Rekord keresése

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Rekord keresése


Táblában kereséskor az aktuális tábla adatmezőiben keres a rendszer. Űrlapban kereséskor az űrlaphoz csatolt tábla adatmezőiben keres a rendszer.

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


A keresési funkció a táblavezérlőkhöz is rendelkezésre áll. Ha a keresési funkciót a táblavezérlőből hívja meg, akkor a csatolt adatbázistábla adatbázisoszlopainak megfelelő táblavezérlő oszlopaiban kereshet.

Keresés

Megadja a keresés típusát.

Szöveg:

Adja meg a keresett kifejezést, vagy válassza ki a listából. A kurzor alatti szöveg már át lett másolva a Szöveg kombinált listába. Jegyezze meg, hogy táblában keresés során a tabulátorok és sortörések nem dolgozhatók fel.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

A mező tartalma NULL

Megadja, hogy az adatot nem tartalmazó mezőket is találja meg a kereső.

A mező tartalma nem NULL

Megadja, hogy csak az adatot tartalmazó mezőket találja meg a kereső.

A keresés helye

Megadja, hogy mely mezőkben keressen a kereső.

Űrlap

Megadja a logikai űrlapot, amelyben a keresését kívánja végezni.

note

Az Űrlap kombinált lista csak akkor látható, ha az aktuális dokumentum legalább egy logikai űrlapot tartalmazó űrlapdokumentum. Nem jelenik meg, ha táblákban vagy lekérdezésekben keres.


Az űrlapdokumentumok több logikai űrlapot tartalmazhatnak. Ezek egyéni űrlapösszetevők, amelyek mindegyike egy táblához van csatolva.

Az Űrlap kombinált lista tartalmazza az összes logikai űrlap nevét, amelyhez vezérlőelemek léteznek.

Minden mező

Az összes mezőben keres. Ha egy táblában keres, akkor a tábla összes mezőjében keres a rendszer. Ha egy űrlapban keres, akkor a logikai űrlap (Űrlap lehetőség alatt van megadva) összes mezőjében keres a rendszer. Ha egy táblavezérlő mezőben futtat keresést, akkor az érvényes adatbázistábla-mezőhöz csatolt összes oszlopban keres a rendszer.

Az aktuális logikai űrlap mezőinek nem kell egyezniük az űrlapdokumentum mezőivel. Ha az űrlapdokumentum több adatforrásra (azaz több logikai űrlapra) mutató mezőt tartalmaz, akkor az Összes mező lehetőség csak az űrlapdokumentumban lévő adatforrásokhoz csatolt mezőkben keres.

Egy mező

Megadott adatmezőben keres.

Beállítások

Beállításokat határoz meg a keresés vezérléséhez.

Pozíció

Megadja a kapcsolatot a keresési kifejezés és a mező tartalma között. A következő lehetőségek közül választhat:

a mezőben bárhol

Kiadja az összes mezőt, amelyben bárhol szerepel a keresett minta.

a mező eleje

Kiadja az összes mezőt, amelyben a mező elején szerepel a keresett minta.

a mező vége

Kiadja az összes mezőt, amelyben a mező végén szerepel a keresett minta.

az egész mező

Kiadja az összes mezőt, amelyben a mező tartalma pontosan megegyezik a keresett mintával.


note

Ha a Helyettesítő karakteres kifejezés négyzet be van jelölve, akkor ez a funkció nem áll rendelkezésre.


Mezőformátum alkalmazása

Itt adhatja meg, hogy a keresés az aktuális dokumentumban minden mezőformátumot figyelembe vegyen. Mezőformátum minden olyan látható formátum, amely a következő lehetőségek valamelyikével készült:

  1. táblatervezési módban a mező tulajdonságaival,

  2. adatforrás nézetben oszlopformázással,

  3. űrlapoknál a vezérlő tulajdonságaival.

Ha a Mezőformátum alkalmazása mező be van jelölve, akkor a tábla vagy űrlap adatforrásnézetében a rendszer az itt megadott formátummal keres. Ha a mező nincs bejelölve, akkor az adatbázisban a rendszer az adatbázisban mentett formátum felhasználásával keres.

Példa:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Mezőformátum alkalmazása

Keresési minta

dátum:

A "Feb" értéket visszaadja a rendszer, de a "2" értéket nem.

ki

a "2" értéket visszaadja a rendszer, de a "Feb" értéket nem.


Ajánlatos a keresést mindig mezőformátum használatával végezni.

Az alábbi példa bemutatja a mezőformázás nélküli kereséskor fellépő lehetséges problémákat. A problémák a használt adatbázistól függenek, és csak bizonyos alapértelmezett belső formázáskor következnek be:

Keresés eredménye

Ok

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

Az adatbázis a dátumokat az összevont dátum/idő mező formájában tárolja.

A "45,79" nem adja vissza a "45,79" értéket annak ellenére, hogy a Hely elem alatt a teljes mező lehetőség ki van választva.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


Ebben az esetben a standard formátum olyan formátum, amely a belsőleg tárolt adatra hivatkozik. Ez nem mindig latható a felhasználó számára, különösen akkor, ha ezt adattípusok szimulálásához használja a rendszer (például a dBASE-adatbázisok időmezői). Ez a használt adatbázistól és az egyéni adattípustól függ. A mezőformázással keresés akkor megfelelő, ha csak azt kívánja megtalálni, ami valójában megjelenik. Ez érvényes a Dátum, Idő, Dátum/Idő és Szám/Dupla pontosságú mezőtípusokra.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Ha jelölőnégyzetekben keres értékeket a Mezőformátum alkalmazása lehetőséggel, akkor "1" értéket kap vissza a bejelölt jelölőnégyzetek, "0" értéket a nem bejelöltek és üres karakterláncot a nem definiált (háromállapotú) jelölőnégyzetek esetén. Ha a keresést Mezőformátum alkalmazása nélkül hajtja végre, akkor nyelvfüggő alapértelmezett értékek jelennek meg: "IGAZ" vagy "HAMIS".

Ha a Mezőformátum alkalmazása lehetőséget használja a listákban kereséskor, akkor a listákban megjelenő szöveget találja meg. Ha nem használja a Mezőformátum alkalmazása lehetőséget, akkor a standard mezőformátumnak megfelelő tartalmat találja meg.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

Itt adhatja meg, hogy kereséskor a program tegyen különbséget a kis- és nagybetűk között.

Keresés visszafelé

Itt állíthatja be, hogy fordítva történjen a keresés, az utolsó rekordtól az elsőig.

Felülről / Alulról

Újrakezdi a keresést. A lefelé keresés az első rekordnál, a felfelé keresés pedig az utolsó rekordnál kezdődik.

Helyettesítő karakteres kifejezés

You can use the following wildcards:

Helyettesítő karakterek

Jelentés

Példa

?

pontosan egy tetszőleges karakter helyett

"?emez" a "Lemez" értéket adja vissza

"M?ller" visszaadja például a Miller és Müller elemeket

*

0 vagy több tetszőleges karakter helyett

"*-*" visszaadja a "ZIP-meghajtó" és "CD-ROM" elemeket

"M*er" visszaadja az összes "M" betűvel kezdődő és "er" karakterekre végződő elemet (például Miller, Müller, Mester)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Reguláris kifejezés

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

A reguláris kifejezésekkel keresés több lehetőséget kínál, mint a helyettesítő karakterekkel keresés. Ha reguláris kifejezésekkel keres, akkor az alábbi karakterek megfelelnek a helyettesítő karakteres keresésben megismerteknek:

Keresés helyettesítő karakterekkel

Keresés reguláris kifejezésekkel

?

.

*

.*


Hasonló hangzásúak is

Megkeresi a Keresés mező értékéhez hasonló kifejezéseket. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és kattintson a Hasonlóságok gombra a hasonlósági beállítások megadásához.

Karakterszélesség egyeztetése (csak ha az ázsiai nyelvek engedélyezve vannak)

Különbséget tesz a fél- és a teljes szélességű karakterek között.

Hasonlóan hangzik (japán) (csak ha az ázsiai nyelvek engedélyezve vannak)

Lehetővé teszi keresési beállítások megadását japán szövegekben használt hasonló jelölésekhez. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és kattintson a Hangok gombra a keresési beállítások megadásához.

A japán írásmód keresési beállításait adja meg.

Megegyezőként kezelendő

Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.

Mellőzés

Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.

Állapot

Az Állapotsor megjeleníti a keresés által visszaadott rekordokat. Ha a keresés eléri a tábla végét (vagy az elejét), akkor a keresés automatikusan folytatódik a másik végen.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Ha a keresés sikeresen végrehajtódott, akkor a tábla megfelelő mezője kijelölésre kerül. A folytatást a Keresés újbóli megnyomásával folytathatja. A keresési folyamatot a Törlés gomb megnyomásával állíthatja le.

Bezárás

Bezárja a párbeszédablakot. Az utolsó keresés beállításai megmaradnak a LibreOffice bezárásáig.

Ha több tábla vagy űrlap van megnyitva, akkor minden dokumentumhoz különböző keresési beállításokat adhat meg. A dokumentumok bezárásakor csak az utolsóként bezárt dokumentum beállításai kerülnek mentésre.

Please support us!