Űrlapnavigátor

Megnyitja az Űrlapnavigátort. Az Űrlapnavigátor megjeleníti az aktuális dokumentumban található minden űrlapot és alűrlapot, és ezek vezérlőelemeit.

Több űrlap használata esetén, az Űrlapnavigátor egy áttekintést ad minden űrlapról, és különböző funkciókat biztosít a szerkesztésükhöz.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Form - Form Navigator.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

From toolbars:

Icon Form Navigator

Űrlapnavigátor


Az Űrlapnavigátor felsorolja az összes (logikai) űrlapot, a megfelelő vezérlőmezőkkel együtt. A bejegyzés előtt megjelenő pluszjelről láthatja, hogy az űrlap tartalmaz-e mezőket. Az űrlapelemek listájának megnyitásához kattintson a pluszjelre.

Az egérgomb lenyomva tartása közben áthúzással módosíthatja az Űrlapnavigátorban a különböző vezérlők sorrendjét. Válasszon ki egy vagy több vezérlőt, és húzza át őket egy másik űrlapba. A +X billentyűkombinációt, illetve a Kivágás helyi menüparancsot is használhatja a vezérlő vágólapra helyezéshez, a +V billentyűkombinációt, illetve a Beszúrás parancsot pedig a vezérlőelem másik helyre beszúrásához.

A név Űrlapnavigátorban szerkesztéséhez kattintson a névre, és adja meg az új nevet, vagy használja a parancsot a helyi menüben.

Ha kiválaszt egy vezérlőt az Űrlapnavigátorban, akkor a dokumentum megfelelő eleme kiválasztásra kerül.

Ha meghívja a kiválasztott bejegyzés helyi menüjét, akkor az Űrlapnavigátor az alábbi funkciókat kínálja:

Új

Új elemet ad hozzá az űrlaphoz. A Hozzáadás funkció csak akkor működik, ha az Űrlapnavigátorban kijelölt egy űrlapot.

Űrlap

Új űrlapot készít a dokumentumban. Alűrlap létrehozásához vegyen fel egy új űrlapot a kívánt szülőűrlap alatt.

Rejtett vezérlőelem

Létrehoz egy rejtett vezérlőelemet a kiválasztott űrlapon, amely nem lesz látható a képernyőn. A rejtett vezérlőelem tartalmazhat adatokat, amelyek az űrlap részei. Ez további információkat vagy magyarázó szöveget tartalmaz, amelyet akkor adhat meg, amikor az űrlapot a vezérlőelem Speciális tulajdonságok lehetőségén keresztül hozza létre. Válassza ki a rejtett vezérlőelem bejegyzését az Űrlapnavigátorban, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.

A dokumentumban a vezérlőket a vágólapon keresztül másolhatja ( +C billentyűparancs másoláshoz, +V pedig beillesztéshez). Rejtett vezérlőelemeket is másolhat az Űrlapnavigátorban a billentyű lenyomása közbeni húzással.

Húzással másolja át a vezérlőelemeket a dokumentumon belül vagy dokumentumok között. Nyisson meg egy másik űrlapdokumentumot, és húzza át a rejtett vezérlőelemet az Űrlapnavigátorból a céldokumentum Űrlapnavigátorába. Kattintson egy látható vezérlőre közvetlenül a dokumentumban, hagyja rajta egy darabig az egeret, így a vezérlőelem másolata rákerül a fogd és vidd művelethez tartozó vágólapra, majd húzza a másolatot egy másik dokumentumba. Ha a dokumentumon belül kíván másolni, akkor húzás közben nyomja meg a billentyűt.

Törlés

Törli a kijelölt bejegyzést. Lehetővé teszi egy különálló űrlapelem, de akár az egész űrlap törlését egy kattintással.

Bejárási sorrend

Űrlap kiválasztásakor megnyitja a Bejárási sorrend párbeszédablakot, amelyben meg van adva a vezérlőelemek indexe a Tab billentyű megnyomásakor kapott fókuszhoz.

Átnevezés

Átnevezi a kijelölt objektumot.

Tulajdonságok

Megnyitja a kiválasztott bejegyzés Tulajdonságok párbeszédablakát. Ha egy űrlap van kijelölve, az Űrlap tulajdonságai párbeszédablak nyílik meg. Ha egy vezérlőelem van kijelölve, a Vezérlőelem tulajdonságai párbeszédablak nyílik meg.

Megnyitás Tervező módban

Űrlapokat nyit meg Tervező módban, így az űrlap szerkeszthető.

Támogasson minket!