Általános

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


Jegyzet ikon

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Alapértelmezett dátum

Beállítja az alapértelmezett dátumot.

Alapértelmezett gomb

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

Jegyzet ikon

Ez a tulajdonság mindig egyetlen gombhoz legyen hozzárendelve a dokumentumban.


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

Alapértelmezett görgetési érték

Sets the default value for the scrollbar.

Alapértelmezett idő

Beállítja az alapértelmezett időt.

Alapértelmezett kijelölés

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

For a List box that contains a value list, you can click the ... button to open the Default selection dialog.

Az Alapértelmezett kijelölés párbeszédablakban jelölje ki azokat a bejegyzéseket, amelyeket eleve kijelöltté kíván tenni, amikor a listát tartalmazó űrlap megnyílik.

Alapértelmezett szöveg

Beállítja a szövegmező vagy kombinált lista alapértelmezett szövegét.

Alapértelmezett állapot

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

A visszaállítás típusú gombhoz megadhatja a vezérlőelem állapotát, ha a felhasználó aktiválta a visszaállítás gombot.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the "Default Status" property.

Alapértelmezett érték

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

Automatikus kitöltés

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Bejárási sorrend

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

Jegyzet ikon

The "Tab order" property is not available to Hidden Controls. If you want, you can also set this property for image buttons and image controls, so that you can select these controls with the Tab key.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused ("Tabstop = No") are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

A különböző vezérlőelemek indexei egyszerűen megadhatók a Bejárási sorrend párbeszédablakban.

Betűkészlet

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Beviteli maszk

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

A beviteli maszk hossza meghatározza a lehetséges beviteli helyek számát. Ha a felhasználó egy olyan karaktert ír be, amely nem felel meg a beviteli maszknak, akkor a bemenet visszautasításra kerül, amikor a felhasználó elhagyja a mezőt. A beviteli maszk meghatározásához az alábbi karaktereket adhatja meg:

Karakter

Jelentés

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

The characters a-z and A-Z can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

A

The characters A-Z can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

c

The characters a-z, A-Z, and 0-9 can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

C

The characters A-Z and 0-9 can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

N

Only the characters 0-9 can be entered.

x

Minden nyomtatható karakter beírható.

X

All printable characters can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.


A "2005.__.__" maszkolt mezőhöz például adja meg az "LLLLLNNLNN" beviteli maszkot, így a felhasználó csak négy számjegyet írhat be dátum megadásakor.

Csak olvasásra

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Címke

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

To define one character of the label as a mnemonic, so that the user can access this control by pressing the character on the keyboard, insert a tilde (~) character in front of the character in the label.

Csak a csoportkeretek szövege használható címkemezőként rádiógomb alkalmazásakor. Ez a szöveg a csoport összes rádiógombjára érvényes.

Ha rákattint a szövegmező mellett lévő ... gombra, akkor megjelenik a Címkemező kijelölése párbeszédablak. Válasszon egy címkét a listából.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Címke

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

When you create a new control, the description predefined in the "Name" property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the "Title" property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the Arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

Jegyzet ikon

The "Title" property is only used for labeling a form element in the interface visible to the user. If you work with macros, note that at runtime, a control is always addressed through the "Name" property.


Dátumformátum

With date fields you can determine the format for the date readout.

Jegyzet ikon

Minden formátummező (dátum, idő, pénznem, szám) a kiválasztott formátumnak megfelelően formázódik a mezőből kilépés után, a bevitel formátumától függetlenül.


Egérgörgő görgetése

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Elhelyezés

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Előtagjel

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Engedélyezve

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

Ezreselválasztó

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Filtering/Sorting

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Formázás

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Görgetősáv

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Horgony

Meghatározza, hogy hova lesz a vezérlőelem horgonyozva.

Háromállapotú

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

Jegyzet ikon

The "Tristate" property is only defined for database forms, not for HTML forms.


Háttérszín

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Időformátum

You can define the desired format for the time display.

Igazítás / Kép igazítása

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Title of Label fields,

  2. Content of text fields,

  3. Content of table fields in the columns of a table control,

  4. Graphics or text that are used in buttons.

    Jegyzet ikon

    A gomboknál az Igazítás beállítás neve Kép igazítása.


Ikonméret

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Ismétlés

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

Jelszókarakterek

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

Tipp ikon

The characters and their ASCII codes can be seen in the Special Characters dialog (Insert - Special Character).


Kapcsoló

Specifies if a Push button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the Spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

Kattintásra fókusz

If you set this option to "Yes", the Push button receives the focus when you click the button.

Keret

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Ha rákattint a mezőre, akkor kiválaszthat egy beállítást a listából, amely megadja, hogy a következő dokumentum melyik keretbe legyen betöltve. Az alábbi lehetőség állnak rendelkezésre:

Bejegyzés

Jelentés

_blank

A következő dokumentum egy új, üres keretben jön létre.

_parent

A következő dokumentum a szülőkeretben jön létre. Ha nem létezik szülő, akkor a dokumentum ugyanabban a keretben jön létre.

_self

A következő dokumentum ugyanabban a keretben jön létre.

_top

A dokumentum a legfelső szintű ablakban, tehát a hierarchiában legfelül álló keretben jön létre. Ha az aktuális keret már legfelül van, a dokumentum az aktuális keretben keletkezik.


Jegyzet ikon

The "Frame" property is relevant for HTML forms, but not for database forms.


Kifejezésmaszk

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

Jegyzet ikon

A kifejezésmaszk hosszának mindig meg kell felelnie a beviteli maszk hosszának. Ha ez nem így van, akkor a rendszer kivágja a beviteli maszkot, vagy üres karakterrel tölti fel a beviteli maszk hosszáig.


Kijelölés elrejtése

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Kis változás

Specify the value to add or subtract when the user clicks the Arrow icon on the scrollbar.

Képek

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Késleltetés

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Kötött formátum

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

Legkisebb érték

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Legkorábbi dátum

Determines the earliest date that a user can enter.

Legkésőbbi dátum

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Legnagyobb érték

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Legördülő

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Azok a kombinált listák, amelyek egy táblázat vezérlőelembe oszlopként lettek beszúrva, alapértelmezés szerint mindig legördülnek.

Listabejegyzések

Please note the tips referring to the keyboard controls.

Az előre meghatározott listabejegyzés beíródik az Alapértelmezett kijelölés kombinált listába.

Jegyzet ikon

Ne felejtse el, hogy az itt megadott listabejegyzések csak bekerülnek az űrlapba, ha a Listatartalom típusa alatt lévő Adatok lapon az "Értéklista" ki van jelölve.


Ha nem kívánja, hogy a listabejegyzések bekerüljenek az adatbázisba vagy átkerüljenek a webes űrlap címzettjéhez, csak a hozzárendelt értékek, amelyek nem láthatók az űrlapban, akkor hozzárendelhet egy listabejegyzést az értéklista másik értékéhez. Az értéklista az Adatok lapon határozható meg. Válassza ki a Listatartalom típusa alatt található „Értéklista” lehetőséget. Ezután adja meg az értékeket a Listatartalom alatt, amelyet hozzá kell rendelni az űrlap megfelelő látható listabejegyzéseihez. A megfelelő összerendelés érdekében az értéklista sorrendje lényeges.

Jegyzet ikon

HTML-dokumentumok esetén az Általános lapon megadott listabejegyzés az <OPTION> HTML-elemnek felel meg; a Listatartalom alatt található Adatok lapon beírt értéklista-bejegyzés pedig az <OPTION VALUE=...> elemnek.


Látható

Meghatározza, hogy a vezérlőelem látható-e élő módban. Tervezési módban a vezérlőelem mindig látható.

Ha ez a tulajdonság „Igen”-re (alapértelmezett) van állítva, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vezérlőelem tényleg megjelenik a képernyőn. További feltételektől függ, hogy a vezérlőelem ténylegesen megjelenik-e. Például a Writerben egy rejtett szakaszban elhelyezett vezérlőelem soha nem fog megjelenni, amíg maga a szakasz nem válik láthatóvá.

Ha a tulajdonság „Nem”-re van állítva, akkor a vezérlőelem mindig rejtett lesz élő módban.

A régebbi OpenOffice.org-verziók a 3.1-essel bezárólag csendben figyelmen kívül hagyják ezt a tulajdonságot, amikor olyan dokumentumot olvasnak be, amely ezt használja.

Látható méret

Specifies the size of scrollbar thumb in "value units". A value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 would result in a thumb which occupies half of the background area.

If set to 0, then the thumb's width will equal its height.

Léptetőgomb

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Magasság

Megadja a vezérlőelem magasságát.

Max. idő

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Maximális görgetési érték

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Maximális szöveghossz

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

If the control is linked to a database and the text length is to be accepted from the field definition of the database, you must not enter the text length here. The settings are only accepted from the database if the control property was not defined ("Not Defined" state).

Min. görgetési érték

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Min. idő

Determines the minimum time that a user can enter.

Méretezés

Resizes the image to fit the size of the control.

Művelet

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

The following table describes the actions that you can assign to a button:

Művelet

Leírás

Nincs

Nem történik műveletvégzés.

Űrlapok elküldése

Sends the data that is entered in other control fields of the current form to the address that is specified in Form Properties under URL.

A PDF-fájl exportálásakor írja be az URL-t az űrlap adatlapjának "URL" beviteli mezőjébe.

Űrlap alaphelyzetbe állítása

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults: Default Status, Default Selection, Default Value.

Dokumentum/weblap megnyitása

Megnyitja az URL alatt megadott URL-t. A Keret alatt megadhatja a célkeretet.

Első rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot az első rekordra.

Előző rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot az előző rekordra.

Következő rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot a következő rekordra.

Utolsó rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot az utolsó rekordra.

Rekord mentése

Menti az aktuális rekordot, ha szükséges.

Adatbevitel visszavonása

Visszavonja az aktuális rekord változásait.

Új rekord

Áthelyezi az aktuális űrlapot a beszúrási sorra.

Rekord törlése

Törli az aktuális rekordot

Űrlap frissítése

Az aktuális űrlap legutóbb mentett verzióját tölti be újra.


Művelet egy rekordon

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Nagy változás

Megadja azt az értéket, amelyet hozzáadni vagy kivonni kell, ha a felhasználó a görgetősávon a csúszka mellé kattint.

Navigáció

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Navigációs eszköztár

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

Nyomtatható

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Név

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

Jegyzet ikon

Ha makrókkal dolgozik, győződjön meg arról, hogy a vezérlőelemek nevei valóban egyediek.


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

Pénznem szimbóluma

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

Rekordjelölő

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Sormagasság

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Sorok száma

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Stílus

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Szegély

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Szegély színe

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

Szimbólum színe

Megadja a vezérlőelemeken elhelyezkedő szimbólumok színét, például a görgetősáv nyilaiét.

Szélesség

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Szélesség

Megadja a vezérlőelem szélességét.

Szótörés

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press Enter.

Szövegsorok végződése

A szövegmezőkhöz válassza ki a sor vége kódját, amely akkor használatos, amikor a szöveget az adatbázisoszlopba írja.

Szövegtípus

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Figyelmeztetés ikon

Ha a "Többsoros formázással" szövegtípust választja, a vezérlőelemet nem lehet adatbázismezőhöz kötni.


Jegyzet ikon

Ezt a vezérlőelemet "Többsoros bevitelnek" hívják, és táblázatok szövegoszlopában használható.


Súgó szövege

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

Súgó szövege

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Súgó-URL

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Tabulátorpozíció

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

Nem

When using the Tab key, focusing skips the control.

Igen

The control can be selected with the Tab key.


Tizedes pontosság

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Tájolás

Megadja a görgetősáv vagy léptetőgomb vízszintes vagy függőleges tájolását.

Többszörös kijelölés

Allows you to select more than one item in a list box.

URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Ha az egeret a gomb fölé viszi felhasználómódban, akkor az URL kiterjesztett tippként jelenik meg, feltéve, hogy nem volt másik Súgó szövege elem megadva.

X pozíció

Megadja a vezérlőelem X pozícióját a horgonyhoz viszonyítva.

Y pozíció

Megadja a vezérlőelem Y pozícióját a horgonyhoz viszonyítva.

Érték

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Érték növelése/csökkentése

Meghatározza a lépésközt, amellyel növelni, illetve csökkenteni kell az értéket a léptetőgombok használatakor.

Érték növelése/csökkentése

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Please support us!