Lista / Kombinált lista tündér

Egy kombinált lista vagy lista beszúrásakor egy Tündér indul el automatikusan. A Tündér lehetőséget nyújt arra, hogy interaktívan határozzuk meg, milyen információk legyenek megjelenítve.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Jegyzet ikon

A Tündér be/ki ikon segítségével megakadályozhatja, hogy a tündér automatikusan elinduljon.


A kombinált listák és a listák tündére az utolsó lépésben különbözik. Ez a vezérlőmezők jellegéből adódik:

Listák

Lista esetén a felhasználó egy bejegyzést választ ki egy bejegyzéslistából. A bejegyzések az adatbázistáblában kerülnek mentésre, és a listán keresztül nem módosíthatók.

Általános szabályként az űrlapban lévő bejegyzések látható listáját tartalmazó adatbázistábla nem az a tábla, amelyre az űrlap épül. Az űrlap listái hivatkozásokat használnak; azaz az űrlaptáblában (értéktábla) található látható bejegyzésekre hivatkoznak, és úgy vannak megadva, mint az értéktáblában, ha a felhasználó kiválaszt egy bejegyzést a listából, és menti ezt. Referenciaértékeken keresztül a lista az aktuális űrlaptáblához csatolt tábla adatait jelenítheti meg. A Lista tündér lehetővé teszi az adatbázis tábláinak csatolását, így a vezérlőmező meg tudja jeleníteni az adatbázismező részletes listáját, amely másik táblában található, mint amelyre az űrlap hivatkozik.

Más táblában a kötelezően kitöltendő mező a mezőnevekkel kereshető (ControlSource), és a mezők megfelelően kitöltésre kerülnek. Ha a mezőnév nem található, akkor a lista üres marad. Ha a listamezők tartalmaznak csatolt oszlopokat, akkor a többi tábla első oszlopa az elsőként megjelenítendő lekérdezés nélkül kerül használatra.

Ha egy cikktábla például számos szállítót tartalmaz, akkor a lista használhatja a "Szállító_száma" hivatkozást a szállító nevének szállítótáblából megjelenítéséhez. A Tündér Mezőhivatkozások oldalán meg kell adni a hivatkozás összes szükséges beállítását.

Kombinált listák

Kombinált listák esetén a felhasználók kiválaszthatnak egy bejegyzést a listabejegyzések listájából, vagy megadhatnak egy szöveget. A listaként megjelenő bejegyzések, amelyek közül a felhasználók választhatnak, tetszőleges táblából származhatnak. A felhasználók által kiválasztott vagy megadott bejegyzések az űrlapba vagy az adatbázisba menthetők. Ha az adatbázisba kerülnek mentésre, akkor abba az adatbázistáblába íródnak, amelyre az űrlap épül.

A kombinált lista tetszőleges tábla adatait meg tudja jeleníteni. Az aktuális űrlaptábla és azon tábla közötti nincs szükség közvetlen csatolásra, amelynek az értékét a kombinált listában (listatábla) kell megjeleníteni. Kombinált listákban ne használjon hivatkozásokat. Ha a felhasználó megad egy értéket vagy menti ezt, akkor a valójában megjelenített érték az űrlaptáblába kerül beírásra. Mivel nincs csatolás az űrlap és a listatábla között, a Mezőhivatkozás tábla nem jelenik meg itt.

Lista esetén a listából kiválaszthat bejegyzéseket, és ezek a listatáblában kerülnek mentésre. Kombinált lista esetén kiegészítő szöveget is megadhat, amely beírható az űrlap (értéktábla) aktuális adatbázistáblájába, és igény szerint itt tárolható. Ehhez a funkcióhoz a Kombinált lista tündér az Adatfeldolgozás oldalt biztosítja utolsó oldalként. Lista esetén ez az oldal nem áll rendelkezésre. Itt megadhatja, hogy a beírt szöveg mentődjön-e az értéktáblába, és ha igen, akkor megadhatja a mentés helyét is.

Táblaelem / Lista / Kombinált lista tündér: Adatok

Válassza ki az űrlapmezőhöz a megfelelő adatforrást és táblát. Ha az űrlapmezőt egy olyan dokumentumba szúrja be, amely már hozzá van csatolva az adatforráshoz, akkor ez az oldal láthatatlan lesz.

Kombinált lista/Listatündér: Táblakijelölés

Meghatároz egy táblát a rendelkezésre álló adatbázistáblákból, ahol az az adatmező található, amelynek tartalmát listabejegyzésként szeretné megjeleníteni.

Kombinált lista/Listatündér: Mezőkijelölés

Válassza ki az előző lapon meghatározott táblában levő adatmezőt, amelynek tartalmát meg szeretné jeleníteni a listában vagy a kombinált listában.

Listatündér: Mező csatolása

Feltünteti, hogy milyen értéktábla illetve listatábla mezőkre történik hivatkozás.

Kombinált lista tündér: Adatbázismező

Kombinált listák esetén mentheti egy mező értékét egy adatbázisba, vagy megjelenítheti egy űrlapon.

Mégse

A Mégse gombra kattintva a párbeszédablakot a változtatások mentése nélkül csukhatja be.

Vissza

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tovább

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Támogasson minket!