HTML-szűrők és űrlapok

HTML-dokumentumokban az összes vezérlőelemet és űrlapeseményt használhatja. Számos olyan dátumesemény van (például fókuszesemények), amely nem került módosításra. Ezek továbbra is ONFOCUS, ONBLUR és így tovább néven kerülnek exportálásra és importálásra JavaScript esetén és SDONFOCUS, SDONBLUR és így tovább néven LibreOffice Basic esetén.

A Listener interfészből és az esemény eljárásnevéből álló általános neveket használ minden esemény. Egy XListener::method-ként regisztrált esemény az alábbi módon lesz exportálva:

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

Vegye figyelembe, hogy az XListener- és a metódusok összetevői megkülönböztetik a kis és nagybetűket.

A vezérlők eseménykezelése a LibreOffice API segítségével kerül végrehajtásra. Ha egy eseményt rendel a vezérlőhöz, akkor az objektum belsőleg "Listener"-ként regisztrálja magát egy adott vezérlőeseményhez. Ennek végrehajtásához az objektumnak adott interfészt kell használni, például XFocusListener interfészt, így reagálni tud a fókuszeseményekre. Az esemény bekövetkezésekor a vezérlő meghívja a Listener interfész egy adott metódusát, amikor a vezérlő megkapja a fókuszt. A belsőleg regisztrált objektum ezután meghívja az eseményhez rendelt JavaScript- vagy LibreOffice Basic-kódot.

A HTML-szűrő pontosan ezeket a figyelő interfészeket és metódusneveket használja, így ez igény szerint importálhat és exportálhat eseményeket. Fókuszeseményt az alábbi segítségével regisztrálhat:

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

parancson keresztül regisztrálhatja, és inkább ezt használja, mint a

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

. Így az események igény szerint regisztrálhatók a listában kínáltakat is beleértve. Az esemény parancsnyelvének megadásához a dokumentum fejlécébe beírhatja az alábbi sort:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

A CONTENT elemhez használhatja például a "text/x-StarBasic" elemet a LibreOffice Basic termék esetén vagy a "text/JavaScript" elemet JavaScript esetén. Ha nincs bejegyzés megadva, akkor a rendszer JavaScript alkalmazását tételezi fel.

Exportálás során az alapértelmezett parancsnyelv a makrókezelésben található első modul alapján kerül megadásra. Eseményekhez dokumentumonként csak egy nyelv használható.

Támogasson minket!