Kompatibilitás

Megadja a szöveges dokumentumok kompatibilitási beállításait. E beállítások segítségével finomhangolható a LibreOffice a Microsoft Word-dokumentumok importálásakor.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

Néhány itt megadott beállítás csak az aktuális dokumentumra érvényes, és külön kell megadni minden dokumentumhoz.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


OpenOffice.org 1.1 tabulátorpozíció-formázás használata

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

A Writer jelenlegi verziójával készült szöveges dokumentumokban az új tabulátorpozíció-kezelés alapértelmezés szerint alkalmazva lesz. A StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti Writer verziókkal készült szöveges dokumentumokban a régi tabulátorpozíció-kezelés érvényes.

Sorritkítás (extra térköz) nélküli szövegsorok

Megadja, hogy a szövegsorok között ne legyen további bevezető hely (extra térköz), akkor sem, ha a használt betűkészlet tartalmazza a további bevezető hely jellemzőt.

A Writer jelenlegi verziójával készült szöveges dokumentumokban a további bevezető hely alapértelmezés szerint alkalmazva lesz. A StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti Writer verziókkal készült szöveges dokumentumokban a további bevezető hely nincs használatban.

OpenOffice.org 1.1 sortávolságok használata

Ha beállítás ki van kapcsolva, a szövegsorok formázására az új, arányos sortávolságot használó eljárás lesz alkalmazva. Ha beállítás be van kapcsolva, a szövegsorok formázására a régi, arányos sortávolságot használó módszer lesz alkalmazva.

A Writer jelenlegi és a Microsoft Word frissebb verzióival készült szöveges dokumentumokban az új eljárás lesz alkalmazva. A StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti Writer verziókban készült dokumentumokban a korábbi eljárás van használatban.

Bekezdés és táblázat térköz a táblázat alsó celláinál

Megadja, hogy az alsó térközt hozzá kell adni a bekezdéshez, akkor is, ha az egy táblázatcella utolsó bekezdése.

Ha a beállítás ki van kapcsolva, a táblázatcellák a Writer StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti verziói szerint lesznek formázva. Ha beállítás be van kapcsolva, akkor a táblázatcellák formázásara egy alternatív módszer lesz használva. A beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva a LibreOffice által létrehozott új dokumentumok és a Microsoft Word formátumból importált dokumentumok esetén.

OpenOffice.org 1.1 objektumpozicionálás használata

Megadja, hogyan számítódjon ki a karakterhez vagy bekezdéshez horgonyzott lebegő objektumok pozíciója a felső és alsó bekezdéstérköz figyelembe vételével.

Ha a beállítás be van kapcsolva, a lebegő objektumok a Writer StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti verziói szerint lesznek pozicionálva. Ha a beállítás ki van kapcsolva, a lebegő objektumok alternatív módon szerint lesznek pozicionálva, amely hasonlít a Microsoft Word által használt módszerhez.

A beállítás új dokumentumok esetén ki van kapcsolva. Az OpenOffice.org 2.0 verzió előtti verziókban létrehozott Writer-dokumentumok esetén a beállítás be van kapcsolva.

OpenOffice.org 1.1 objektumok körüli szöveg körülfuttatási módszerének használata

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

A Writer StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti verzióiban ennek ellenkezője volt igaz.

Ha a beállítás ki van kapcsolva, ami az alapbeállítás, akkor az újfajta szövegtördelés lesz alkalmazva. Ha a beállítás be van kapcsolva, akkor a korábbi szövegtördelési módszer lesz alkalmazva.

A körbefuttatási stílus figyelembe vétele az objektumok elhelyezésénél

Megadja, hogy a karakterhez vagy bekezdéshez horgonyzott lebegő objektumok pozicionálásának bonyolult, iteratív eljárása hogyan történjen. A Writer StarOffice 8 vagy OpenOffice.org 2.0 előtti verzióiban iteratív eljárást használt, az aktuális verzió viszont egy egyszerű eljárást használ, amely hasonlít a Microsoft Word eljárására.

Ha a beállítás ki van kapcsolva, az objektumpozicionálásra a régi LibreOffice iteratív eljárása lesz használva. Ha a beállítás be van kapcsolva, az objektumpozicionálásra az új egyszerű eljárás lesz használva, biztosítandó a kompatibilitást a Microsoft Word-dokumentumokkal.

Szavak közti térköz növelése kézi sortöréssel lezárt sorkizárt bekezdésekben

Ha engedélyezve van, a Writer térközöket szúr be a szavak közé az olyan soroknál, amelyek Shift+Enter billentyűkombinációval lettek lezárva, és a bekezdés sorkizárt. Ha le van tiltva, akkor a szavak közötti térközök nem lesznek széthúzva, hogy a sor a sorkizárt bekezdés széléig érjen.

Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az .odt szöveges dokumentumokra. Mentésre és betöltésre kerül az .odt szövegesdokumentum-formátum esetén. Ez a beállítás nem menthető a régi .sxw szöveges dokumentumokba, ezért ez a beállítás ki van kapcsolva .sxw szöveges dokumentumok esetén.

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Használat alapértelmezettként

Kattintson erre, hogy az ezen a lapon beállított aktuális beállítások legyenek ezentúl az alapértelmezettek a LibreOffice-ban.

A gyári beállítások a következők: A következő beállítások engedélyezve vannak, míg a többi beállítás tiltva van:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Bekezdés és táblázat térköz a táblázat alsó celláinál

  4. Szavak közti térköz növelése kézi sortöréssel lezárt sorkizárt bekezdésekben

Támogasson minket!