Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Egy esemény makróhoz csatolásához először írjon egy makrót, amely tartalmazza az esemény bekövetkezésekor végrehajtandó összes parancsot. Ezután rendelje ezt a makrót a megfelelő eseményhez a megfelelő esemény mellett található ... gombra kattintással. Megnyílik a Makró hozzárendelése párbeszédablak, amelyben kiválaszthatja a makrót.

Az alábbi műveleteket egyénileg is beállíthatja, ami azt jelenti, hogy használhat a saját párbeszédablakokat az egyes műveletek leírásához:

  1. Hibaüzenet megjelenítése;

  2. Törlési folyamat jóváhagyása (adatrekordoknál);

  3. Paraméterek lekérdezése;

  4. Bevitel ellenőrzése adatrekord mentésekor.

Kiadhat például egy "törlés megerősítése" kérést például a "Valóban törölni kívánja az xyz vásárlót?" adatrekord törlésekor.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Az alábbiakban található az olyan űrlapesemények felsorolása és leírása, amelyek makróhoz rendelhetők:

Elküldés előtt

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Frissítés előtt

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Frissítés után

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Alaphelyzetbe állítás előtt

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Az űrlap visszaáll alapállapotba, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

  1. A felhasználó megnyom egy (HTML) gombot, amely visszaállító gombként van megadva.

  2. Egy új és üres rekord jön létre az űrlapban, amely egy adatforráshoz van csatolva. Az utolsó rekordban például a Következő rekord gomb megnyomható.

Alaphelyzetbe állítás után

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Hiba történt

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Kilépés előtt

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Kilépéskor

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Paraméterek kitöltése

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Rekordművelet előtt

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Rekordművelet után

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Rekordváltozás előtt

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Rekordváltozás után

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Töltés közben

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Törlés megerősítése

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Újratöltés előtt

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Újratöltéskor

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Támogasson minket!