Adatok

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

A csatolt cella tartalma

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Adatmező

With database forms, you can link controls with the data fields.

Több lehetőség közül választhat:

 1. Első eset: Csak egy táblázat van az űrlapon.

  Az Adatmező alatt adja meg az adatforrástábla mezőjét, amelynek a tartalmát meg kívánja jeleníteni.

 2. Második eset: A vezérlőelem olyan alűrlaphoz tartozik, amelyet egy SQL-lekérdezés hozott létre.

  Az Adatmező alatt adja meg az SQL-utasítás mezőjét, amelynek a tartalmát meg kívánja jeleníteni.

 1. Harmadik eset: Kombinált listák

  Kombinált listák esetén az adatforrástábla mezője, amelyben a felhasználó által megadott vagy kiválasztott értékeket tárolni kell, az Adatmező alatt van megadva. A kombinált listában megjelenített értékek egy SQL-utasításra épülnek, amely a Listatartalom alatt került megadásra.

 2. Negyedik eset: Listák

  Az adatforrástábla nem tartalmaz megjelenítendő adatot, hanem egy táblát, ami egy közös adatmezőn keresztül van az adatforrástáblához csatolva.

  Ha azt kívánja, hogy a lista az aktuális adatforrástáblához csatolt táblából származó adatokat jelenítse meg, akkor az Adatmező megadja az adatforrástábla mezőjét, amelyre a lista tartalma hivatkozik. Vagy megadhatja az adatbázismezőt, amely vezérli az adat űrlapban megjelenését. Ez az adatmező hivatkozást biztosít más táblákra, ha mindegyik tábla csatolható egy közös adatmezőn keresztül. Ez általában egy adatmező, amelyben egyedi azonosítószámok kerülnek tárolásra. Az adatmezőt, amelynek a tartalma megjelenik az űrlapban, egy SQL-utasítás határozza meg a Listatartalom alatt.

A listák hivatkozással működnek. Ezek megvalósíthatók SQL-utasításokkal csatolt táblákkal (negyedik eset) vagy értéklistákon keresztül:

Referenciák csatolt táblák között (SQL-utasítások)

Ha azt kívánja, hogy egy lista egy adatbázistábla adatait jelenítse meg, amely egy általános adatmezőn keresztül van csatolva a táblához, amelyre az űrlap épül, akkor az űrlaptábla hivatkozásmezője az Adatmező alatt van megadva.

A csatolást egy SQL Select utasítást hozta létre, amely, ha kiválasztotta az "SQL" vagy "Natív SQL" elemet, akkor a Listatartalom típusa alatt van megadva a Listatartalom mezőben. Például a "Rendelesek" tábla az aktuális űrlapvezérlőhöz van csatolva, és az adatbázisban a "Vasarlok" tábla hozzá van csatolva a "Rendelesek" táblához. A következő SQL-utasítást használhatja:

SELECT VasarloNev, VasarloSzam FROM Vasarlok,

ahol a "VasarloNev" a "Vasarlok" csatolt tábla adatmezője, a "VasarloSzam" pedig a "Vasarlok" tábla mezője, amely az Adatmező alatt megadott "Rendelesek" űrlaptáblához van csatolva.

Értéklistát használó referenciák

Listák esetén használhat értéklistákat. Az értéklisták olyan listák, amelyek referenciaértéket határoznak meg. Ebben az esetben az űrlapban lévő vezérlőelem nem közvetlenül az adatbázismező tartalmát jeleníti meg, hanem az értéklistában hozzárendelt értékeket.

Ha egy értéklista referenciaértékeit használja, akkor az űrlapban az Adatmező alatt megadott adatmező tartalma nem látható, csak a hozzárendelt értékek. Ha az "Értéklistát" választja az Adatok lapon a Listatartalom típusa alatt és hozzárendelt egy referenciaértéket a látható listabejegyzésekhez a Listabejegyzések alatt az űrlapban (az Általános lapon van megadva), akkor a referenciaértékek összehasonlításra kerülnek az adott adatmező adattartalmával. Ha a referenciaérték megfelel az adatmező tartalmának, akkor a hozzárendelt listabejegyzés megjelenik az űrlapban.

Csatolt cella

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Jelölőnégyzet csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

A háromállapotú jelölőnégyzet a "meghatározatlan" állapotba kerül, a normál jelölőnégyzet jelölése megszűnik.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

A cellába egy üres karakterlánc lesz másolva.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

A jelölőnégyzet ki van jelölve.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

A jelölőnégyzet jelölése meg van szüntetve.


Rádiógomb (választógomb) csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

A cellába egy üres karakterlánc lesz másolva.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

A rádiógomb ki van választva.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

A rádiógomb törlődik.


Szövegdoboz csatol cellával

Művelet

Eredmény

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Számmező és formázott mező csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Lista csatolt cellával

A listák két különböző csatolási módot támogatnak, lásd "A csatol cella tartalma" tulajdonságot.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

Művelet

Eredmény

Select a single list item:

A tartalom csatolt: az elem szövege bemásolódik a csatolt cellába.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

A lista elemei a változásnak megfelelően frissülnek. A kijelölése megőrződik. Ez a csatolt cellák frissítését okozhatja.


Kombinált lista csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

A legördülő lista elemei a változásnak megfelelően frissülnek. A kombinált lista beviteli mezője és a csatolt cella nem változik.


Forrás-cellatartomány

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Javasolt szűrő

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Kapcsolt mező

note

Ha törli a Kapcsolt mező cella tartalmát a tulajdonságböngészőben, az eredményhalmaz első mezője lesz használva az adatok megjelenítésére és kicserélésére.


A listapanelek ezen tulajdonsága határozza meg, hogy a kapcsolt tábla mely adatmezője jelenjen meg az űrlapon.

Ha az űrlapban lévő listának meg kell jelenítenie az űrlaptáblához rendelt tábla tartalmát, akkor adja meg a Listatartalom típusa mezőben, amennyiben a megjelenítést egy SQL-parancs vagy az elért (csatolt) tábla határozza meg. A Kapcsolt mező tulajdonsággal egy index felhasználásával megadhatja, hogy a lekérdezés vagy a tábla mely adatmezőjéhez legyen a listamező csatolva.

note

A Kapcsolt mező csak azokhoz az űrlapokhoz áll rendelkezésre, amelyek több táblához férnek hozzá. Ha az űrlap csak egy táblára épül, akkor az űrlapban megjelenítendő mező közvetlenül az Adatmező alatt van megadva. Ha azt kívánja, hogy a lista egy általános adatmezőn keresztül az aktuális táblához csatolt tábla adatait jelenítse meg, akkor a csatolt adatmezőt a Kapcsolt mező tulajdonság határozza meg.


Ha az "SQL" értéket választotta ki a Listatartalom típusa alatt, akkor az SQL-parancs meghatározza a megadandó indexet. Példa: Ha például egy "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" utasításhoz hasonló SQL-parancsot ad meg a Listatartalom alatt, akkor tekintse meg az alábbi táblázatot:

Kapcsolt mező

Hivatkozás

-1

A kijelölt listabejegyzés indexe az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

{üres} vagy 0

A "Field1" adatbázismező az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

1

A "Field2" adatbázismező az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.


Ha a "Tábla" értéket választotta ki a Listatartalom típusa alatt, akkor a struktúra határozza meg a megadandó indexet. Példa: Ha az adatbázistábla a Listatartalom alatt van kiválasztva, akkor tekintse meg az alábbi táblázatot:

Kapcsolt mező

Hivatkozás

-1

A kijelölt listabejegyzés indexe az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

{üres} vagy 0

A tábla első oszlopa az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

1

A tábla második oszlopa az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

2

A tábla harmadik oszlopa az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.


Lista tartalma

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

Adatbázisűrlapok esetén az adatforrás meghatározza a lista vagy kombinált lista bejegyzéseit. A kiválasztott típustól függően különböző adatforrások közül választhat a Listatartalom alatt, feltéve, hogy ezek az objektumok rendelkezésre állnak az adatbázisban. A Listatartalom típusa alatt kiválasztott típus összes rendelkezésre álló objektumát felkínálja itt a rendszer. Ha az "Értéklista" lehetőséget választott típusként, akkor hivatkozásokat használhat az adatbázisűrlapokhoz. Ha a vezérlő megjelenítését egy SQL-parancs vezérli, akkor az SQL-utasítás itt adható meg.

Példák SQL-utasításokra:

Listapaneleknél az SQL-utasításnak az alábbi formája lehet:

SELECT field1, field2 FROM table,

Itt a "table" az a tábla, amelynek az adatai megjelennek a vezérlőelem listájában (listatábla). A "field1" az adatmező, amely meghatározza az űrlap látható bejegyzéseit; ennek tartalma a listában jelenik meg. A "field2" a listatábla azon mezője, amely az űrlaptáblához (értéktábla) van rendelve az Adatmező alatt megadott mezőn keresztül, ha a Kapcsolt mező = 1 került kiválasztásra.

Kombinált listákhoz egy SQL-utasítás az alábbi formát öltheti:

SELECT DISTINCT mező FROM tábla,

Itt a "field" a "table" listatábla azon adatmezője, amelynek tartalma megjelenik a kombinált listában.

Értéklisták HTML-dokumentumoknál

HTML-űrlapok esetén a Listatartalom alatt megadhat egy értéklistát. A Listatartalom alatt válassza ki az "Értéklista" lehetőséget. Az itt megadott bejegyzések nem lesznek láthatók az űrlapban, és értékeket rendelnek a látható bejegyzésekhez. A Listatartalom alatt megadott bejegyzések az <OPTION VALUE=...> HTML-elemnek felelnek meg.

A listából vagy kombinált listából kiválasztott bejegyzés adatainak átvitelében az űrlapon megjelenített értékek listáját, amely a Listabejegyzések alatt található Általános lapon valamint a Listatartalom alatt lévő Adatok lapon került megadásra, figyelembe veszi a rendszer. Ha egy (nem üres) szöveg van az értéklista kijelölt helyén (<OPTION VALUE=...>), akkor ez átvitelre kerül. Ellenkező esetben a (<OPTION>) vezérlőelemben megjelenített szöveg lesz átküldve.

Ha az értéklistának egy üres karakterláncot kell tartalmaznia, akkor a Listatartalom alatt a megfelelő helyen adja meg az "$$$empty$$$" értéket (ne feledje el: kisbetű/nagybetű). A LibreOffice ezt a bemenetet üres karakterláncként értelmezi, és hozzárendeli a megfelelő listabejegyzéshez.

Az alábbi táblázat bemutatja a HTML, JavaScript, és a LibreOffice Listatartalom mezőjének kapcsolatát egy "ListBox1" nevű példalista felhasználásával. Ebben az esetben az "Item" az űrlap egy látható listabejegyzését jelöli:

HTML-elem

JavaScript

Bejegyzés a vezérlőelem értéklistájában (Lista tartalma)

Elküldött adat

<OPTION>Elem

Nem lehetséges

""

a látható listabejegyzés ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Item

ListBox1.options[0].value="Érték"

"Érték"

A listabejegyzéshez rendelt érték ("ListBox1=Value")

<OPTION VALUE="">Elem

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Egy üres karakterlánc ("ListBox1=")


Lista tartalmának típusa

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Az „Értéklista” beállítással az Általános lap Listabejegyzések mezőjében megadott összes bejegyzés megjelenik a vezérlőben. Adatbázisűrlapokhoz használhatja a referenciaértékeket (lásd Értéklistát használó referenciák szakaszt).

Ha a vezérlőelem tartalma egy adatbázisból kerül kiolvasásra, akkor az adatforrás típusát más beállításokkal határozhatja meg. Például táblák és lekérdezés közül választhat.

Referenciaérték (be)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Referenciaértékek webes űrlapoknál

A referenciaértékek akkor hasznosak, ha webes űrlapot tervez, és a vezérlőelem állapotának információi átkerülnek a kiszolgálóra. Ha a felhasználó rákattint a vezérlőelemre, akkor a megfelelő referenciaérték átkerül a kiszolgálóra.

Ha például két vezérlőmezővel rendelkezik a "nő" és "férfi" lehetőségekhez, és a "nő" mezőhöz 1, a "férfi" mezőhöz pedig 2 referenciaértéket rendel, akkor a "nő" mezőre kattintva az 1, a "férfi" mezőre kattintva pedig a 2 érték kerül át a kiszolgálóra.

Referenciaértékek adatbázis-űrlapoknál

Adatbázisűrlapok esetén egy lehetőség vagy jelölőnégyzet állapotát jellemezheti az adatbázisban tárolt referenciaértékkel is. Ha három választási lehetőség van, például "folyamatban", "befejeződött", és "újbóli elküldés" a "FOLY", "OK", és "UJRA" megfelelő referenciaértékekkel, akkor ezek a referenciaértékek megjelennek az adatbázisban, ha a felhasználó rákattint a megfelelő lehetőségre.

Referenciaérték (ki)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Üres szöveg = NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Mivel az adatbázis-kezelő rendszerek különböznek, a NULL értéket eltérően kezelhetik. Nézze meg a használt adatbázisok dokumentációját.

Támogasson minket!