Események

Az Események lapon makrókat csatolhat az eseményekhez, amelyek az űrlap vezérlőmezőiben következnek be.

Az esemény bekövetkezésekor a csatolt makró meghívásra kerül. Makró eseményhez rendeléséhez nyomja meg a ... gombot. Megnyílik a Makró hozzárendelése ablak.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.


A vezérlőelemtől függően különböző események állnak rendelkezésre. Csak a kijelölt vezérlőelemhez és környezethez rendelkezésre álló események jelennek meg az Események lapon.
Az alábbi események vannak megadva:

Művelet jóváhagyása

Ez az esemény az előtt következik be, mielőtt a művelet elindul a vezérlőelemre való kattintás hatására. Az Elküldés gombra kattintás például egy küldés műveletet kezdeményez; a valódi „küldés” folyamat csak a Kezdeményezéskor esemény bekövetkezésekor indul el. A Művelet jóváhagyása esemény lehetővé teszi a folyamat leállítását. Ha a csatolt metódus HAMIS értéket küld vissza, akkor a Kezdeményezéskor esemény nem kerül végrehajtásra.

Művelet végrehajtása

A Művelet végrehajtása esemény a művelet megkezdésekor következik be. Ha például egy Elküldés gomb található az űrlapban, akkor a küldés folyamat a kezdeményezendő műveletet ábrázolja.

Változott

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

Szöveg módosítva

A Szöveg módosítva esemény akkor következik be, amikor a felhasználó ír a beviteli mezőbe, vagy módosítja annak tartalmát.

Elem állapota változott

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed, for example, from checked to unchecked.

Amikor a fókuszt megkapja

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

Amikor a fókuszt elveszti

The When losing focus event takes place if a control field loses the focus.

Billentyű lenyomva

A vezérlőelem fókuszált állapotában a felhasználótól származó billentyűleütés egy Billentyű lenyomva eseményt eredményez. Ez az esemény a bejegyzéseket ellenőrző makróhoz csatolható.

Billentyű felengedve

A vezérlőelem fókuszált állapotában a felhasználótól származó billentyűfelengedés egy Billentyű felengedve eseményt eredményez.

Egér belül

A vezérlőelem területére érkező egér egy Egér belül eseményt eredményez.

Egér mozgott a billentyű lenyomása alatt

Az Egér mozgott a billentyű lenyomása alatt esemény akkor következik be, amikor a felhasználó elhúzza az egeret egy billentyű lenyomva tartása mellett. Példa erre az, amikor a fogd és vidd módszer használata alatt egy további billentyű határozza meg a műveletet (átmozgatás vagy másolás).

Egér mozdult

Az Egér mozdult esemény akkor következik be, amikor az egérmutató áthalad a vezérlőelem felett.

Egérgomb lenyomása

A vezérlőelem feletti egérgomblenyomás egy Egérgomb lenyomása eseményt eredményez.

Jegyzet ikon

Ezt az eseményt arra is lehet használni, hogy felugró helyi menü jelenjen meg a vezérlőelemhez.


Egérgomb elengedése

A vezérlőelem feletti egérgomb-felengedés egy Egérgomb elengedése eseményt eredményez.

Egér kívül

A vezérlőelem területét elhagyó egér egy Egér kívül eseményt eredményez.

Frissítés előtt

A Frissítés előtt esemény az előtt következik be, hogy a felhasználó által megváltoztatott vezérlőelem tartalma beíródik az adatforrásba. Például a csatolt makró a HAMIS érték visszaadásával megakadályozhatja ezt a műveletet.

Frissítés után

A Frissítés után esemény az után következik be, hogy a felhasználó által megváltoztatott vezérlőelem tartalma beíródik az adatforrásba.

Alaphelyzetbe állítás előtt

Az Alaphelyzetbe állítás előtt esemény az űrlap alaphelyzetbe állítását megelőzően következik be. A True visszaadása jóváhagyja az alaphelyzetbe állítást, a False visszaadása megakadályozza a műveletet.

Az űrlap visszaáll alapállapotba, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:

  1. A felhasználó megnyom egy (HTML) gombot, amely visszaállító gombként van megadva.

  2. Egy új és üres rekord jön létre az űrlapban, amely egy adatforráshoz van csatolva. Az utolsó rekordban például a Következő rekord gomb megnyomható.

Alaphelyzetbe állítás után

Az Alaphelyzetbe állítás után esemény egy űrlap alapállapotba hozatala után következik be.

Támogasson minket!