Csoportelem tündér: Adatbázismező

Ez az oldal csak akkor látható, ha a dokumentum az adatbázishoz van csatolva. Megadja, hogy a referenciaértékeket el kell-e menteni az adatbázisban.

Jelzi, hogy hova kell menteni a referenciaértékeket. Egy referenciaérték ábrázolhatja a csoportpanel aktuális állapotát az adatbázisban.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 4, there must be a database connection.


Jegyzet ikon

Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha a dokumentum egy adatbázishoz van csatolva.


Kívánja az értéket adatbázismezőbe menteni?

Igen, a következő adatbázismezőbe kívánom menteni:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Lista

Nem, csak az űrlapba kívánom menteni az értéket.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.

Please support us!