Adatok

Az Adatok lap meghatározza az űrlaptulajdonságokat, amelyek az űrlaphoz csatolt adatbázisra hivatkoznak.

Meghatározza az adatforrást, amelyre az űrlap épül vagy megadja, hogy a felhasználó szerkesztheti-e az adatot. A rendezési vagy szűrőfunkcióktól eltekintve az alűrlap létrehozásához szükséges összes tulajdonságot megtalálhatja.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


Adatforrás

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

Alárendelt mezők csatolása

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

Ha például a Customer_ID adatbázismezőt adta meg szülőként az Elsődleges mezők csatolása alatt, akkor a Alárendelt mezők csatolása alatt megadhatja a változó nevét, amelyben a Customer_ID adatbázismező értékei tárolásra kerülnek. Ha egy SQL-utasítást ad meg az Adatforrás mezőben ezen változó alkalmazásával, akkor a megfelelő értékek megjelennek a részűrlapban.

Csak adatok hozzáadása engedélyezett

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

Ha a Csak adat hozzáadása "Igen" értékre van állítva, akkor az adat módosítása vagy törlése nem lehetséges.


Elsődleges mezők csatolása

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

Nézze meg az alábbi példát:

Az adatbázistábla, amelyre az űrlap épül például egy vásárlói adatbázis („Vásárló”), amelyben minden vásárlóhoz tartozik egy egyedi szám a „Cust_ID” adatmezőben. A vásárlók rendeléseit másik adatbázistábla tárolja. Tegyük fel, hogy az űrlapba írás után meg kíván nézni minden vásárlói rendelést. Ennek végrehajtásához létre kell hoznia egy részűrlapot. Az Elsődleges mezők csatolása alatt adja meg a vásárlói adatbázis azon adatmezőjét, amely egyértelműen azonosítja a vásárlót, azaz a Cust_ID-t. Az Alárendelt mezők csatolása alatt adja meg egy változó nevét, amely elfogadja a Cust_ID mező adatait, például: x.

Az alűrlapnak meg kell jelenítenie a rendelési tábla megfelelő adatait ("Rendelések") minden vásárlói azonosítóhoz (Customer_ID -> x). Ez csak akkor lehetséges, ha a rendelések táblában minden rendelés egyénileg hozzá van rendelve egy vásárlóhoz. Használhat a Customer_ID-tól különböző mezőt is; annak biztosításához, hogy ez a mező ne legyen összekeverve a fő űrlap ugyanezen mezőjével, a mező neve Customer_Number lesz.

Most hasonlítsa össze a "Rendelések" tábla Customer_Number mezőjét a "Vásárlók" tábla Customer_ID mezőjével, amely például az x változóval hajtható végre az alábbi SQL-utasítással:

SELECT * FROM Rendelések WHERE Vásárló_Száma =: x (ha azt szeretnénk, hogy az alűrlap minden adatot megjelenítsen a megrendelés táblából)

vagy:

SELECT Item FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (ha azt kívánja, hogy az a rendelési tábla részűrlapja csak az "Item" mező tartalmát jelenítse meg)

Az SQL-utasítás megadható az Adatforrás mezőben, vagy létrehozhat egy megfelelő paraméterlekérdezést, amely létre tudja hozni az alűrlapot.

Hozzáadás engedélyezése

Determines if data can be added.

Körforgás

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

Beállítás

Jelentés

Alapértelmezett

Ez a beállítás automatikusan megadja a ciklust, amely egy meglévő adatbázis-hivatkozást követ: Ha az űrlap tartalmaz egy adatbázis-hivatkozást, akkor a Tab billentyű alapértelmezés szerint egy módosítást kezdeményez a következő vagy előző rekordra az utolsó mezőből kilépéskor (lásd Összes rekord). Ha nincs adatbázis-hivatkozás, akkor a következő/előző űrlap jelenik meg (lásd Aktuális oldal).

Összes rekord

Ez a beállítás csak az adatbázisűrlapokra érvényes, és végigmegy az összes rekordon. Ha Tab billentyűvel lép ki az űrlap utolsó mezőjéből, akkor az aktuális rekord módosításra kerül.

Aktív rekord

Ez a beállítás csak az adatbázisűrlapokra érvényes, és az aktuális rekordban navigál. Ha Tab billentyűvel lép ki az űrlap utolsó mezőjéből, akkor az aktuális rekord módosításra kerül.

Aktuális lap

Az űrlap utolsó mezőjéből kilépéskor a kurzor a következő űrlap első mezőjére ugrik. Ez a szabvány HTML-űrlapok esetén, emiatt ez a beállítás különösen lényeges HTML-űrlapok esetén.


Módosítás engedélyezése

Determines if the data can be modified.

Navigációs eszköztár

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

A „Szülőűrlap” beállítás alűrlapokhoz használható. Ha ezt a lehetőséget választja az alűrlaphoz, akkor a fő űrlap rekordjai segítségével navigálhat, amennyiben a kurzor az alűrlapon található. Egy alűrlap 1:1 kapcsolatban van csatolva a szülőhöz, így a navigáció mindig a szülőűrlapban hajtódik végre.

Rendezés

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

Felhasználói módban az Űrlapnavigáció eszköztár megfelelő ikonjai használhatók rendezésre: Növekvő sorrend, Csökkenő sorrend, Rendezés.

SQL-parancs elemzése

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

Szűrő

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

A szűrőfunkciók felhasználói módban az Űrlapnavigáció eszköztár Automatikus szűrő és Alapértelmezett szűrő ikonján keresztül érhetők el.

Tartalom

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

Ha a "Tábla" vagy "Lekérdezés" lehetőséget választotta a Tartalomtípus részben, akkor a mező felsorolja a kijelölt adatbázisban megadott összes táblát és lekérdezést.

Tartalomtípus

Meghatározza, hogy az adatforrás már létező adatbázistábla vagy lekérdezés-e, illetve hogy az űrlapot SQL-lekérdezés alapján generálja-e.

Ha a "Tábla" vagy "Lekérdezés" lehetőséget választja, akkor az űrlap az Tartalom alatt megadott táblára vagy lekérdezésre fog hivatkozni. Ha új lekérdezést vagy alűrlapot, kíván létrehozni, akkor az "SQL" lehetőséget kell választania. Ezután az SQL-lekérdezés vagy alűrlap utasítását megadhatja közvetlenül a Vezérlőelem tulajdonságai párbeszédablak Adatok lapjának Listatartalom mezőjében.

Törlés engedélyezése

Determines if the data can be deleted.

Mi az az alűrlap?

Adatbázistábla- vagy lekérdezés alapján létrehozott űrlapok. Az adatokat jól áttekinthető formában jelenítik meg, és adatok beírásához vagy szerkesztéséhez használhatók.

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

Az alűrlap a fő űrlap kiegészítő összetevője. A fő űrlap neve lehet "szülőűrlap". Az alűrlapokra akkor van szükség, ha egynél több táblát kíván elérni egy űrlapból. Minden további tábla saját alűrlapot igényel.

Az űrlapot létrehozása után alűrlappá lehet alakítani. Ehhez lépjen be Tervezőmódba, és nyissa meg az Űrlapnavigátort. Az Űrlapnavigátorban ragadja meg azt az űrlapot, amelyet alűrlappá kíván tenni, és húzza át egy másik űrlapra, amelyikből a fő űrlap lesz.

A dokumentum felhasználója nem fogja látni, hogy az űrlap alűrlapokkal rendelkezik. A felhasználó csak egy dokumentumot lát, amelybe adatot írhat be, vagy ahol meglévő adatokat jelennek meg.

Adja meg az Elsődleges mező csatolása értéket a fő űrlap adatmezőihez. Az alűrlapban az Alárendelt mező csatolása állítható be arra a mezőre, ami az Elsődleges mező csatolása tartalmának felel majd meg.

Amikor a felhasználó az adatok között navigál, az űrlap mindig az aktuális adatrekordot jeleníti meg. Ha alűrlapok vannak megadva, az alűrlapok tartalma rövid késleltetés, kb. 200 ms múlva jelenik meg. Ez a késleltetés lehetővé teszi a fő űrlap adatrekordjainak gyors átlapozását. Ha a következő főadatrekordra navigál a késleltetési időn belül, az alűrlap adatait nem szükséges letölteni és megjeleníteni.

Támogasson minket!