Adatok

Az Adatok lap meghatározza az űrlaptulajdonságokat, amelyek az űrlaphoz csatolt adatbázisra hivatkoznak.

Meghatározza az adatforrást, amelyre az űrlap épül vagy megadja, hogy a felhasználó szerkesztheti-e az adatot. A rendezési vagy szűrőfunkcióktól eltekintve az alűrlap létrehozásához szükséges összes tulajdonságot megtalálhatja.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


Adatforrás

Megadja az adatforrást, amire az űrlap hivatkozni fog. Ha rákattint a ... gombra, akkor meghívja a Megnyitás ablakot, amelyben kiválaszthatja az adatforrást.

Alárendelt mezők csatolása

Alárendelt űrlap létrehozásakor adja meg a szülőűrlapról származó lehetséges értékek tárolására szolgáló változót. Ha az alűrlap egy lekérdezésre épül, akkor a lekérdezésben megadott változót írja be. Ha az Adatforrás mezőben megadott SQL-utasítás segítségével hoz létre egy űrlapot, akkor az utasításban használt változót adja meg. Tetszőleges változónevet használhat. Ha több értéket kíván megadni, akkor nyomja meg a Shift + Enter billentyűt.

Ha például a Customer_ID adatbázismezőt adta meg szülőként az Elsődleges mezők csatolása alatt, akkor a Alárendelt mezők csatolása alatt megadhatja a változó nevét, amelyben a Customer_ID adatbázismező értékei tárolásra kerülnek. Ha egy SQL-utasítást ad meg az Adatforrás mezőben ezen változó alkalmazásával, akkor a megfelelő értékek megjelennek a részűrlapban.

Csak adatok hozzáadása engedélyezett

Az űrlap csak új adatok hozzáadását fogadja (Igen) vagy egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik (Nem).

note

Ha a Csak adat hozzáadása "Igen" értékre van állítva, akkor az adat módosítása vagy törlése nem lehetséges.


Elsődleges mezők csatolása

Ha létrehoz egy alűrlapot, akkor adja meg a szülőűrlap adatmezőit, amelyek felelősek a szülő és az alűrlap közötti szinkronizálásért. Több érték megadásához minden beviteli sor után nyomja meg a Shift + Enter billentyűkombinációt.

Az alűrlap egy SQL-lekérdezésre épül; pontosabban egy Paraméterlekérdezésre. Ha a mező neve van megadva az Elsődleges mezők csatolása mezőben, akkor a fő űrlap mezőjének tartalmát a rendszer egy változóba olvassa be, amelyet az Alárendelt mezők csatolása alatt kell megadni. Egy megfelelő SQL-utasításban ez a változó összehasonlításra kerül a táblaadatokkal, amelyre az alűrlap hivatkozik. A másik lehetőség, hogy az oszlop nevét az Elsődleges mezők csatolása mezőben adja meg.

Nézze meg az alábbi példát:

Az adatbázistábla, amelyre az űrlap épül például egy vásárlói adatbázis („Vásárló”), amelyben minden vásárlóhoz tartozik egy egyedi szám a „Cust_ID” adatmezőben. A vásárlók rendeléseit másik adatbázistábla tárolja. Tegyük fel, hogy az űrlapba írás után meg kíván nézni minden vásárlói rendelést. Ennek végrehajtásához létre kell hoznia egy részűrlapot. Az Elsődleges mezők csatolása alatt adja meg a vásárlói adatbázis azon adatmezőjét, amely egyértelműen azonosítja a vásárlót, azaz a Cust_ID-t. Az Alárendelt mezők csatolása alatt adja meg egy változó nevét, amely elfogadja a Cust_ID mező adatait, például: x.

Az alűrlapnak meg kell jelenítenie a rendelési tábla megfelelő adatait ("Rendelések") minden vásárlói azonosítóhoz (Customer_ID -> x). Ez csak akkor lehetséges, ha a rendelések táblában minden rendelés egyénileg hozzá van rendelve egy vásárlóhoz. Használhat a Customer_ID-tól különböző mezőt is; annak biztosításához, hogy ez a mező ne legyen összekeverve a fő űrlap ugyanezen mezőjével, a mező neve Customer_Number lesz.

Most hasonlítsa össze a "Rendelések" tábla Customer_Number mezőjét a "Vásárlók" tábla Customer_ID mezőjével, amely például az x változóval hajtható végre az alábbi SQL-utasítással:

SELECT * FROM Rendelések WHERE Vásárló_Száma =: x (ha azt szeretnénk, hogy az alűrlap minden adatot megjelenítsen a megrendelés táblából)

vagy:

SELECT Item FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (ha azt kívánja, hogy az a rendelési tábla részűrlapja csak az "Item" mező tartalmát jelenítse meg)

Az SQL-utasítás megadható az Adatforrás mezőben, vagy létrehozhat egy megfelelő paraméterlekérdezést, amely létre tudja hozni az alűrlapot.

Hozzáadás engedélyezése

Meghatározza, hogy hozzáadható-e adat.

Körforgás

Meghatározza a tabulátor billentyűvel való navigálást. A tabulátor billentyű segítségével továbbmozoghat az űrlapban. Ha egyidejűleg megnyomja a Shift billentyűt, akkor a navigáció az ellenkező irányt követi. Ha eléri az utolsó (vagy az első) mezőt, és megnyomja újra a tab billentyűt, akkor ennek különböző hatása lehet. Adja meg a billentyűvezérlést az alábbi lehetőségekkel:

Beállítás

Jelentés

Alapértelmezett

Ez a beállítás automatikusan megadja a ciklust, amely egy meglévő adatbázis-hivatkozást követ: Ha az űrlap tartalmaz egy adatbázis-hivatkozást, akkor a Tab billentyű alapértelmezés szerint egy módosítást kezdeményez a következő vagy előző rekordra az utolsó mezőből kilépéskor (lásd Összes rekord). Ha nincs adatbázis-hivatkozás, akkor a következő/előző űrlap jelenik meg (lásd Aktuális oldal).

Összes rekord

Ez a beállítás csak az adatbázisűrlapokra érvényes, és végigmegy az összes rekordon. Ha Tab billentyűvel lép ki az űrlap utolsó mezőjéből, akkor az aktuális rekord módosításra kerül.

Aktív rekord

Ez a beállítás csak az adatbázisűrlapokra érvényes, és az aktuális rekordban navigál. Ha Tab billentyűvel lép ki az űrlap utolsó mezőjéből, akkor az aktuális rekord módosításra kerül.

Aktuális lap

Az űrlap utolsó mezőjéből kilépéskor a kurzor a következő űrlap első mezőjére ugrik. Ez a szabvány HTML-űrlapok esetén, emiatt ez a beállítás különösen lényeges HTML-űrlapok esetén.


Módosítás engedélyezése

Meghatározza, hogy az adat módosítható-e.

Navigációs eszköztár

Megadja, hogy az alsó űrlapeszköztár navigációs funkciói használhatók-e.

A „Szülőűrlap” beállítás alűrlapokhoz használható. Ha ezt a lehetőséget választja az alűrlaphoz, akkor a fő űrlap rekordjai segítségével navigálhat, amennyiben a kurzor az alűrlapon található. Egy alűrlap 1:1 kapcsolatban van csatolva a szülőhöz, így a navigáció mindig a szülőűrlapban hajtódik végre.

Rendezés

Megadja az adatok rendezésének feltételeit az űrlapon. A rendezési feltételek az SQL szabályait követik, az ORDER BY kikötés nélkül. Ha például egy adatbázis minden rekordját az egyik mezőben növekvő, a másik mezőben pedig csökkenő sorrendbe szeretné rendezni, adja meg a Forename ASC, Name DESC parancsot (feltéve, hogy a Forename és a Name az adatmezők nevei).

Felhasználói módban az Űrlapnavigáció eszköztár megfelelő ikonjai használhatók rendezésre: Növekvő sorrend, Csökkenő sorrend, Rendezés.

SQL-parancs elemzése

Ez a beállítás meghatározza, hogy elemzésre kerüljön-e az SQL-utasítás a LibreOffice program által. Ha a beállítás Igen, akkor kattinthat a ... gombra a Tartalom lista mellett. Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben grafikusan létrehozhat egy adatbázis-lekérdezést. Miután bezárta ezt az ablakot, a létrehozott lekérdezés SQL-utasítása a Tartalom listába kerül beillesztésre.

Szűrő

Adja meg a szükséges feltételt az űrlap adatainak szűréséhez. A szűrők az SQL-utasításokat követik, a WHERE klauzula használata nélkül. Ha például meg kívánja jeleníteni az összes „Miklós” utónévvel rendelkező rekordot, akkor írja be az adatmezőbe: Keresztnev = 'Miklós'. Lehetőség van különböző feltételek kombinálására: Keresztnev = 'Miklós' OR Keresztnev = 'Péter'. A két feltétel bármelyikének megfelelő összes rekord megjelenik.

A szűrőfunkciók felhasználói módban az Űrlapnavigáció eszköztár Automatikus szűrő és Alapértelmezett szűrő ikonján keresztül érhetők el.

Tartalom

Meghatározza az űrlap által használt tartalmat. A tartalom lehet egy, az adatbázisban korábban létrehozott tábla vagy lekérdezés, vagy megadható egy SQL-paranccsal. Mielőtt megadja a tartalmat, előbb meg kell adnia pontosan a típusát a Tartalomtípus mezőben.

Ha a „Tábla” vagy „Lekérdezés” lehetőséget választotta a Tartalomtípus részben, akkor a mező felsorolja a kijelölt adatbázisban megadott összes táblát és lekérdezést.

Tartalomtípus

Meghatározza, hogy az adatforrás már létező adatbázistábla vagy lekérdezés-e, illetve hogy az űrlapot SQL-lekérdezés alapján generálja-e.

Ha a „Tábla” vagy „Lekérdezés” lehetőséget választja, akkor az űrlap az Tartalom alatt megadott táblára vagy lekérdezésre fog hivatkozni. Ha új lekérdezést vagy alűrlapot, kíván létrehozni, akkor az „SQL” lehetőséget kell választania. Ezután az SQL-lekérdezés vagy alűrlap utasítását megadhatja közvetlenül a Vezérlőelem tulajdonságai párbeszédablak Adatok lapjának Listatartalom mezőjében.

Törlés engedélyezése

Meghatározza, hogy az adat törölhető-e.

Mi az az alűrlap?

Adatbázistábla- vagy lekérdezés alapján létrehozott űrlapok. Az adatokat jól áttekinthető formában jelenítik meg, és adatok beírásához vagy szerkesztéséhez használhatók.

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

Az alűrlap a fő űrlap kiegészítő összetevője. A fő űrlap neve lehet "szülőűrlap". Az alűrlapokra akkor van szükség, ha egynél több táblát kíván elérni egy űrlapból. Minden további tábla saját alűrlapot igényel.

Az űrlapot létrehozása után alűrlappá lehet alakítani. Ehhez lépjen be Tervezőmódba, és nyissa meg az Űrlapnavigátort. Az Űrlapnavigátorban ragadja meg azt az űrlapot, amelyet alűrlappá kíván tenni, és húzza át egy másik űrlapra, amelyikből a fő űrlap lesz.

A dokumentum felhasználója nem fogja látni, hogy az űrlap alűrlapokkal rendelkezik. A felhasználó csak egy dokumentumot lát, amelybe adatot írhat be, vagy ahol meglévő adatokat jelennek meg.

Adja meg az Elsődleges mező csatolása értéket a fő űrlap adatmezőihez. Az alűrlapban az Alárendelt mező csatolása állítható be arra a mezőre, ami az Elsődleges mező csatolása tartalmának felel majd meg.

Amikor a felhasználó az adatok között navigál, az űrlap mindig az aktuális adatrekordot jeleníti meg. Ha alűrlapok vannak megadva, az alűrlapok tartalma rövid késleltetés, kb. 200 ms múlva jelenik meg. Ez a késleltetés lehetővé teszi a fő űrlap adatrekordjainak gyors átlapozását. Ha a következő főadatrekordra navigál a késleltetési időn belül, az alűrlap adatait nem szükséges letölteni és megjeleníteni.

Támogasson minket!