Általános

Az Általános lap segítségével megadhatja az űrlapvezérlő általános tulajdonságait. A tulajdonságok a vezérlőelem típusától függően különböznek. Az alábbi tulajdonságok nem minden vezérlőelemhez állnak rendelkezésre.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


note

Ha az aktuális űrlapot HTML-be exportálja, az alapértelmezett vezérlőelem-értékek lesznek exportálva, nem az aktuálisan beírtak. Az alapértelmezett értékeket - a vezérlőelem típusától függően - a tulajdonságok Alapértelmezett érték (például a szövegmezőkben), Alapértelmezett állapot (jelölőnégyzetek és rádiógombok esetén) és Alapértelmezett kijelölés (listák esetén) eleme határozza meg.


Alapértelmezett dátum

Beállítja az alapértelmezett dátumot.

Alapértelmezett gomb

Az „Alapértelmezett gomb” tulajdonság megadja, hogy a megfelelő gomb működésbe lép az Enter lenyomásakor. Ha megnyitja a párbeszédablakot vagy űrlapot, és nem nem hajt végre további műveletet, akkor az ezzel a tulajdonsággal rendelkező gomb lesz az alapértelmezett gomb.

note

Ez a tulajdonság mindig egyetlen gombhoz legyen hozzárendelve a dokumentumban.


Webes űrlapok használatakor ezzel a tulajdonsággal a keresési maszkokban találkozhat. A beviteli maszkok tartalmaznak egy szövegmezőt és egy Elküldés típusú gombot. A keresési kifejezés a szövegmezőben kerül megadásra, a keresést a gomb aktiválása indítja el. Ha a gomb az alapértelmezett gomb, akkor a keresési kifejezés megadása után a keresés indításához egyszerűen nyomja meg az Entert.

Alapértelmezett görgetési érték

A görgetősáv alapértékét állítja be.

Alapértelmezett idő

Beállítja az alapértelmezett időt.

Alapértelmezett kijelölés

Meghatározza, melyik listabejegyzés legyen az alapértelmezett.

Visszaállítás típusú gomb esetén az Alapértelmezett kijelölés bejegyzés meghatározza a lista állapotát, ha a felhasználó aktiválta a visszaállítás gombot.

Az értéklistákat tartalmazó listáknál kattinthat a ... gombra az Alapértelmezett kijelölés párbeszédablak megnyitásához.

Az Alapértelmezett kijelölés párbeszédablakban jelölje ki azokat a bejegyzéseket, amelyeket eleve kijelöltté kíván tenni, amikor a listát tartalmazó űrlap megnyílik.

Alapértelmezett szöveg

Beállítja a szövegmező vagy kombinált lista alapértelmezett szövegét.

Alapértelmezett állapot

Megadja, hogy egy beállítás vagy jelölőnégyzet alapértelmezés ki van-e jelölve.

A visszaállítás típusú gombhoz megadhatja a vezérlőelem állapotát, ha a felhasználó aktiválta a visszaállítás gombot.

Csoportosított rádiógombok esetén a csoport állapota az „Alapértelmezett állapot” tulajdonságban megadott alapértelmezett beállításnak felel meg.

Alapértelmezett érték

A vezérlőmező alapértékét állítja be. Például az alapértelmezett érték előre kitöltődik az űrlap megnyitásakor.

Visszaállítás típusú gomb esetén az Alapértelmezett érték megadja a vezérlőelem állapotát, ha a felhasználó aktiválta a visszaállítás gombot.

Automatikus kitöltés

Az automatikus kitöltés funkció megjeleníti az előzőleg bevitt értékeket, amikor a felhasználó elkezdi a beírást.

Bejárási sorrend

A „Bejárási sorrend” tulajdonság meghatározza azt a sorrendet, amely szerint a vezérlőelemekre kerül a fókusz a Tab billentyű lenyomására. Az egy vezérlőelemnél többet tartalmazó űrlapokban a fókusz a következő vezérlőelemre ugrik a Tab billentyű hatására. A fókuszváltás sorrendjét megadhatja a „Bejárási sorrend” beállításával.

note

A Rejtett vezérlők nem rendelkeznek a „Bejárási sorrend” tulajdonsággal. A képgombokra és kép-vezérlőelemekre is beállítható ez a tulajdonság, így ezek is kiválaszthatók a Tab billentyűvel.


Űrlap létrehozásakor egy index automatikusan hozzáadódik az űrlaphoz adott vezérlőmezőkhöz; minden hozzáadott vezérlőmező egy 1-gyel növelt indexet kap. Ha megváltoztatja a vezérlőelem indexét, akkor a többi vezérlőelemek indexe automatikusan frissítésre kerül. Azok az elemek is kapnak indexet, amelyek nem kaphatják meg a fókuszt („Tabulátorpozíció = Nem”). Ezek a vezérlők Tab billentyű használatakor kihagyásra kerülnek.

A különböző vezérlőelemek indexei egyszerűen megadhatók a Bejárási sorrend párbeszédablakban.

Betűkészlet

A látható szöveggel vagy címmel rendelkező vezérlőmezőkhöz válassza ki a használni kíván betűkészletet. A Karakter párbeszédablak megnyitásához kattintson a ... gombra. A kijelölt betűkészlet lesz használva a vezérlőmezők neveinél és a táblázatokban megjelenített adatoknál.

Beviteli maszk

A maszkolt mezőknél karakterkóddal adható meg, hogy a felhasználó mit írhat be a maszkolt mezőbe.

A beviteli maszk hossza meghatározza a lehetséges beviteli helyek számát. Ha a felhasználó egy olyan karaktert ír be, amely nem felel meg a beviteli maszknak, akkor a bemenet visszautasításra kerül, amikor a felhasználó elhagyja a mezőt. A beviteli maszk meghatározásához az alábbi karaktereket adhatja meg:

Karakter

Jelentés

L

Egy szövegállandó. Ez a pozíció nem szerkeszthető. A karakter a Kifejezésmaszk megfelelő helyén jelenik meg.

a

Az a-z és A-Z karakterek adhatók meg. A rendszer nem alakítja át a nagybetűket kisbetűkké.

A

A-Z karakterek írhatók be. Kisbetű beírásakor a rendszer automatikusan átalakítja nagybetűvé.

c

Az a-z, A-Z és 0-9 karakterek írhatók be. A rendszer nem alakítja át a nagybetűket kisbetűkké.

C

A-Z és 0-9 írhatók be. Kisbetű beírásakor a rendszer automatikusan átalakítja nagybetűvé.

N

Csak a 0-9 közötti karaktereket lehet beírni.

x

Minden nyomtatható karakter beírható.

X

Minden nyomtatható karakter beírható. Kisbetű használatakor a rendszer automatikusan átalakítja nagybetűvé.


A "2005.__.__" maszkolt mezőhöz például adja meg az "LLLLLNNLNN" beviteli maszkot, így a felhasználó csak négy számjegyet írhat be dátum megadásakor.

Csak olvasásra

A „Csak olvasható” tulajdonság minden vezérlőelemhez hozzárendelhető, amelybe a felhasználó szöveget vihet be. Ha a csak olvasható tulajdonságot egy képmezőhöz rendeli, amely grafikákat vesz át egy adatbázisból, akkor a felhasználó nem tud új grafikákat felvenni az adatbázisba.

Címke

Megadja a vezérlőelem címkéjének forrását. A címkemező szövege egy adatbázismező neve helyett kerül beszúrásra. Például a Szűrőnavigátorban, a Keresés párbeszédablakban, és oszlopnévként a táblázatnézetben.

Ha a címke egy karakterét hívóbetűként akarja megadni, hogy a felhasználó hozzáférhessen a vezérlőelemhez egy billentyű megnyomásával, szúrjon be egy tilde (~) karaktert ezen karakter elé.

Csak a csoportkeretek szövege használható címkemezőként rádiógomb alkalmazásakor. Ez a szöveg a csoport összes rádiógombjára érvényes.

Ha rákattint a szövegmező mellett lévő ... gombra, akkor megjelenik a Címkemező kijelölése párbeszédablak. Válasszon egy címkét a listából.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Címke

A „Címke” tulajdonság az űrlapban megjelenített vezérlőmező címkéjét állítja be. Ez a tulajdonság meghatározza az adatmező látható címkéjét vagy oszlopfejlécét a táblavezérlő űrlapokban.

Új vezérlőelem létrehozásakor a „Név” tulajdonságban előre megadott leírást alapértelmezettként használja a rendszer a vezérlőelem címkézéséhez. A címke a vezérlőmező nevéből és egy egész számból áll (például CommandButton1). A „Cím” tulajdonsággal hozzárendelhet másik leírást a vezérlőhöz, így a címke a vezérlő funkcióját tükrözi. A felhasználó számára megjelenő vezérlőelemeknél módosítsa ezt bejegyzést egy kifejező címkére.

Többsoros cím létrehozásához nyissa meg a kombinált listát a nyíl gomb segítségével. A Shift++Enter billentyűkombinációval írhat be sortörést.

note

A „Cím” tulajdonság csak a felhasználó számára látható felületen használható űrlapelem címkézéséhez. Ha makrókat használ, akkor ne felejtse el, hogy futás közben a vezérlő mindig a „Név” tulajdonságon keresztül van megcímezve.


Dátumformátum

A dátummezők esetén meghatározható a dátumok kimeneti formátuma.

note

Minden formátummező (dátum, idő, pénznem, szám) a kiválasztott formátumnak megfelelően formázódik a mezőből kilépés után, a bevitel formátumától függetlenül.


Egérgörgő görgetése

Beállítja, hogy az érték megváltozik-e, amikor a felhasználó az egérgörgőt görgeti. Soha: nem változik az érték. Ha fókuszban van: (alapértelmezett) az érték akkor változik, ha a vezérlőelemen van a fókusz, a görgő a vezérlőelemre mutat, és görög. Mindig: az érték akkor változik, amikor a görgő a vezérlőelemre mutat, és görög, függetlenül attól, hogy melyik vezérlőelemen van a fókusz.

Elhelyezés

Megadja, hogy a pozicionáló elemek megjelenjenek-e a kijelölt Navigációs eszköztár vezérlőelemen. A következő pozicionáló elemek állnak rendelkezésre: Rekordcímke, Rekordpozíció, Rekordszámcímke, Rekordszám.

Előtagjel

Meghatározza, hogy a pénznemszimbólum a pénznem mezőben a szám előtt vagy után álljon. Alapbeállításban a pénznemmezőknek nincs előtagjuk.

Engedélyezve

Ha egy vezérlőmező rendelkezik az „Engedélyezett” (Igen) tulajdonsággal, akkor az űrlap felhasználója használhatja a vezérlőmezőt. Egyébként (Nem) letiltásra kerül, és kiszürkítve jelenik meg.

Ezreselválasztó

A szám- és a pénznemmezőknél megadhatja, hogy használjanak-e ezreselválasztót.

Formázás

Meghatározza a vezérlőelem formátumkódját. A formátumkód kiválasztásához kattintson a ... gombra.

Görgetősáv

Hozzáadja egy szövegdobozhoz megadott görgetősáv-típust.

Horgony

Meghatározza, hogy hova lesz a vezérlőelem horgonyozva.

Háromállapotú

Megadja, hogy a jelölőnégyzet ZERO értéket is meghatározhat-e a kapcsolt adatbázisban IGAZ és HAMIS értékek mellett. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az adatbázis elfogadja az IGAZ, HAMIS és ZERO értékeket.

note

A „Háromállapotú” tulajdonság csak adatbázisűrlapokhoz adható meg, HTML-űrlapokhoz nem.


Háttérszín

A háttérszín a legtöbb vezérlőmezőhöz beállítható. Ha rákattint a Háttérszínre, akkor megnyílik egy lista, amelyben számos szín közül választhat. A „Standard” beállítás átveszi a rendszerbeállításokat. Ha a kívánt szín nem kerül megjelenítésre, akkor a szín Szín párbeszédablakban megadásához kattintson a ... gombra.

Időformátum

Az idő megjelenítési formátumának meghatározása.

Igazítás / Kép igazítása

Háromféle igazítás lehetséges: balra, jobbra és középre igazítás. Ezek a beállítások a következő elemekre érhetők el:

  1. Címkemezők címe,

  2. Szövegmezők tartalma,

  3. Táblázatmezők tartalma a táblázat-vezérlőelem oszlopaiban,

  4. A gombon használt szöveg vagy kép,

    note

    A gomboknál az Igazítás beállítás neve Kép igazítása.


Ikonméret

Megadja, hogy a kijelölt Navigációs eszköztár ikonjai kicsik vagy nagyok legyenek.

Ismétlés

Megadja, hogy a vezérlőelemen végrehajtott művelet, például a léptetőgombra kattintás ismétlődik-e, ha az egérgombot lenyomva tartják.

Jelszókarakterek

A felhasználó által beírt jelszavakhoz meghatározható az a karakter, amely a beírt karakter helyett jelenik meg a jelszómezőben. A Jelszókarakter alatt adja meg a kívánt karakter ASCII-kódját. 0 és 255 közötti értékeket adhat meg.

tip

Az adott karakter és annak ASCII-kódja a Különleges karakter párbeszédablakban látható (Beszúrás - Különleges karakter).


Kapcsoló

Megadja, hogy a nyomógomb kapcsológombként viselkedik-e. Ha a Kapcsoló beállítás értéke „Igen”, váltogathat a „kijelölt” és „nem kijelölt” vezérlőelem-állapotok közül, amikor rákattint a gombra, vagy lenyomja a szóközbillentyűt, miközben a vezérlőelemen van a fókusz. A gomb a „kijelölt” állapotában „benyomva” jelenik meg.

Kattintásra fókusz

Ha ezt a beállítást „Igen”-re állítja, a nyomógomb megkapja a fókuszt, amikor rákattint a gombra.

Keret

Megadhatja azt a célkeretet is, amelyben a „Dokumentum/weblap megnyitása” művelettel rendelkező gombra kattintás után megnyíló URL jelenik meg.

Ha rákattint a mezőre, akkor kiválaszthat egy beállítást a listából, amely megadja, hogy a következő dokumentum melyik keretbe legyen betöltve. Az alábbi lehetőség állnak rendelkezésre:

Bejegyzés

Jelentés

_blank

A következő dokumentum egy új, üres keretben jön létre.

_parent

A következő dokumentum a szülőkeretben jön létre. Ha nem létezik szülő, akkor a dokumentum ugyanabban a keretben jön létre.

_self

A következő dokumentum ugyanabban a keretben jön létre.

_top

A dokumentum a legfelső szintű ablakban, tehát a hierarchiában legfelül álló keretben jön létre. Ha az aktuális keret már legfelül van, a dokumentum az aktuális keretben keletkezik.


note

A „Keret” tulajdonság a HTML-űrlapokra vonatkozik, de az adatbázis-űrlapokra nem.


Kifejezésmaszk

A maszkolt mezőkhöz megadhat kifejezésmaszkot. A kifejezésmaszk tartalmazza az űrlap kezdeti értékeit, és mindig látható az űrlap letöltése után. Ha karakterkódot használ a Beviteli maszkhoz, akkor meghatározhatja a felhasználó által a maszkolt mezőbe beírható bejegyzéseket.

note

A kifejezésmaszk hosszának mindig meg kell felelnie a beviteli maszk hosszának. Ha ez nem így van, akkor a rendszer kivágja a beviteli maszkot, vagy üres karakterrel tölti fel a beviteli maszk hosszáig.


Kijelölés elrejtése

Megadja, hogy a vezérlőelemen kijelölt szöveg kijelölt marad-e akkor is, amikor a vezérlőelem elveszti a fókuszt. Ha a Kijelölés elrejtése tulajdonság értéke "Nem", akkor a kijelölt szöveg kijelölt marad akkor is, amikor a szöveget tartalmazó vezérlőelem már elvesztette a fókuszt.

Kis változás

Megadja azt az értéket, amelyet hozzáadni vagy kivonni kell, ha a felhasználó a görgetősáv nyíl ikonjára kattint.

Képek

A képgombok rendelkeznek a „Kép” tulajdonsággal. A „Kép” tulajdonság megadja a gombon megjeleníteni kívánt kép elérési útvonalát és fájlnevét. Ha a ... segítségével választotta ki a képfájlt, akkor az elérési út és a fájlnév automatikusan bekerül a szövegmezőbe.

Késleltetés

Megadja az ismétlődő események közötti késleltetést ezredmásodpercben. Ismétlődő esemény akkor következik be, amikor egy nyílgombra, a görgetősáv hátterére, vagy a Navigációs eszköztáron a rekordnavigációs gombok egyikére kattint, és az egérgombot lenyomva tartja egy bizonyos ideig. Megadhat egy értéket, amelyet érvényes időegységnek kell követnie, például 2 s vagy 500 ms.

Kötött formátum

Azoknál a vezérlőmezőknél, amelyekbe formázott tartalmat lehet bevinni (dátum, idő, stb), lehetséges a formátum-ellenőrzés megadása. Ha a kötött formátum funkció aktiválva van (Igen), csak a megengedett karaktereket lehet beírni. Például egy dátummezőbe csak számokat vagy dátumhatárolókat lehet bevinni; minden betű mellőzve lesz.

Legkisebb érték

A szám- és pénznemmezőknél meg lehet adni egy legkisebb értéket, hogy a felhasználót meggátolja ennél kisebb érték bevitelében.

Legkorábbi dátum

A felhasználó által bevihető legkorábbi dátumot határozza meg.

Legkésőbbi dátum

Meghatároz egy dátumot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.

Legnagyobb érték

A szám- és a pénznemmezőhöz meghatározható egy maximális érték, amit a felhasználó nem haladhat meg.

Legördülő

A legördülő tulajdonságú vezérlőmezőnek van egy további nyílgombja, amely egérkattintásra megnyitja a létező űrlapbejegyzések listáját. A Sorok száma alatt megadhatja, hogy hány sor jelenjen meg a legördülő állapotban. A kombinált mezők rendelkezhetnek legördülő tulajdonsággal.

Azok a kombinált listák, amelyek egy táblázat vezérlőelembe oszlopként lettek beszúrva, alapértelmezés szerint mindig legördülnek.

Listabejegyzések

Olvassa el a billentyűparancsokkal kapcsolatot tippeket.

Az előre meghatározott listabejegyzés beíródik az Alapértelmezett kijelölés kombinált listába.

note

Ne felejtse el, hogy az itt megadott listabejegyzések csak bekerülnek az űrlapba, ha a Listatartalom típusa alatt lévő Adatok lapon az "Értéklista" ki van jelölve.


Ha nem kívánja, hogy a listabejegyzések bekerüljenek az adatbázisba vagy átkerüljenek a webes űrlap címzettjéhez, csak a hozzárendelt értékek, amelyek nem láthatók az űrlapban, akkor hozzárendelhet egy listabejegyzést az értéklista másik értékéhez. Az értéklista az Adatok lapon határozható meg. Válassza ki a Listatartalom típusa alatt található „Értéklista” lehetőséget. Ezután adja meg az értékeket a Listatartalom alatt, amelyet hozzá kell rendelni az űrlap megfelelő látható listabejegyzéseihez. A megfelelő összerendelés érdekében az értéklista sorrendje lényeges.

note

HTML-dokumentumok esetén az Általános lapon megadott listabejegyzés az <OPTION> HTML-elemnek felel meg; a Listatartalom alatt található Adatok lapon beírt értéklista-bejegyzés pedig az <OPTION VALUE=...> elemnek.


Látható

Meghatározza, hogy a vezérlőelem látható-e élő módban. Tervezési módban a vezérlőelem mindig látható.

Ha ez a tulajdonság „Igen”-re (alapértelmezett) van állítva, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vezérlőelem tényleg megjelenik a képernyőn. További feltételektől függ, hogy a vezérlőelem ténylegesen megjelenik-e. Például a Writerben egy rejtett szakaszban elhelyezett vezérlőelem soha nem fog megjelenni, amíg maga a szakasz nem válik láthatóvá.

Ha a tulajdonság „Nem”-re van állítva, akkor a vezérlőelem mindig rejtett lesz élő módban.

A régebbi OpenOffice.org-verziók a 3.1-essel bezárólag csendben figyelmen kívül hagyják ezt a tulajdonságot, amikor olyan dokumentumot olvasnak be, amely ezt használja.

Látható méret

Megadja a görgetősáv csúszkájának méretét „érték egységben”. A („Maximális görgetési érték” mínusz „Minimális görgetési érték”) / 2 érték olyan csúszkát eredményez, amely a háttérterület felét elfoglalja.

Ha 0-ra van állítva, a csúszka szélessége megegyezik a magasságával.

Léptetőgomb

A szám-, pénznem-, dátum- és időmezők léptetőgombként is megjelenhetnek az űrlapon.

Magasság

Megadja a vezérlőelem magasságát.

Max. idő

Meghatároz egy időpontot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.

Maximális görgetési érték

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem maximális értékét.

Maximális szöveghossz

A szövegmezőkhöz és kombinációs listákhoz beállíthatja a felhasználó által bevitt karakterek maximális számát. Ha ez a vezérlőmező-tulajdonság nem meghatározott, akkor az alapértelmezett beállítás nulla.

Ha a vezérlő egy adatbázishoz van csatolva, és az elfogadott szöveghosszat az adatbázis meződefiníciója adja meg, akkor itt nem szabad megadni a szöveghosszat. A beállítások csak akkor lesznek az adatbázisból elfogadva, ha a vezérlőtulajdonság nincs megadva („Nincs megadva” állapot).

Min. görgetési érték

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem minimumértékét.

Min. idő

Meghatározza a felhasználó által beírható legkisebb időt.

Méretezés

Átméretezi a képet, hogy illeszkedjen a vezérlőelem méretéhez.

Művelet

A navigációs műveletek használatával saját adatbázis-navigációs gombokat tervezhet.

A következő táblázat leírja a gombokhoz rendelhető műveleteket.

Művelet

Leírás

Nincs

Nem történik műveletvégzés.

Űrlapok elküldése

Az aktuális űrlap egyéb vezérlőmezőibe bevitt adatokat elküldi arra a címre, amely az Űrlap tulajdonságai alatt az URL mezőben meg lett adva.

A PDF-fájl exportálásakor írja be az URL-t az űrlap adatlapjának "URL" beviteli mezőjébe.

Űrlap alaphelyzetbe állítása

Visszaállítja más vezérlőmezők beállításait az alapértelmezett értékekre (Alapértelmezett állapot, Alapértelmezett kijelölés, Alapértelmezett érték).

Dokumentum/weblap megnyitása

Megnyitja az URL alatt megadott URL-t. A Keret alatt megadhatja a célkeretet.

Első rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot az első rekordra.

Előző rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot az előző rekordra.

Következő rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot a következő rekordra.

Utolsó rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot az utolsó rekordra.

Rekord mentése

Menti az aktuális rekordot, ha szükséges.

Adatbevitel visszavonása

Visszavonja az aktuális rekord változásait.

Új rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot a beszúrási sorra.

Rekord törlése

Törli az aktuális rekordot

Űrlap frissítése

Az aktuális űrlap legutóbb mentett verzióját tölti be újra.


Művelet egy rekordon

Megadja, hogy a műveleti elemek megjelenjenek-e a kijelölt Navigációs eszköztár vezérlőelemen. A következő műveleti elemek állnak rendelkezésre: Rekord mentése, Visszavonás, Új rekord, Rekord törlése, Frissítés.

Nagy változás

Megadja azt az értéket, amelyet hozzáadni vagy kivonni kell, ha a felhasználó a görgetősávon a csúszka mellé kattint.

Navigáció

Megadja, hogy a navigációs elemek megjelenjenek-e a kijelölt Navigációs eszköztár vezérlőelemen. A következő navigációs elemek állnak rendelkezésre: Első rekord, Előző rekord, Következő rekord, Utolsó rekord.

Navigációs eszköztár

Megadja, hogy megjelenjen-e a Navigációs eszköztár a táblázat vezérlőelem alsó szegélyén.

Nyomtatható

Megadja, hogy a kinyomtatott dokumentumon megjelenjenek-e a vezérlőmezők is.

Név

Minden vezérlőmező és űrlap rendelkezik egy „Név” tulajdonsággal, amely segítségével azonosítható. A név az Űrlapnavigátorban jelenik meg, és a név segítségével a vezérlőmezőre lehet hivatkozni egy makróból. Az alapértelmezett beállításokban már meg van adva a neve, amely a mező címkéjéből és számából áll.

note

Ha makrókkal dolgozik, győződjön meg arról, hogy a vezérlőelemek nevei valóban egyediek.


A név különböző, funkcionálisan összetartozó vezérlőelemek csoportosításához is használható, mint például a rádiógombok. Ennek végrehajtásához adja a csoport összes tagjának ugyanazt a nevet: az azonos nevű vezérlők egy csoportot alkotnak. A csoportosított vezérlőelemek vizuálisan Csoportpanellel ábrázolhatók.

Pénznem szimbóluma

Egy pénznemmezőben megadhatja a pénznem szimbólumát a karakter vagy a karakterlánc „Pénznem szimbóluma” tulajdonságba való beírásával.

Rekordjelölő

Megadja, hogy az első oszlop sorcímkéket tartalmaz-e, amelyekben az aktuális rekordot kis nyíl jelöli.

Sormagasság

Táblázat vezérlőmezőkben meghatározhatja a sorok magasságát. Ha szeretné, megadhat egy értéket és egy érvényes mértékegységet utána, például 2 cm.

Sorok száma

A „Legördülő” tulajdonsággal rendelkező kombinált listák esetén megadhatja, hogy hány sor jelenjen meg a legördülő listában. A Legördülő tulajdonsággal nem rendelkező vezérlőmezőkben a sor megjelenítését a vezérlőmező mérete és a betűméret határozza meg.

Stílus

Megadja, hogy a jelölőnégyzetek és rádiógombok térhatásúak-e (alapértelmezett) vagy lapos kinézetűek.

Szegély

A keretes mezőknél a szegélyek megjelenését az űrlapon a „Szegély” tulajdonság határozza meg. A „Keret nélkül”, „Térhatású” vagy „Sima” lehetőségek közül választhat.

Szegély színe

Megadja a „lapos” értékre állított „Szegély” tulajdonsággal rendelkező vezérlőelemek szegélyszínét.

Szimbólum színe

Megadja a vezérlőelemeken elhelyezkedő szimbólumok színét, például a görgetősáv nyilaiét.

Szélesség

Megadja a tábla vezérlőmezőben az oszlop szélességét abban a mértékegységben, amely a LibreOffice modulbeállításainál van megadva. Ha szeretné, megadhat egy értéket és egy érvényes mértékegységet utána, például 2 cm.

Szélesség

Megadja a vezérlőelem szélességét.

Szótörés

A szöveget egynél több sorban jeleníti meg. Lehetővé teszi a szövegdobozban sortörések bevitelét, ezáltal többsoros szöveg is beírható. A sortörés kézi beszúrásához nyomja meg az Enter billentyűt.

Szövegsorok végződése

A szövegmezőkhöz válassza ki a sor vége kódját, amely akkor használatos, amikor a szöveget az adatbázisoszlopba írja.

Szövegtípus

Lehetővé teszi sortörések és formázás használatát a vezérlőmezőben, például szövegdobozban vagy címkében. A sortörés kézi beszúrásához nyomja meg az Enter billentyűt. Válassza a „Többsoros formázással” lehetőséget a formázott szöveg beviteléhez.

warning

Ha a "Többsoros formázással" szövegtípust választja, a vezérlőelemet nem lehet adatbázismezőhöz kötni.


note

Ezt a vezérlőelemet "Többsoros bevitelnek" hívják, és táblázatok szövegoszlopában használható.


Szűrés / Rendezés

Megadja, hogy a szűrő és rendező elemek megjelenjenek-e a kijelölt Navigációs eszköztár vezérlőelemen. A következő szűrő és rendező elemek állnak rendelkezésre: Növekvő rendezés, Csökkenő rendezés, Rendezés, Automatikus szűrő, Alapértelmezett szűrő, Szűrő alkalmazása, Szűrő/rendezés alaphelyzetbe.

Súgó szövege

A vezérlőelemhez tartozó súgó szövegét lehet itt beírni. A tipp szöveget jelenít meg felhasználói módban, amikor az egér a vezérlőelem fölött van.

URL típusú gombok esetén a súgószöveg részletes tippként jelenik meg az URL alatt megadott URL-cím helyett.

Súgó szövege

Minden egyes vezérlőmezőhöz további információkat vagy egy leíró szöveget adhat meg. Ez a tulajdonság segítséget nyújt a programozóknak, hogy a programkódban használható kiegészítő információk mentsenek itt. Ez a mező használható például változókhoz vagy egyéb kiértékelődő paraméterekhez.

Súgó-URL

Egy URL-írásmóddal meghatározott címkét ad meg, amely egy súgódokumentumra hivatkozik, és a vezérlőmező segítségével hívható meg. A vezérlőmező súgója megnyitható úgy, hogy a fókuszt a vezérlőmezőre helyezi, és megnyomja az F1 billentyűt.

Tabulátorpozíció

A „Tabulátorpozíció” tulajdonság határozza meg, hogy a vezérlőelem kiválasztható-e a Tab billentyűvel. A következő lehetőségek közül választhat:

Nem

A Tab billentyű használatakor a fókusz átugorja a vezérlőelemet.

Igen

A Tab billentyű használatával a vezérlőelem kiválasztható.


Tizedes pontosság

A szám- és pénznemmezőknél megadható, hogy a tizedesvesszőtől jobbra hány számjegy jelenjen meg.

Tájolás

Megadja a görgetősáv vagy léptetőgomb vízszintes vagy függőleges tájolását.

Többszörös kijelölés

Lehetővé teszi egynél több elem kiválasztását egy listapanelen.

URL

Adja meg az URL-címet a Dokumentum vagy weblap megnyitása típusú gombhoz az URL mezőbe. A cím megnyílik, ha a gombra kattint.

Ha az egeret a gomb fölé viszi felhasználómódban, akkor az URL kiterjesztett tippként jelenik meg, feltéve, hogy nem volt másik Súgó szövege elem megadva.

X pozíció

Megadja a vezérlőelem X pozícióját a horgonyhoz viszonyítva.

Y pozíció

Megadja a vezérlőelem Y pozícióját a horgonyhoz viszonyítva.

Érték

A rejtett vezérlőelemben az Érték alatt beírhatja az adatokat, amelyeket örököl a rejtett vezérlőelem. Ez az adat az űrlap elküldésekor kerül átvitelre.

Érték növelése/csökkentése

Meghatározza a lépésközt, amellyel növelni, illetve csökkenteni kell az értéket a léptetőgombok használatakor.

Érték növelése/csökkentése

Megadhatja a szám vagy pénznem léptetőgombjának értéktartományát. A léptetőgomb felfelé és lefelé mutató nyilainak segítségével növelheti vagy csökkentheti az értéket.

Támogasson minket!