Exportálás HTML formátumba - 2. oldal

Meghatározza a közzététel típusát.

Megadhatja, hogy szeretne-e kereteket beilleszteni, címlapot készíteni vagy a bemutató jegyzeteit megjeleníteni.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Közzététel típusa

Meghatározza a tervezett exportálás alapbeállításait.

Szabványos HTML formátum

Szabványos HTML-oldalakat készít az exportált oldalakból.

Szabványos HTML, keretekkel

Szabványos HTML-oldalt készít keretekkel. Az exportált oldal a fő kereten belül fog elhelyezkedni, a keret bal oldalán tartalomjegyzék lesz látható, hiperhivatkozások formájában.

Címlap létrehozása

Létrehoz a dokumentumhoz egy címoldalt.

Megadja hogy a jegyzetek is látsszanak.

Automatikus

HTML-bemutatót készít az automatikus beállításokkal, amelyben a diák automatikusan váltanak meghatározott idő elteltével.

Ahogy a dokumentumban meg van adva

A diák közti átmenet függ az időzítéstől, amit az egyes diákra beállított. Ha kézi átmenetet állított be, akkor a HTML-bemutató tetszőleges billentyű lenyomására lép tovább egy oldallal.

Automatikus

A diaátmenet a bemutató tartalmától függetlenül, a megadott időtartam letelte után automatikusan bekövetkezik.

Dia megjelenítési ideje

Az egyes diák megjelenítésének idejét állítja be.

Végtelen

Automatikusan újraindítja a HTML-bemutatót az utolsó dia megjelenítése után.

WebCast

WebCast exportálása esetén automatikus parancsfájlok készülnek, Perl- vagy ASP-támogatással. Ez lehetővé teszi, hogy az előadó (például egy internetes diavetítést használó telefonkonferencia előadója) megváltoztassa a diákat a hallgatóság böngészőjében. A WebCasttal kapcsolatos további információkat lásd később ebben szakaszban.

ASP (Active Server Pages)

Az ASP beállítás használatakor a WebCast export ASP-lapokat hoz létre. A HTML-es bemutató csak ASP-t támogató webkiszolgálók esetén lehetséges.

Perl

A WebCast-exportálásnál használt HTML-oldalak és Perl-parancsfájlok létrehozására.

Figyelők URL-je

Megadja az abszolút vagy relatív URL-t, amelyet a böngészőbe kell írni a bemutató megtekintéséhez.

Bemutató URL-je

Megadja az abszolút vagy relatív URL-t, ahova az elkészült HTML-bemutató a webkiszolgálón mentésre került.

Perl-parancsfájlok URL-je

Megadja a generált Perl-parancsfájlok URL-jét (abszolút vagy relatív).

További információk a WebCast-exportálásról

Két lehetőség van LibreOffice Impress-bemutatók exportálására a WebCast technológia segítségével: Active Server Pages (ASP) és Perl.

Figyelmeztetés ikon

A WebCasthoz mindkét esetben olyan HTTP-kiszolgálóra van szükség, amely vagy a Perl vagy az ASP parancsnyelvet támogatja. Emiatt az exportálási lehetőségek függenek a használt HTTP-kiszolgálótól.


WebCast ASP-vel

Exportálás

Ne használjuk ugyanazt a könyvtárat két különböző HTML-exportra.

Az ASP WebCast használata

A WebCastot máris használhatja, amint az exportált fájlok elérhetők egy HTTP-kiszolgálón keresztül.

Példa:

Tételezzük fel, hogy a Microsoft Internet Information Server telepíve van a számítógépére. A "c:\Inet\wwwroot\presentation" könyvtárat adta meg HTML kimeneti könyvtárként az IIS beállítása során. A számítógép URL-je a feltételezés szerint: "http://myserver.com".

A hallgatóság megtekintheti az előadó által kiválasztott diát a http://myserver.com/presentation/webcast.asp URL-címen. Nem tudnak átlépni ezen az URL-en más diára, hacsak nem tudják a fájlnevet. Győződjön meg róla, hogy a HTTP-kiszolgáló nem jeleníti meg a könyvtárlistát.

WebCast Perlen keresztül

Exportálás

A Perl WebCast használata

Az exportálás során létrehozott fájlokat a Perl-támogatással rendelkező HTTP-kiszolgálón még telepíteni kell. Ez nem hajtható végre automatikusan a Perl-támogatást biztosító HTTP-kiszolgálók sokfélesége miatt. A végrehajtandó lépések az alábbiakban kerülnek bemutatásra. Tanulmányozza a kézikönyveket, vagy kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy ezeket a lépéseket hogyan kell alkalmazni a kiszolgálón.

Most már tudja használni a WebCast lehetőséget.

Példa:

Ebben a példában egy HTTP-kiszolgálót és Linux operációs rendszert futtató számítógéppel rendelkezik. A HTTP-kiszolgáló URL-címe http://myserver.com, és a HTML-dokumentumok kimeneti könyvtára a //user/local/http/ könyvtár. A Perl-parancsfájlokat a //user/local/http/cgi-bin/ könyvtár tartalmazza. Legyen az exportálási fájl neve titkos.html, a figyelők URL-címe pedig bemutato.html. A bemutató URL-címe szövegmezőbe írja be a http://myserver.com/presentation/ címet, a Perl parancsfájlok URL-címe mezőbe pedig a http://myserver.com/cgi-bin/ címet.

Ha befejezte a Perl-fájlok telepítését, akkor az előadó megtarthatja a bemutatót. A hallgatók a http://myserver.com/presentation/bemutato.html címen tekinthetik meg ezt a bemutatót.

Támogasson minket!