatkozásokat tartalmazó munkalapok viselkedését, a dátumbeállításokat, az értékes tizedesjegyeket, illetve a kis- és nagybetűk kereséskori figyelembevételét határozza meg.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Iteratív hivatkozások

Ebben a szakaszban korlátozhatja az iteratív számítások alkalmával végrehajtott közelítő lépések számát. Emellett meghatározhatja a válasz pontosságának mértékét is.

Iterációk

Megadja, hogy az iteratív hivatkozást tartalmazó képletek (olyan képletek melyek a feladat megoldásáig folyamatosan ismétlődnek) a megadott számú ismétlődés után kiszámításra kerüljenek-e. Ha az Iterációk mező nincs bejelölve, akkor a táblázatban az iterációs hivatkozás hibaüzenetet okoz.

Példa: egy cikk költségének kiszámítása áfa nélkül.

  1. Írja be az A5 cellába, hogy "Eladási ár", az A6 cellába, hogy "Nettó ár" és az A7 cellába, hogy "ÁFA".

  2. Ezután írja be az eladási árat (például 100) a B5 cellába. A nettó árnak meg kell jelennie a B6 cellában az áfának pedig a B7 cellában.

  3. Ismeretes, hogy az áfa a nettó ár 20%-a, a nettó árhoz viszont úgy jutunk, hogy az áfát levonjuk az eladási árból. Írja be az =B5-B7 képletet a B6 cellába a nettó ár kiszámításához, az =B6*0,20 képletet pedig a B7 cellába az áfa kiszámításához.

  4. A képletek pontos kiszámításához váltson az iterációra, ellenkező esetben a "Körkörös hivatkozás" hibaüzenet jelenik meg az Állapotsoron.

A

B

5

Eladási ár

100

6

Nettó

=B5-B7

7

ÁFA

=B6*0.15


Lépések

Beállítja az iterációs lépések maximális számát.

Minimális változás

Megadja két iterációs lépés között a különbséget. Ha két egymást követő iteráció eredményeinek különbsége kisebb, mint a megadott minimális érték, az iteráció megáll.

Dátum

Válassza ki a napokat számmá átalakító belső átalakítás kezdődátumát.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


1899. dec. 30. (alapértelmezett)

1899. december 30-át állítja be kezdőnapként.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

1900. január elsejét állítja be kezdőnapként. Ezt a beállítást dátumértékeket tartalmazó StarCalc 1.0-munkafüzetekhez használja.

01/01/1904

1904. január elsejét állítja be kezdőnapként. Ezt a beállítást olyan munkafüzeteknél használja, amelyek külső formátumból lettek importálva.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

Megadja, hogy a cellatartalom összehasonlításánál különbségnek számítson-e a kis- és nagybetűk közötti eltérés.

Példa: Írja be az A1 cellába, hogy „Teszt”, a B1 cellába pedig, hogy „teszt”. Ezután írja be a „=A1=B1” képletet a C1 cellába. Ha a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése mező be van jelölve, akkor HAMIS érték jelenik meg a cellában, ellenkező esetben pedig IGAZ.

note

Az AZONOS szövegfüggvény mindig megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, függetlenül e párbeszédablak beállításaitól.


warning

Tiltsa le a kis- és nagybetűk megkülönböztetését azon táblázatokhoz, amelyeknek Microsoft Excelben is működniük kell.


A belső pontosság a kijelzett pontossággal egyezzen meg

Megadja, hogy a számításokat a munkalapon megjelenített, kerekített értékekkel végezze-e el. A diagramokat a megjelenített értékekkel ábrázolja. Ha A belső pontosság a kijelzett pontossággal egyezzen meg lehetőség nincs bejelölve, akkor a megjelenített számok kerekítettek lesznek, de nem kerekített számokkal lesznek belsőleg kiszámítva.

Az = és a <> keresési feltétel csak teljes cellán alkalmazható

Megadja, hogy a Calc-adatbázisfüggvényekben beállított keresési feltételek pontosan illeszkedjenek az egész cellára. Ha Az = és <> keresési feltétel a teljes cellára vonatkozik és a Helyettesítő karakterek engedélyezése a képletekben négyzetek be vannak jelölve, akkor a LibreOffice Calc pontosan úgy viselkedik, mint a Microsoft Excel a cellák adatbázisfüggvényekkel való keresésekor.

* a következő helyzetben:

Keresés eredménye:

win

Megtalálja a win-t, de a win95-öt, os2win-t vagy upwind-et nem.

win*

Megtalálja a win-t és a win95-öt, de az os2win-t vagy upwind-et nem.

*win

Megtalálja a win-t és az os2win-t, de a win95-öt vagy upwind-et nem.

*win*

Megtalálja a win-t, win95-öt, os2win-t és az upwind-et is.


Ha Az = és <> keresési feltétel a teljes cellára vonatkozik nincs engedélyezve, akkor a "win" keresési minta úgy viselkedik, mint a "*win*". A keresési minta bárhol lehet a cellán belül, amikor a Calc adatbázisfüggvényeivel keres.

warning

Engedélyezze a teljes cellás egyezést azon táblázatokhoz, amelyeknek Microsoft Excelben is működniük kell.


Helyettesítő karakterek engedélyezése a képletekben

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Engedélyezze a képletekben lévő helyettesítő karaktereket azon táblázatokhoz, amelyeknek Microsoft Excelben is működniük kell.


Reguláris kifejezések engedélyezése a képletekben

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Ne engedélyezze a képletekben lévő reguláris kifejezéseket azon táblázatokhoz, amelyeknek Microsoft Excelben is működniük kell.


Helyettesítő karakterek és reguláris kifejezések tiltása a képletekben

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Ne tiltsa le a képletekben lévő helyettesítő karaktereket azon táblázatokhoz, amelyeknek Microsoft Excelben is működniük kell.


Oszlop- és sorcímkék automatikus megkeresése

Megadja, hogy valamely cellában a szöveg lehet a cella alatt lévő oszlop, illetve a cellától jobbra lévő sor címkéje. A szövegnek legalább egy szóból kell állnia, de nem tartalmazhat műveleti jelet.

Példa: Az E5 cella az „Európa” szöveget tartalmazza. Alatta az E6 cella értéke 100, az E7 celláé pedig 200. Ha az Oszlop- és sorcímkék automatikus megkeresése mező be van jelölve, akkor a következő képletet írhatja az A1 cellába: =SZUM(Európa).

Tizedesek korlátozása az általános számformátumhoz

Megadhatja, hogy legfeljebb hány tizedes hely jelenjen meg az Általános számformátumra formázott cellákban. Ha nincs bekapcsolva, akkor az Általános számformátumra formázott cellákban annyi tizedes hely jelenik meg, amennyit az oszlopszélesség megenged.

Tizedesjegyek

Az Általános számformátumban megjelenítendő tizedesjegyek számát határozza meg. A számok kerekítve jelennek meg, de nem kerekítve kerülnek mentésre.

Támogasson minket!