Adatbázisűrlap-események

Az Események lap segítségével hozzárendelhet egy makrót bizonyos eseményekhez, amelyek az adatbázisűrlapban történnek.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Egy esemény makróhoz csatolásához először írjon egy makrót, amely tartalmazza az esemény bekövetkezésekor végrehajtandó összes parancsot. Ezután rendelje ezt a makrót a megfelelő eseményhez a megfelelő esemény mellett található ... gombra kattintással. Megnyílik a Makró hozzárendelése párbeszédablak, amelyben kiválaszthatja a makrót.

Az alábbi műveleteket egyénileg is beállíthatja, ami azt jelenti, hogy használhat a saját párbeszédablakokat az egyes műveletek leírásához:

  1. Hibaüzenet megjelenítése;

  2. Törlési folyamat jóváhagyása (adatrekordoknál);

  3. Paraméterek lekérdezése;

  4. Bevitel ellenőrzése adatrekord mentésekor.

Kiadhat például egy "törlés megerősítése" kérést például a "Valóban törölni kívánja az xyz vásárlót?" adatrekord törlésekor.

note

Az Események párbeszédablakban megjelenő eseményeket nem lehet közvetlenül szerkeszteni. Egy eseményt a Del billentyűvel törölhet a listából.


Az alábbiakban található az olyan űrlapesemények felsorolása és leírása, amelyek makróhoz rendelhetők:

Elküldés előtt

Az Elküldés előtt esemény az űrlap adatainak elküldése előtt következik be. A True érték visszaadása jóváhagyja a beküldést, a False megállítja.

Frissítés előtt

A Frissítés előtt esemény az előtt következik be, hogy a felhasználó által megváltoztatott vezérlőelem tartalma beíródik az adatforrásba. Például a csatolt makró a HAMIS érték visszaadásával megakadályozhatja ezt a műveletet.

Frissítés után

A Frissítés után esemény az után következik be, hogy a felhasználó által megváltoztatott vezérlőelem tartalma beíródik az adatforrásba.

Alaphelyzetbe állítás előtt

Az Alaphelyzetbe állítás előtt esemény az űrlap alaphelyzetbe állítását megelőzően következik be. A True visszaadása jóváhagyja az alaphelyzetbe állítást, a False visszaadása megakadályozza a műveletet.

Az űrlap visszaáll alapállapotba, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

  1. A felhasználó megnyom egy (HTML) gombot, amely visszaállító gombként van megadva.

  2. Egy új és üres rekord jön létre az űrlapban, amely egy adatforráshoz van csatolva. Az utolsó rekordban például a Következő rekord gomb megnyomható.

Alaphelyzetbe állítás után

Az Alaphelyzetbe állítás után esemény egy űrlap alapállapotba hozatala után következik be.

Hiba történt

Ha az adatforrás elérése közben hiba történik, a Hiba történt esemény következik be. Ez űrlapokra, listapanelekre és kombinált listákra vonatkozik.

Kilépés előtt

A Kilépés előtt esemény az űrlapból kilépés előtt következik be, ez független annak adatforrásától.

Kilépéskor

Az Eltávolítás közben esemény közvetlenül az űrlap eltávolítása után következik be, ez független annak adatforrásától.

Paraméterek kitöltése

A Paraméterek kitöltése esemény akkor következik be, amikor egy űrlap betöltődik, és ki kell tölteni azt. Például az űrlap adatforrása megadható az alábbi SQL-paranccsal:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Itt a :name a paraméter, amelyet betöltéskor ki kell tölteni. A paraméter automatikusan kitöltésre kerül a szülőűrlapból, amennyiben ez lehetséges. Ha a paraméter nem tölthető ki, akkor ez az esemény meghívásra kerül és egy csatolt makró ki tudja tölteni a paramétert. A True visszaadása esetén a paraméterezett utasítás végrehajtását folytatni kell, False esetén nem.

Rekordművelet előtt

A Rekordművelet előtti esemény az aktuális rekord megváltozása előtt következik be. A True visszaadása engedélyezi a módosítást, a False nem. Például egy csatolt makró kérhet megerősítést egy párbeszédablakban.

Rekordművelet után

A Rekordművelet után esemény közvetlenül az aktuális rekord megváltozása után következik be.

Rekordváltozás előtt

A Rekordváltás előtt esemény az aktuális rekordmutató – SQL kurzor – megváltozása előtt következik be. A True visszaadása engedélyezi a mozgást, a False nem.

Rekordváltozás után

A Rekordváltozás után esemény közvetlenül az aktuális rekordmutató megváltozása után következik be.

Töltés közben

A Töltés közben esemény közvetlenül az űrlap betöltése után következik be.

Törlés megerősítése

A Törlés megerősítése esemény akkor következik be, amikor az adatokat törlik az űrlapról. A True visszaadása engedélyezi a sor törlését, a False nem. Például egy csatolt makró kérhet megerősítést egy párbeszédablakban.

Újratöltés előtt

Az Újratöltés előtt esemény az űrlap újratöltése előtt következik be. Az adattartalom ekkor még nem lett frissítve.

Újratöltéskor

Az Újratöltés közben esemény közvetlenül az űrlap újratöltése után következik be. Az adattartalom ekkor már frissítődött.

Vétózható események

tip

A makrók megszakíthatják az esemény-végrehajtást, ha logikai értéket adnak vissza: a True engedélyezi az esemény végrehajtásának folytatását, míg a False megállítja az esemény végrehajtását.


A következő események megszakíthatók a False visszaadásával:

Támogasson minket!