Adatok

Az Adatok lap segítségével adatforrást rendelhet a kiválasztott vezérlőelemhez.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

Adatbázis-hivatkozással rendelkező űrlapok esetén a hozzárendelt adatbázis az Űrlaptulajdonságokban van megadva. Ehhez a funkciókat az Adatok lapon találhatja meg.


A vezérlőelem Adatok lapján lehetséges beállításai a kérdéses vezérlőelemtől függenek. Csak az aktuális vezérlőelemhez és környezethez rendelkezésre álló beállítások láthatók.
A következő mezők érhetők el:

A csatolt cella tartalma

Válassza ki lista és a csatolt munkafüzetcella csatolásának módját.

 1. Csatolt tartalmak: szinkronizálja a kijelölt listaelem szövegtartalmát a cella tartalmával. Válassza „A kijelölt bejegyzés” lehetőséget.

 2. Csatolt kijelölés pozíciója: az egyedi kijelölt listaelem pozíciója szinkronizálva lesz a cella számértékével. Válassza „A kijelölt bejegyzés pozíciója” lehetőséget.

Adatmező

Adatbázisűrlapok esetén adatmezőket rendelhet vezérlőelemekhez.

Több lehetőség közül választhat:

 1. Első eset: Csak egy táblázat van az űrlapon.

  Az Adatmező alatt adja meg az adatforrástábla mezőjét, amelynek a tartalmát meg kívánja jeleníteni.

 2. Második eset: A vezérlőelem olyan alűrlaphoz tartozik, amelyet egy SQL-lekérdezés hozott létre.

  Az Adatmező alatt adja meg az SQL-utasítás mezőjét, amelynek a tartalmát meg kívánja jeleníteni.

 1. Harmadik eset: Kombinált listák

  Kombinált listák esetén az adatforrástábla mezője, amelyben a felhasználó által megadott vagy kiválasztott értékeket tárolni kell, az Adatmező alatt van megadva. A kombinált listában megjelenített értékek egy SQL-utasításra épülnek, amely a Listatartalom alatt került megadásra.

 2. Negyedik eset: Listák

  Az adatforrástábla nem tartalmaz megjelenítendő adatot, hanem egy táblát, ami egy közös adatmezőn keresztül van az adatforrástáblához csatolva.

  Ha azt kívánja, hogy a lista az aktuális adatforrástáblához csatolt táblából származó adatokat jelenítse meg, akkor az Adatmező megadja az adatforrástábla mezőjét, amelyre a lista tartalma hivatkozik. Vagy megadhatja az adatbázismezőt, amely vezérli az adat űrlapban megjelenését. Ez az adatmező hivatkozást biztosít más táblákra, ha mindegyik tábla csatolható egy közös adatmezőn keresztül. Ez általában egy adatmező, amelyben egyedi azonosítószámok kerülnek tárolásra. Az adatmezőt, amelynek a tartalma megjelenik az űrlapban, egy SQL-utasítás határozza meg a Listatartalom alatt.

A listák hivatkozással működnek. Ezek megvalósíthatók SQL-utasításokkal csatolt táblákkal (negyedik eset) vagy értéklistákon keresztül:

Referenciák csatolt táblák között (SQL-utasítások)

Ha azt kívánja, hogy egy lista egy adatbázistábla adatait jelenítse meg, amely egy általános adatmezőn keresztül van csatolva a táblához, amelyre az űrlap épül, akkor az űrlaptábla hivatkozásmezője az Adatmező alatt van megadva.

A csatolást egy SQL Select utasítást hozta létre, amely, ha kiválasztotta az "SQL" vagy "Natív SQL" elemet, akkor a Listatartalom típusa alatt van megadva a Listatartalom mezőben. Például a "Rendelesek" tábla az aktuális űrlapvezérlőhöz van csatolva, és az adatbázisban a "Vasarlok" tábla hozzá van csatolva a "Rendelesek" táblához. A következő SQL-utasítást használhatja:

SELECT VasarloNev, VasarloSzam FROM Vasarlok,

ahol a "VasarloNev" a "Vasarlok" csatolt tábla adatmezője, a "VasarloSzam" pedig a "Vasarlok" tábla mezője, amely az Adatmező alatt megadott "Rendelesek" űrlaptáblához van csatolva.

Értéklistát használó referenciák

Listák esetén használhat értéklistákat. Az értéklisták olyan listák, amelyek referenciaértéket határoznak meg. Ebben az esetben az űrlapban lévő vezérlőelem nem közvetlenül az adatbázismező tartalmát jeleníti meg, hanem az értéklistában hozzárendelt értékeket.

Ha egy értéklista referenciaértékeit használja, akkor az űrlapban az Adatmező alatt megadott adatmező tartalma nem látható, csak a hozzárendelt értékek. Ha az "Értéklistát" választja az Adatok lapon a Listatartalom típusa alatt és hozzárendelt egy referenciaértéket a látható listabejegyzésekhez a Listabejegyzések alatt az űrlapban (az Általános lapon van megadva), akkor a referenciaértékek összehasonlításra kerülnek az adott adatmező adattartalmával. Ha a referenciaérték megfelel az adatmező tartalmának, akkor a hozzárendelt listabejegyzés megjelenik az űrlapban.

Csatolt cella

Megadja a munkafüzetben a csatolt cellára mutató hivatkozást. A vezérlőelem élő állapota vagy tartalma a cella tartalmához van csatolva. A következő táblázatok felsorolják a vezérlőelemeket és a megfelelő csatolástípusaikat:

Jelölőnégyzet csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Jelölőnégyzet kiválasztása:

IGAZ érték íródott a csatolt cellába.

A négyzet jelölésének megszüntetése:

HAMIS érték íródott a csatolt cellába.

A háromállapotú jelölőnégyzet a „meghatározatlan” állapotban van.

#NV érték íródott a csatolt cellába.

Szám vagy számot visszaadó képlet beírása a csatolt cellába:

Ha a beírt érték IGAZ vagy nem 0: A jelölőnégyzet be van jelölve.
Ha a beírt érték HAMIS vagy 0: A jelölőnégyzet jelölése meg van szüntetve.

A csatolt cella tartalmának törlése vagy szöveg bevitele, illetve szöveget vagy hibaüzenetet visszaadó képlet beírása:

A háromállapotú jelölőnégyzet a „meghatározatlan” állapotba kerül, a normál jelölőnégyzet jelölése megszűnik.

Jelölje ki a mezőt. A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz:

A Referenciaérték mezőben lévő szöveg átmásolódik a cellába.

Szüntesse meg a mező kijelölését. A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz:

A cellába egy üres karakterlánc lesz másolva.

A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz. Írja ugyanazt a szöveget a cellába:

A jelölőnégyzet ki van jelölve.

A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz. Írjon egy másik szöveget a cellába:

A jelölőnégyzet jelölése meg van szüntetve.


Rádiógomb (választógomb) csatolt cellával

Művelet

Eredmény

A rádiógomb kiválasztása:

IGAZ érték íródott a csatolt cellába.

Rádiógomb kiválasztása megszűnt egy másik rádiógomb kiválasztása által:

HAMIS érték íródott a csatolt cellába.

Szám vagy számot visszaadó képlet beírása a csatolt cellába:

Ha a beírt érték IGAZ vagy nem 0: A rádiógomb be van jelölve.
Ha a beírt érték HAMIS vagy 0: Rádiógomb kiválasztása megszűnt.

A csatolt cella tartalmának törlése vagy szöveg bevitele, illetve szöveget vagy hibaüzenetet visszaadó képlet beírása:

Rádiógomb kiválasztása megszűnt.

Kattintson a rádiógombra. A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz:

A Referenciaérték mezőben lévő szöveg átmásolódik a cellába.

Kattintson ugyanabban a csoportban egy másik rádiógombra. A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz:

A cellába egy üres karakterlánc lesz másolva.

A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz. Írja ugyanazt a szöveget a cellába:

A rádiógomb ki van választva.

A Referenciaérték mező szöveget tartalmaz. Írjon egy másik szöveget a cellába:

A rádiógomb törlődik.


Szövegdoboz csatol cellával

Művelet

Eredmény

Szöveg beírása a szövegdobozba:

A szöveg bemásolva a csatolt cellába.

Szövegdoboz törlése:

A csatolt cella tartalma törölve.

Szöveg vagy szám beírása a csatolt cellába:

A szöveg vagy szám bemásolva a szövegdobozba.

Képlet bevitele a csatolt cellába:

A képleteredmény bemásolva a szövegdobozba.

A csatolt cella tartalmának törlése:

Szövegdoboz tartalma törölve.


Számmező és formázott mező csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Szám bevitele a mezőbe:

A szám bemásolva a csatolt cellába.

Mező tartalmának törlése:

A csatolt cella értékének 0-ra beállítása.

Szám vagy számot visszaadó képlet beírása a csatolt cellába:

A szám bemásolva a mezőbe.

A csatolt cella tartalmának törlése vagy szöveg bevitele, illetve szöveget vagy hibaüzenetet visszaadó képlet beírása:

A mező értékének 0-ra beállítása.


Lista csatolt cellával

A listák két különböző csatolási módot támogatnak, lásd "A csatol cella tartalma" tulajdonságot.

 1. Csatolt tartalmak: szinkronizálja a kijelölt listaelem szövegtartalmát a cella tartalmával.

 2. Csatolt kijelölés pozíciója: az egyedi kijelölt listaelem pozíciója szinkronizálva lesz a cella számértékével.

Művelet

Eredmény

Egyetlen listaelem kijelölése:

A tartalom csatolt: az elem szövege bemásolódik a csatolt cellába.

A kijelölés csatolt: a kijelölt elem pozíciója bemásolódik a csatolt cellába.
Ha például a harmadik elemet választják ki, a 3-as szám másolódik be.

Több listaelem kijelölése:

#NV érték íródott a csatolt cellába.

Összes listaelem kijelölésének megszüntetése:

A tartalom csatolva van: A csatolt cella tartalma törölve.

A kijelölés csatolva van: A csatolt cellába 0 érték írása.

Szöveg vagy szám beírása a csatolt cellába:

A tartalom csatolva van: Egyenlő listaelem keresése és kijelölése.

A kijelölés csatolva van: A meghatározott helyen lévő listaelem (az első elemnek az 1 felel meg) ki lett jelölve. Ha ilyen nincs, minden elem kijelölése megszűnik.

Képlet bevitele a csatolt cellába:

A képlet eredményére és a csatolás módjára illeszkedő listaelem megkeresése és kijelölése.

A csatolt cella tartalmának törlése:

A lista összes eleme kiválasztásának megszüntetése.

A lista forrástartománya tartalmának megváltoztatása:

A lista elemei a változásnak megfelelően frissülnek. A kijelölése megőrződik. Ez a csatolt cellák frissítését okozhatja.


Kombinált lista csatolt cellával

Művelet

Eredmény

Írjon szöveget a kombinált lista beviteli mezőjébe, vagy válasszon ki egy bejegyzést a legördülő listából:

A szöveg bemásolva a csatolt cellába.

A kombinált lista beviteli mezője tartalmának törlése:

A csatolt cella tartalma törölve.

Szöveg vagy szám beírása a csatolt cellába.

A szöveg vagy szám bemásolva a kombinált lista beviteli mezőjébe.

Képlet bevitele a csatolt cellába:

A képlet eredménye bemásolva a kombinált lista beviteli mezőjébe.

A csatolt cella tartalmának törlése:

A kombinált lista beviteli mezőjének tartalma törölve.

A lista forrástartománya tartalmának megváltoztatása:

A legördülő lista elemei a változásnak megfelelően frissülnek. A kombinált lista beviteli mezője és a csatolt cella nem változik.


Forrás-cellatartomány

Adja meg a cellatartományt, amely a lista vagy kombinált lista elemeit tartalmazza a munkafüzetben. Ha több oszlopból álló tartományt ad meg, csak a bal szélső oszlop tartalma lesz a vezérlőelem feltöltésére használva.

Javasolt szűrő

Az űrlap tervezése során beállíthatja a "Javasolt szűrő" tulajdonságot a megfelelő Tulajdonságok párbeszédablak Adatok lapjának minden szövegmezőjéhez. Az ezt követő keresések esetén szűrőmódban a mezők által tartalmazott összes információk közül választhat. A mezőtartalom ezután az automatikus kiegészítés segítségével kiválasztható. Ne feledje, hogy ez a funkció sok memóriát és sok időt vesz igénybe, különösen nagy adatbázisoknál, ezért ritkán szabad csak használni.

Kapcsolt mező

note

Ha törli a Kapcsolt mező cella tartalmát a tulajdonságböngészőben, az eredményhalmaz első mezője lesz használva az adatok megjelenítésére és kicserélésére.


A listapanelek ezen tulajdonsága határozza meg, hogy a kapcsolt tábla mely adatmezője jelenjen meg az űrlapon.

Ha az űrlapban lévő listának meg kell jelenítenie az űrlaptáblához rendelt tábla tartalmát, akkor adja meg a Listatartalom típusa mezőben, amennyiben a megjelenítést egy SQL-parancs vagy az elért (csatolt) tábla határozza meg. A Kapcsolt mező tulajdonsággal egy index felhasználásával megadhatja, hogy a lekérdezés vagy a tábla mely adatmezőjéhez legyen a listamező csatolva.

note

A Kapcsolt mező csak azokhoz az űrlapokhoz áll rendelkezésre, amelyek több táblához férnek hozzá. Ha az űrlap csak egy táblára épül, akkor az űrlapban megjelenítendő mező közvetlenül az Adatmező alatt van megadva. Ha azt kívánja, hogy a lista egy általános adatmezőn keresztül az aktuális táblához csatolt tábla adatait jelenítse meg, akkor a csatolt adatmezőt a Kapcsolt mező tulajdonság határozza meg.


Ha az "SQL" értéket választotta ki a Listatartalom típusa alatt, akkor az SQL-parancs meghatározza a megadandó indexet. Példa: Ha például egy "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" utasításhoz hasonló SQL-parancsot ad meg a Listatartalom alatt, akkor tekintse meg az alábbi táblázatot:

Kapcsolt mező

Hivatkozás

-1

A kijelölt listabejegyzés indexe az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

{üres} vagy 0

A "Field1" adatbázismező az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

1

A "Field2" adatbázismező az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.


Ha a "Tábla" értéket választotta ki a Listatartalom típusa alatt, akkor a struktúra határozza meg a megadandó indexet. Példa: Ha az adatbázistábla a Listatartalom alatt van kiválasztva, akkor tekintse meg az alábbi táblázatot:

Kapcsolt mező

Hivatkozás

-1

A kijelölt listabejegyzés indexe az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

{üres} vagy 0

A tábla első oszlopa az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

1

A tábla második oszlopa az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.

2

A tábla harmadik oszlopa az Adatmező alatt megadott mezőhöz van csatolva.


Lista tartalma

Az adatbázisűrlapok esetén itt adhatja meg az űrlapelem listatartalmának adatforrását. Ez a mező használható az adatbázis-kapcsolat nélküli dokumentumok értéklistájának megadására is.

Adatbázisűrlapok esetén az adatforrás meghatározza a lista vagy kombinált lista bejegyzéseit. A kiválasztott típustól függően különböző adatforrások közül választhat a Listatartalom alatt, feltéve, hogy ezek az objektumok rendelkezésre állnak az adatbázisban. A Listatartalom típusa alatt kiválasztott típus összes rendelkezésre álló objektumát felkínálja itt a rendszer. Ha az "Értéklista" lehetőséget választott típusként, akkor hivatkozásokat használhat az adatbázisűrlapokhoz. Ha a vezérlő megjelenítését egy SQL-parancs vezérli, akkor az SQL-utasítás itt adható meg.

Példák SQL-utasításokra:

Listapaneleknél az SQL-utasításnak az alábbi formája lehet:

SELECT field1, field2 FROM table,

Itt a "table" az a tábla, amelynek az adatai megjelennek a vezérlőelem listájában (listatábla). A "field1" az adatmező, amely meghatározza az űrlap látható bejegyzéseit; ennek tartalma a listában jelenik meg. A "field2" a listatábla azon mezője, amely az űrlaptáblához (értéktábla) van rendelve az Adatmező alatt megadott mezőn keresztül, ha a Kapcsolt mező = 1 került kiválasztásra.

Kombinált listákhoz egy SQL-utasítás az alábbi formát öltheti:

SELECT DISTINCT mező FROM tábla,

Itt a "field" a "table" listatábla azon adatmezője, amelynek tartalma megjelenik a kombinált listában.

Értéklisták HTML-dokumentumoknál

HTML-űrlapok esetén a Listatartalom alatt megadhat egy értéklistát. A Listatartalom alatt válassza ki az "Értéklista" lehetőséget. Az itt megadott bejegyzések nem lesznek láthatók az űrlapban, és értékeket rendelnek a látható bejegyzésekhez. A Listatartalom alatt megadott bejegyzések az <OPTION VALUE=...> HTML-elemnek felelnek meg.

A listából vagy kombinált listából kiválasztott bejegyzés adatainak átvitelében az űrlapon megjelenített értékek listáját, amely a Listabejegyzések alatt található Általános lapon valamint a Listatartalom alatt lévő Adatok lapon került megadásra, figyelembe veszi a rendszer. Ha egy (nem üres) szöveg van az értéklista kijelölt helyén (<OPTION VALUE=...>), akkor ez átvitelre kerül. Ellenkező esetben a (<OPTION>) vezérlőelemben megjelenített szöveg lesz átküldve.

Ha az értéklistának egy üres karakterláncot kell tartalmaznia, akkor a Listatartalom alatt a megfelelő helyen adja meg az "$$$empty$$$" értéket (ne feledje el: kisbetű/nagybetű). A LibreOffice ezt a bemenetet üres karakterláncként értelmezi, és hozzárendeli a megfelelő listabejegyzéshez.

Az alábbi táblázat bemutatja a HTML, JavaScript, és a LibreOffice Listatartalom mezőjének kapcsolatát egy "ListBox1" nevű példalista felhasználásával. Ebben az esetben az "Item" az űrlap egy látható listabejegyzését jelöli:

HTML-elem

JavaScript

Bejegyzés a vezérlőelem értéklistájában (Lista tartalma)

Elküldött adat

<OPTION>Elem

Nem lehetséges

""

a látható listabejegyzés ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Item

ListBox1.options[0].value="Érték"

"Érték"

A listabejegyzéshez rendelt érték ("ListBox1=Value")

<OPTION VALUE="">Elem

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Egy üres karakterlánc ("ListBox1=")


Lista tartalmának típusa

Meghatározza a listák és legördülő menük feltöltésére szolgáló adatokat.

Az „Értéklista” beállítással az Általános lap Listabejegyzések mezőjében megadott összes bejegyzés megjelenik a vezérlőben. Adatbázisűrlapokhoz használhatja a referenciaértékeket (lásd Értéklistát használó referenciák szakaszt).

Ha a vezérlőelem tartalma egy adatbázisból kerül kiolvasásra, akkor az adatforrás típusát más beállításokkal határozhatja meg. Például táblák és lekérdezés közül választhat.

Referenciaérték (be)

A rádiógombokhoz és jelölőnégyzetekhez referenciaértéket rendelhet. A referenciaérték a webes űrlap elküldésekor átkerül a kiszolgálóra. Adatbázisűrlapokkal az itt beírt érték bekerül a vezérlőmezőhöz rendelt adatbázisba.

Referenciaértékek webes űrlapoknál

A referenciaértékek akkor hasznosak, ha webes űrlapot tervez, és a vezérlőelem állapotának információi átkerülnek a kiszolgálóra. Ha a felhasználó rákattint a vezérlőelemre, akkor a megfelelő referenciaérték átkerül a kiszolgálóra.

Ha például két vezérlőmezővel rendelkezik a "nő" és "férfi" lehetőségekhez, és a "nő" mezőhöz 1, a "férfi" mezőhöz pedig 2 referenciaértéket rendel, akkor a "nő" mezőre kattintva az 1, a "férfi" mezőre kattintva pedig a 2 érték kerül át a kiszolgálóra.

Referenciaértékek adatbázis-űrlapoknál

Adatbázisűrlapok esetén egy lehetőség vagy jelölőnégyzet állapotát jellemezheti az adatbázisban tárolt referenciaértékkel is. Ha három választási lehetőség van, például "folyamatban", "befejeződött", és "újbóli elküldés" a "FOLY", "OK", és "UJRA" megfelelő referenciaértékekkel, akkor ezek a referenciaértékek megjelennek az adatbázisban, ha a felhasználó rákattint a megfelelő lehetőségre.

Referenciaérték (ki)

A munkafüzetekben lévő jelölőnégyzetek és rádiógombok cellákhoz kapcsolhatók az aktuális dokumentumban. Ha a vezérlőelem engedélyezve van, a Referenciaérték (be) mezőbe írt érték a cellába másolódik. Ha a vezérlőelem tiltva van, a Referenciaérték (ki) mezőbe írt érték másolódik a cellába.

Üres szöveg = NULL

Megadja, hogy a program hogyan kezelje az üres szövegbevitelt. Ha a tulajdonság „Igen” értékre van állítva, akkor a nulla hosszúságú bemeneti karakterlánc NULL értékként kerül értelmezésre. Ha a „Nem” értékre van állítva, akkor a karakterláncot átalakítás nélkül kezeli a rendszer.

Az üres karakterlánc egy nulla hosszúságú ("") karakterlánc. Normális esetben a NULL érték nem azonos az üres karakterlánccal. Általában a NULL kifejezést definiálatlan, ismeretlen vagy „még meg nem adott” adatok jelzésére használják.

Mivel az adatbázis-kezelő rendszerek különböznek, a NULL értéket eltérően kezelhetik. Nézze meg a használt adatbázisok dokumentációját.

Támogasson minket!