Rekord keresése

Űrlapokban vagy adatbázistáblákban keresheti a megadott értékeket adatmezőkön, listákon és jelölőnégyzeteken keresztül.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Rekord keresése


Táblában kereséskor az aktuális tábla adatmezőiben keres a rendszer. Űrlapban kereséskor az űrlaphoz csatolt tábla adatmezőiben keres a rendszer.

tip

Az itt leírt keresést a LibreOffice hajtja végre. Ha az SQL-kiszolgálót kívánja használni az adatbázisban kereséshez, akkor az Űrlap alapú szűrők ikont kell használnia az Űrlap eszköztáron.


A keresési funkció a táblavezérlőkhöz is rendelkezésre áll. Ha a keresési funkciót a táblavezérlőből hívja meg, akkor a csatolt adatbázistábla adatbázisoszlopainak megfelelő táblavezérlő oszlopaiban kereshet.

Keresés

Megadja a keresés típusát.

Szöveg:

Adja meg a keresett kifejezést, vagy válassza ki a listából. A kurzor alatti szöveg már át lett másolva a Szöveg kombinált listába. Jegyezze meg, hogy táblában keresés során a tabulátorok és sortörések nem dolgozhatók fel.

A keresési kifejezés megőrződik, amíg a tábla- vagy űrlapdokumentum meg van nyitva. Ha egynél több keresést futtat, és szeretne megismételni egy korábbi keresést, akkor a kombinált listából kiválaszthatja a korábban használt keresési kifejezést.

A mező tartalma NULL

Megadja, hogy az adatot nem tartalmazó mezőket is találja meg a kereső.

A mező tartalma nem NULL

Megadja, hogy csak az adatot tartalmazó mezőket találja meg a kereső.

A keresés helye

Megadja, hogy mely mezőkben keressen a kereső.

Űrlap

Megadja a logikai űrlapot, amelyben a keresését kívánja végezni.

note

Az Űrlap kombinált lista csak akkor látható, ha az aktuális dokumentum legalább egy logikai űrlapot tartalmazó űrlapdokumentum. Nem jelenik meg, ha táblákban vagy lekérdezésekben keres.


Az űrlapdokumentumok több logikai űrlapot tartalmazhatnak. Ezek egyéni űrlapösszetevők, amelyek mindegyike egy táblához van csatolva.

Az Űrlap kombinált lista tartalmazza az összes logikai űrlap nevét, amelyhez vezérlőelemek léteznek.

Minden mező

Az összes mezőben keres. Ha egy táblában keres, akkor a tábla összes mezőjében keres a rendszer. Ha egy űrlapban keres, akkor a logikai űrlap (Űrlap lehetőség alatt van megadva) összes mezőjében keres a rendszer. Ha egy táblavezérlő mezőben futtat keresést, akkor az érvényes adatbázistábla-mezőhöz csatolt összes oszlopban keres a rendszer.

Az aktuális logikai űrlap mezőinek nem kell egyezniük az űrlapdokumentum mezőivel. Ha az űrlapdokumentum több adatforrásra (azaz több logikai űrlapra) mutató mezőt tartalmaz, akkor az Összes mező lehetőség csak az űrlapdokumentumban lévő adatforrásokhoz csatolt mezőkben keres.

Egy mező

Megadott adatmezőben keres.

Beállítások

Beállításokat határoz meg a keresés vezérléséhez.

Pozíció

Megadja a kapcsolatot a keresési kifejezés és a mező tartalma között. A következő lehetőségek közül választhat:

Position

Description

a mezőben bárhol

Kiadja az összes mezőt, amelyben bárhol szerepel a keresett minta.

a mező eleje

Kiadja az összes mezőt, amelyben a mező elején szerepel a keresett minta.

a mező vége

Kiadja az összes mezőt, amelyben a mező végén szerepel a keresett minta.

az egész mező

Kiadja az összes mezőt, amelyben a mező tartalma pontosan megegyezik a keresett mintával.


note

Ha a Helyettesítő karakteres kifejezés négyzet be van jelölve, akkor ez a funkció nem áll rendelkezésre.


Mezőformátum alkalmazása

Itt adhatja meg, hogy a keresés az aktuális dokumentumban minden mezőformátumot figyelembe vegyen. Mezőformátum minden olyan látható formátum, amely a következő lehetőségek valamelyikével készült:

  1. táblatervezési módban a mező tulajdonságaival,

  2. adatforrás nézetben oszlopformázással,

  3. űrlapoknál a vezérlő tulajdonságaival.

Ha a Mezőformátum alkalmazása mező be van jelölve, akkor a tábla vagy űrlap adatforrásnézetében a rendszer az itt megadott formátummal keres. Ha a mező nincs bejelölve, akkor az adatbázisban a rendszer az adatbázisban mentett formátum felhasználásával keres.

Példa:

Rendelkezik egy dátummezővel, amely „NN.HH.ÉÉ” formátumban került mentésre az adatbázisban (például 17.02.65). A bejegyzés formátuma az adatforrásnézetben „NN HHH ÉÉÉÉ” (17 Feb 1965). A következő példában a február 17. értéket tartalmazó rekordot csak akkor találja meg a rendszer, ha a Mezőformázás alkalmazása be van jelölve:

Mezőformátum alkalmazása

Keresési minta

dátum:

A „Feb” értéket visszaadja a rendszer, de a „2” értéket nem.

ki

a „2” értéket visszaadja a rendszer, de a „Feb” értéket nem.


Ajánlatos a keresést mindig mezőformátum használatával végezni.

Az alábbi példa bemutatja a mezőformázás nélküli kereséskor fellépő lehetséges problémákat. A problémák a használt adatbázistól függenek, és csak bizonyos alapértelmezett belső formázáskor következnek be:

Keresés eredménye

Ok

Az „5” „14:00:00” értéket ad vissza időként.

A dBASE-adatbázisokban nincs időmező definiálva, ezeket szimulálni kell. Az idő „14:00:00” formátumú belső megjelenítéséhez az „5” szükséges.

„00:00:00” visszaadja a standard dátummező összes rekordját.

Az adatbázis a dátumokat az összevont dátum/idő mező formájában tárolja.

A „45,79” nem adja vissza a „45,79” értéket annak ellenére, hogy a Hely elem alatt a teljes mező lehetőség ki van választva.

A megjelenített nézet nem felel meg a belsőleg tároltnak. Ha például a „45,789” érték az adatbázisban „Szám/Dupla” pontosságú mezőként van tárolva, és a képernyőn megjelenített formátum két tizedesjegyre van állítva, akkor csak a „45,79” értéket adja vissza a rendszer a mezőformázással kereséskor.


Ebben az esetben a standard formátum olyan formátum, amely a belsőleg tárolt adatra hivatkozik. Ez nem mindig latható a felhasználó számára, különösen akkor, ha ezt adattípusok szimulálásához használja a rendszer (például a dBASE-adatbázisok időmezői). Ez a használt adatbázistól és az egyéni adattípustól függ. A mezőformázással keresés akkor megfelelő, ha csak azt kívánja megtalálni, ami valójában megjelenik. Ez érvényes a Dátum, Idő, Dátum/Idő és Szám/Dupla pontosságú mezőtípusokra.

A Mezőformátum alkalmazása nélküli keresés alkalmazása formázási problémák nélküli nagy méretű adatbázisokhoz megfelelő, mivel ez gyorsabb.

Ha jelölőnégyzetekben keres értékeket a Mezőformátum alkalmazása lehetőséggel, akkor "1" értéket kap vissza a bejelölt jelölőnégyzetek, "0" értéket a nem bejelöltek és üres karakterláncot a nem definiált (háromállapotú) jelölőnégyzetek esetén. Ha a keresést Mezőformátum alkalmazása nélkül hajtja végre, akkor nyelvfüggő alapértelmezett értékek jelennek meg: "IGAZ" vagy "HAMIS".

Ha a Mezőformátum alkalmazása lehetőséget használja a listákban kereséskor, akkor a listákban megjelenő szöveget találja meg. Ha nem használja a Mezőformátum alkalmazása lehetőséget, akkor a standard mezőformátumnak megfelelő tartalmat találja meg.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

Itt adhatja meg, hogy kereséskor a program tegyen különbséget a kis- és nagybetűk között.

Keresés visszafelé

Itt állíthatja be, hogy fordítva történjen a keresés, az utolsó rekordtól az elsőig.

Felülről / Alulról

Újrakezdi a keresést. A lefelé keresés az első rekordnál, a felfelé keresés pedig az utolsó rekordnál kezdődik.

Helyettesítő karakteres kifejezés

A következő helyettesítő karaktereket használhatja:

Helyettesítő karakterek

Jelentés

Példa

?

pontosan egy tetszőleges karakter helyett

"?emez" a "Lemez" értéket adja vissza

"M?ller" visszaadja például a Miller és Müller elemeket

*

0 vagy több tetszőleges karakter helyett

"*-*" visszaadja a "ZIP-meghajtó" és "CD-ROM" elemeket

"M*er" visszaadja az összes "M" betűvel kezdődő és "er" karakterekre végződő elemet (például Miller, Müller, Mester)


Ha magára a ? vagy a * karakterre szeretne rákeresni, tegyen elé egy fordított törtjelet (backslash): „\?” vagy „\*”. Ez csak akkor szükséges, ha a Helyettesítő karakteres kifejezés engedélyezve van. Ha a beállítás nincs engedélyezve, a helyettesítő karakterek normál karakterekként viselkednek.

Reguláris kifejezés

Reguláris kifejezés használatával keres. Itt is ugyanazokat a reguláris kifejezéseket használhatja, mint a LibreOffice Keresés és csere párbeszédablakában.

A reguláris kifejezésekkel keresés több lehetőséget kínál, mint a helyettesítő karakterekkel keresés. Ha reguláris kifejezésekkel keres, akkor az alábbi karakterek megfelelnek a helyettesítő karakteres keresésben megismerteknek:

Keresés helyettesítő karakterekkel

Keresés reguláris kifejezésekkel

?

.

*

.*


Hasonló hangzásúak is

Megkeresi a Keresés mező értékéhez hasonló kifejezéseket. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és kattintson a Hasonlóságok gombra a hasonlósági beállítások megadásához.

Karakterszélesség egyeztetése (csak ha az ázsiai nyelvek engedélyezve vannak)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Hasonlóan hangzik (japán) (csak ha az ázsiai nyelvek engedélyezve vannak)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

A japán írásmód keresési beállításait adja meg.

Megegyezőként kezelendő

Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.

Mellőzés

Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.

Állapot

Az Állapotsor megjeleníti a keresés által visszaadott rekordokat. Ha a keresés eléri a tábla végét (vagy az elejét), akkor a keresés automatikusan folytatódik a másik végen.

Nagyon nagy adatbázisokban a rekord fordított irányú keresése jelentős időt vehet igénybe. Ebben az esetben az állapotsor tájékoztat arról, hogy a rekordok továbbra is számolás alatt vannak.

Keresés/Mégse

Ha a keresés sikeresen végrehajtódott, akkor a tábla megfelelő mezője kijelölésre kerül. A folytatást a Keresés újbóli megnyomásával folytathatja. A keresési folyamatot a Törlés gomb megnyomásával állíthatja le.

Bezárás

Bezárja a párbeszédablakot. Az utolsó keresés beállításai megmaradnak a LibreOffice bezárásáig.

Ha több tábla vagy űrlap van megnyitva, akkor minden dokumentumhoz különböző keresési beállításokat adhat meg. A dokumentumok bezárásakor csak az utolsóként bezárt dokumentum beállításai kerülnek mentésre.

Támogasson minket!