Táblázat

Szöveges dokumentumok táblázatainak jellemzőit határozza meg.

Megadja az oszlopok, sorok és táblázat mód alapértelmezett beállításait. Megadja az oszlopok és sorok áthelyezésének és beszúrásának szabványos értékeit. További információkért tekintse meg a .

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Alapértelmezett

Meghatározza a szöveges dokumentumokban újonnan létrehozott szöveges táblázatok alapértelmezését.

Címsor

A táblázat első sorát a Táblázatfejléc bekezdésstílussal formázza meg.

Ismétlés minden oldalon

Megadja, hogy a táblázatfejléc megjelenjen-e oldaltörés után a következő oldalon.

Ne vágja ketté (nem érvényes HTML-re)

Megadja, hogy a táblázatokat semmiféle szövegtörés ne bontsa fel. Ezt a beállítást a Táblázat - Tulajdonságok - Szövegbeosztás menüpontban is megtalálhatja.

Szegély

Megadja, hogy a táblázatbeli celláknak alapértelmezés szerint szegélye legyen.

Bevitel táblázatokban

Számfelismerés

Meghatározza, hogy a szöveges táblázat cellájába beírt számok felismerésre kerüljenek és számként legyenek formázva. A LibreOffice Writer táblázat cellái akkor ismerik fel a számokat, ha azok a Számok, Százalék, Pénznem, Dátum, Idő, Tudományos, Tört és Boolean (logikai) kategóriákban elérhető számformátumok egyikében vannak megadva.

A felismert szám a táblázat celláinak alapértelmezett számformátumával jelenik meg, és a cellák formátumát a felismert kategóriára állítja. Például, ha egy számot Dátumként ismer fel, a cella formátumkategóriája Dátumra lesz állítva. A cellához beállíthat egy adott számformátumot, például egy 8/3/2018-ként beírt dátum 2018. március 8., csütörtökként jelenik meg, ha a cellaszám formátum a Számformátum párbeszédablakban "1999. december 31., péntek" értékre van beállítva.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

Számformátum-felismerés

Ha a Számformátum-felismerés nincs beállítva, a program csak a cellánál beállított formátumot fogadja el. Minden más bevitel visszaállítja a formátumot Szöveg típusúra.

Ha például egy cella dátumértéket tartalmaz, és a cellaformátuma dátum, akkor egy százalékos érték új bevitele a cellában a cellaformátumot Szöveg-re állítja, és a százalékos beviteli számot nem ismeri fel.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Igazítás

Megadja, hogy a számok mindig a cella jobb alsó sarkába legyenek igazítva. Ha ez a mező nincs kijelölve, a számok mindig a cella bal felső sarkába lesznek igazítva.

note

A közvetlen formázást nem befolyásolja az Igazítás mező. Ha közvetlenül középre igazította a cellát, akkor a maradék középre igazított lesz attól függetlenül, hogy szövegről, vagy számokról van szó.


Billentyűzet-kezelés

Cellák mozgatása

Meghatározza a sorok és oszlopok billentyűzettel történő mozgatásának alapértelmezett beállításait.

Sor

Megadja a sor áthelyezéséhez használandó értéket.

Oszlop

Megadja az oszlop áthelyezéséhez használandó értéket.

Insert cell

Megadja a sorok és oszlopok billentyűzettel történő beillesztésének alapértelmezett beállításait.

Sor

Megadja a sorok beszúrásánál használt alapértéket.

Oszlop

Megadja az oszlopok beszúrásánál használt alapértéket.

Sorok és oszlopok viselkedése

Meghatározza a sorok és oszlopok viszonylagos hatását a szomszédos sorokra és oszlopokra, illetve az egész táblázatra nézve.

Fix szélességű

Megadja, hogy a sor vagy oszlop változtatásai csak a megfelelő szomszédos területre legyenek hatással.

Rögzített, arányos

Megadja, hogy a sor vagy oszlop változtatásai az egész táblázatra hatással legyenek.

Változó

Megadja, hogy a sor vagy oszlop változtatásai a táblázat méretét is befolyásolják.

Támogasson minket!