Űrlaptervező eszköztár

Az Űrlaptervező eszköztár akkor lesz látható, amikor a tervező módban kiválaszt egy űrlapobjektumot.

Horgony

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Igazítás

A kijelölt objektumok igazítását módosítja.

Ikon

Igazítás

Előrehozás

A kijelölt objektumot a takarási sorrend tetejére helyezi át, így az a többi objektum elé kerül.

Icon Bring to Front

Előrehozás

Hátraküldés

A kijelölt objektumot a takarási sorrend legaljára helyezi át, így a többi objektum mögé kerül.

Icon Send to Back

Hátraküldés

Kiválasztás

Icon Select

Ez az ikon az egérkurzort kijelölő módba kapcsolja, vagy azt kikapcsolja. A kijelölő mód az aktuális űrlapon levő vezérlőelemek kiválasztására szolgál.

Design Mode

A Tervező módot kapcsolja ki, illetve be. Ezzel a funkcióval gyorsan lehet a Tervező és Felhasználó módok között váltani. Bekapcsolva az űrlapelemek szerkesztésére, kikapcsolva a használatukra van lehetőség.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Vezérlőelem-tulajdonságok

A megnyíló párbeszédablakban beállíthatja a kijelölt vezérlőelem tulajdonságait.

Icon Control

Control Properties

Űrlap tulajdonságai

Ebben a párbeszédablakban többek között az űrlap adatforrását és eseményeit adhatja meg.

Icon Form Properties

Form Properties

Adatnavigátor

Megadja az aktuális XForms-dokumentum adatstruktúráját.

Űrlapnavigátor

Megnyitja az Űrlapnavigátort. Az Űrlapnavigátor megjeleníti az aktuális dokumentumban található minden űrlapot és alűrlapot, és ezek vezérlőelemeit.

Icon Form Navigator

Űrlapnavigátor

Mező hozzáadása

Megnyit egy ablakot, ahol kiválaszthat egy adatbázismezőt, és azt hozzáadhatja az űrlaphoz vagy a jelentéshez.

Icon Add Field

Mező hozzáadása

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Aktiválási sorrend

Megnyitás Tervező módban

Űrlapokat nyit meg Tervező módban, így az űrlap szerkeszthető.

Icon Open in Design Mode

Megnyitás tervező módban

Automatic Control Focus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Pozíció és méret

Átméretezi, áthelyezi, elforgatja vagy megdönti a kijelölt objektumot.

Icon Position and Size

Pozíció és méret

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Rácshoz illesztés

Megadja, hogy a keretek, rajzelemek és vezérlőelemek áthelyezése csak rácspontok között történhet-e. A rácshoz igazítás állapotának csak az aktuális műveletre vonatkozó módosításához húzza át az objektumot a billentyű lenyomva tartása mellett.

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Segédvonalak látszanak áthelyezéskor

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Segédvonalak látszanak áthelyezéskor

Támogasson minket!