Általános

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Az űrlap egy szöveges dokumentum vagy táblázat különböző űrlapvezérlőkkel. Ha egy weblaphoz hoz létre űrlapot, akkor a felhasználó az interneten átküldendő adatokat adhat meg. Az űrlap űrlapvezérlőiből származó adatok az URL megadásával átkerülnek a kiszolgálóra és feldolgozhatók a kiszolgálón.

Név

Megadja az űrlap nevét. Ez a név azonosítja az űrlapot az Űrlapnavigátorban.

URL

Meghatározza az URL-t, ahova a kész űrlap adatait elküldheti.

Keret

Meghatároz egy célkeretet, amelyben a betöltött URL megjelenik.

Ha rákattint a mezőre, akkor kiválaszthat egy beállítást a listából, amely megadja, hogy a következő dokumentum melyik keretbe legyen betöltve. Az alábbi lehetőség állnak rendelkezésre:

Bejegyzés

Jelentés

_blank

A következő dokumentum egy új, üres keretben jön létre.

_parent

A következő dokumentum a szülőkeretben jön létre. Ha nem létezik szülő, akkor a dokumentum ugyanabban a keretben jön létre.

_self

A következő dokumentum ugyanabban a keretben jön létre.

_top

A dokumentum a legfelső szintű ablakban, tehát a hierarchiában legfelül álló keretben jön létre. Ha az aktuális keret már legfelül van, a dokumentum az aktuális keretben keletkezik.


Elküldés típusa

Megadja a kitöltött űrlap adatainak átviteli módját.

A "Get" módszer segítségével a vezérlők adatai környezeti változóként kerülnek átvitelre. Ezeket a rendszer hozzáfűzi az URL-címhez "?Control1=Content1&Control2=Content2&..." formában, amelyet egy program elemez a címzett kiszolgálóján.

A "Post" módszer használata során egy dokumentum keletkezik az űrlap tartalmából, és az lesz elküldve a megadott URL-re.

Küldés karakterkódolása

Megadja az adatátvitelhez használt kódolás típusát.

Vezérlőelem-információ adatátvitele

Űrlap elküldésekor a LibreOffice-ban rendelkezésre álló összes vezérlőelemet figyelembe veszi a rendszer. A vezérlőelem neve és a megfelelő érték, amennyiben rendelkezésre áll, átküldésre kerül.

Az egyes esetekben átküldött értékek az érintett vezérlőelemtől függenek. Szövegmezők esetén a látható bejegyzések kerülnek átvitelre; listák esetén a kiválasztott bejegyzések; jelölőnégyzetek és beállításmezők esetén a hozzárendelt referenciaértékek kerülnek átvitelre, ha ezek a mezők aktiválásra kerültek.

Az információ átvitelének módja a kiválasztott átviteli módszertől (Get vagy Post) és a kódolástól (URL vagy Multipart) függ. Ha például a Get módszer és az URL kódolás van kiválasztva, akkor az űrlap <Név>=<Érték> párjai lesznek elküldve.

A HTML-ben ismert vezérlőkön kívül, a LibreOffice más vezérlőket is kínál. Ne felejtse el, hogy az adott számformátummal rendelkező mezők esetén nem a látható értékek kerülnek átvitelre, hanem a rögzített alapértelmezett formátumok. Az alábbi táblázat megjeleníti, hogy a LibreOffice-specifikus vezérlők adatai hogyan kerülnek átvitelre:

Vezérlőelem

Értékpár

Számmező, pénznemmező

Egy tizedesjel mindig pontként jelenik meg.

Dátummező

A dátum formátum fix formátumként (HH-NN-ÉÉÉÉ) lesz elküldve függetlenül a felhasználó helyi beállításaitól.

Időmező

Az idő formátum fix formátumként (ÓÓ:PP:MM) lesz elküldve függetlenül a felhasználó helyi beállításaitól.

Maszkolt mező

A maszkolt mező értékei, amelyek az űrlapon láthatók, szövegmezőként lesznek elküldve.

Táblázat

A táblázatból az egyedi oszlopok mindig átküldésre kerülnek. A vezérlőelem neve, az oszlop neve és az oszlop értéke átküldésre kerül. Get metódus és URL kódolás használatakor az átvitel a <Táblázatvezérlő neve>.<Oszlop neve>=<Érték> űrlapban történik, például az oszloptól függő értékkel.


Támogasson minket!