Űrlap-vezérlőelemek

Az Űrlap-vezérlőelemek eszköztáron vagy almenüben interaktív űrlapok készítéséhez szükséges eszközök találhatók. Az eszköztárral vagy almenüvel vezérlőelemeket, például egy makrót futtató gombot adhat hozzá egy szöveges, rajz-, munkalap-, bemutató- vagy HTML-dokumentum űrlapjához.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Megtekintés - Eszköztárak - Űrlap-vezérlőelemek lehetőséget.

Ikon a Beszúrás eszköztáron (szükség lehet ezen kezdetben láthatatlan ikon engedélyezésére):

Icon Select

Űrlap-vezérlőelemek


note

Az XML-űrlapdokumentumok (XForms) ugyanazokat a vezérlőelemeket használják.


Egy űrlap létrehozásához nyisson meg egy dokumentumot, és az Űrlap-vezérlőelemek eszköztár használatával vegyen fel és adjon meg űrlap-vezérlőelemeket. Ha akarja, rákattinthat egy adatbázis hivatkozására, így a vezérlőelemeket egy adatbázis módosítására használhatja.

Ha egy űrlapot hoz létre HTML-dokumentumban, akkor az űrlappal adatokat küldhet el az interneten keresztül.

Gomb hozzáadása egy dokumentumhoz

  1. Az Űrlap-vezérlőelemek eszköztáron kattintson a hozzáadni kívánt vezérlőelem ikonjára.

  2. Ezután kattintson a dokumentumba, és húzással hozza létre a vezérlőelemet.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

Ahhoz, hogy egy mezőt egy táblázat mezőlistájából vagy egy lekérdezést egy űrlaphoz adjon, húzzon egy cellát az űrlapba. Egy szöveges dokumentumban egy oszlopfejléc elhúzásával is hozzáadhat egy mezőt egy űrlaphoz. A mező címkéjének megtartásához tartsa lenyomva a +Shift billentyűkombinációt az oszlopáthúzás során.


Vezérlőelem módosítása

  1. Kattintson a jobb egérgombbal a vezérlőelemre, és válassza a Vezérlőelem tulajdonságai lehetőséget. Ez megnyit egy párbeszédablakot, amelyen a kijelölt vezérlőelem tulajdonságait adhatja meg.

  2. Egy gyorsbillentyű vezérlőelemhez való megadásához írjon egy tilde karaktert (~) a betű elé a vezérlőelem nevében.

  3. A vezérlőelemeket „fogd és vidd” módszerrel helyezheti át az egyik dokumentumból egy másikba. A vezérlőelemeket át is másolhatja egyik dokumentumból a másikba. Amikor egy másik dokumentumból szúr be vezérlőelemet, a LibreOffice megelemzi a vezérlőelem adatforrását, tartalomtípusát és tartalomtulajdonságait, hogy az illeszkedjen a céldokumentum logikai szerkezetébe. Például a vezérlő, amely megjeleníti egy címjegyzék tartalmát, egy másik dokumentumba való másolás után is a címjegyzék tartalmát jeleníti meg. Ezeket a tulajdonságokat az Űrlap tulajdonságai párbeszédablak Adatok lapján is megtekintheti.

Kiválasztás

Icon Select

Ez az ikon az egérkurzort kijelölő módba kapcsolja, vagy azt kikapcsolja. A kijelölő mód az aktuális űrlapon levő vezérlőelemek kiválasztására szolgál.

Tervező mód be/ki

A Tervező módot kapcsolja ki, illetve be. Ezzel a funkcióval gyorsan lehet a Tervező és Felhasználó módok között váltani. Bekapcsolva az űrlapelemek szerkesztésére, kikapcsolva a használatukra van lehetőség.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Tündérek be/ki

Icon Toggle Form Control Wizards

Ki- és bekapcsolja az automatikus űrlap-vezérlőelem tündéreket.

Ezek a tündérek lehetővé teszik a listapanelek, táblázat-vezérlőelemek és vezérlőelemek tulajdonságainak megadását.

Űrlaptervezés

Icon Form Design Tools

Megnyitja az Űrlaptervezés eszköztárat.

Címkemező

Icon Label Field

Egy mezőt hoz létre a megjelenítendő szövegnek. A címkék csak előre megadott szöveg megjelenítésére használhatók. Ezekben a mezőkben nem készíthetők bejegyzések.

Szövegmező

Icon Text Box

Létrehoz egy szövegdobozt. A szövegdoboz olyan mező, amelyben a felhasználó szöveget adhat meg. Űrlapon a szövegdoboz megjeleníthet adatot, vagy bekérhet új adatbevitelt.

Jelölőnégyzet

Icon Check Box

Létrehoz egy jelölőnégyzetet. A jelölőnégyzetek be- vagy kikapcsolnak egy műveletet az űrlapon.

Rádiógomb

Icon Option Button

Létrehoz egy rádiógombot. A rádiógombok segítségével a felhasználó egy vagy több lehetőséget választhat ki. Az azonos funkciójú rádiógombok ugyanazzal a névvel rendelkeznek (Névtulajdonság). Általában rendelkeznek egy csoportpanellel.

Listapanel

Icon List Box

Létrehoz egy listapanelt. Egy listapanel segítségével a felhasználók egy bejegyzést választhatnak ki egy listából. Ha az űrlap egy adatbázishoz van csatolva és az adatbázis-kapcsolat aktív, akkor a Listapaneltündér automatikusan megjelenik, miután a listapanel beszúrásra került a dokumentumba. Ez a tündér segítséget nyújt a listapanel létrehozásában.

Kombinált lista

Icon Combo Box

Létrehoz egy kombinált listát. A kombinált lista egy egysoros lista egy legördülő listával, amelyből a felhasználók választhatnak. Hozzárendelhet "csak olvasható" tulajdonságot a kombinált listához, így a felhasználók nem adhatnak meg más bejegyzéseket, mint amelyek a listában találhatók. Ha az űrlap egy adatbázishoz vagy csatolva, és az adatbázis-kapcsolat aktív, akkor a Kombinált lista tündér automatikusan megjelenik, miután a kombinált lista beszúrásra került a dokumentumba.

Nyomógomb

Icon Push Button

Létrehoz egy nyomógombot. Ez a funkció parancsfuttatásra használható egy meghatározott eseménykor, például egérkattintáskor.

Szöveget és képet is hozzárendelhet ezekhez a gombokhoz.

Képgomb

Icon image button

Létrehoz egy képként megjelenített gombot. A grafikus megjelenítéstől eltekintve egy képgomb ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a "normál" gomb.

Formázott mező

Icon Formatted Field

Formázott mezőt hoz létre. A formázott mező egy szövegdoboz, amelyben megadhatja, hogy a bevitelek és a kimenetek hogyan legyenek formázva, és hogy milyen korlátozó értékek vonatkozzanak rájuk.

Egy formázott mező speciális vezérlőelem-tulajdonságokkal rendelkezik (válassza a Formátum - Vezérlő lehetőséget).

Dátummező

Icon Date Field

Dátummezőt hoz létre. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, a dátum értékeket az adatbázisból is betöltheti.

Ha hozzárendeli a „Legördülő” tulajdonságot a dátummezőhöz, akkor a felhasználó megnyithat egy naptárat egy dátum dátummező alatti kiválasztásához. Ez a táblázatmezőn belüli dátummezőre is érvényes.

tip

A felhasználó könnyen szerkesztheti a dátummezőket a felfelé és lefelé nyíl billentyűkkel. A kurzor helyzetétől függően az év, a hónap vagy a nap növelhető vagy csökkenthető a nyilak segítségével.


Adott megjegyzések a dátummezőkhöz

Számmező

Icon Numerical Field

Létrehoz egy számmezőt. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlapon a számmező értékei az adatbázisból is betölthetők.

Csoportpanel

Icon Group Box

Létrehoz egy keretet több vezérlőelem csoportosításához. A csoportpanelek segítségével rádiógombokat csoportosíthat egy keretben.

Ha beszúr egy csoportkeretet a dokumentumba, akkor elindul a Csoportelemtündér, amelyben egyszerűen létrehozhat egy beállításcsoportot.

Megjegyzés: Ha már létező vezérlőelemeken keresztül húz át egy csoportpanelt, és ezután ki akar választani egy vezérlőelemet, akkor először meg kell nyitnia a csoportpanel helyi menüjét, és ki kell választania az Igazítás - Hátraküldés menüparancsot. Majd a billentyű lenyomása közben válassza ki a vezérlőelemet.

note

A csoportpaneleket csak a vizuális hatás érdekében használja a rendszer. A névdefiníción keresztül a beállításmezők funkcionális csoportosítását végezheti el: minden beállításmező Név tulajdonságai alatt adja meg ugyanazt a nevet csoportosításukhoz.


Időmező

Icon Time Field

Létrehoz egy időmezőt. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlap időértékeit az adatbázisból is betöltheti.

tip

A felhasználó könnyen szerkesztheti az időmezőket a felfelé és lefelé nyílbillentyűkkel. A kurzor helyzetétől függően az órák, a percek vagy a másodpercek növelhetők vagy csökkenthetők a nyilak segítségével.


Pénznemmező

Icon Currency Field

Pénznemmezőt hoz létre. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlap pénznemmező-tartalma az adatbázisból is betölthető.

Maszkolt mező

Icon Pattern Field

Létrehoz egy maszkolt mezőt. A maszkolt mező egy beviteli maszkból és egy kifejezésmaszkból áll. A beviteli maszk meghatározza, milyen adat vihető be. A kifejezésmaszk azt határozza meg, mi legyen a maszkolt mező tartalma az űrlap betöltésekor.

note

Vegye figyelembe, hogy a maszkolt mezők nem exportálhatók HTML formátumba.


Táblázat-vezérlőelem

Icon Table Control

Adatbázistáblát megjelenítő táblázatvezérlő-elemet hoz létre. Ha egy új táblázat-vezérlőelemet hoz létre, akkor megjelenik a Táblaelemtündér.

Táblázat-vezérlőelemekkel kapcsolatos speciális információk

Navigációs eszköztár

Icon Navigation bar

Egy navigációs eszköztárat hoz létre.

A Navigációs eszköztár egy adatbázis vagy egy adatbázis-űrlap rekordjain át való lapozást teszi lehetővé. Az ezen a navigációs eszköztáron lévő vezérlőelemek ugyanúgy működnek, mint a LibreOffice alapértelmezett navigációs eszköztárán lévők.

Kép-vezérlőelem

Icon Image Control

Egy kép-vezérlőelemet hoz létre. Ez csak képek adatbázisból történő hozzáadására használható. Az űrlapdokumentumban kép beszúrásához kattintson duplán a vezérlők egyikére a Kép beszúrása párbeszédablak megnyitásához. Itt található egy helyi menü is (nem tervező módban), amely kép beszúrásához és törléséhez használható parancsokat tartalmaz.

Az adatbázisból származó képek megjeleníthetők egy űrlapban, és új képek szúrhatók be az adatbázisba, ha a képvezérlő nem írásvédett. A vezérlőnek a képtípus egy adatbázismezőjére kell hivatkoznia. Ezért írja be az adatmezőt az Adatok lap tulajdonságablakába.

Fájlválasztás

Icon File Selection

Létrehoz egy gombot, amely lehetővé teszi fájlok kijelölését.

Léptetőgomb

Icon Spin Button

Léptetőgombot hoz létre.

Ha egy Calc-munkafüzethez léptetőgombot ad hozzá, akkor az Adatok lapon kétirányú kapcsolatot hozhat létre a léptetőgomb és egy cella között. Ennek eredményeképpen a cella tartalmának módosításakor megváltozik a léptetőgomb tartalma is. Ez fordítva is igaz: a léptetőgomb tartalmának módosításakor megváltozik a cella tartalma.

Görgetősáv

Icon Scrollbar

Egy görgetősávot hoz létre.

Megadhatja a görgetősáv következő tulajdonságait:

UI-név

Szemantika

Min. görgetési érték

Megadja egy görgetősáv minimális magasságát vagy szélességét.

Max. görgetési érték

Megadja egy görgetősáv maximális magasságát vagy szélességét.

Alapértelmezett görgetési érték

Megadja a görgetősáv-vezérlőelem kezdeti értékét, amely az űrlap alaphelyzetében érvényes.

Tájolás

Megadja egy görgetősáv tájolását, azaz azt, hogy a sáv vízszintes vagy függőleges.

Kis változás

Megadja, legalább mekkora mértékben görgethető egy sáv, például egy nyílkattintással.

Nagy változás

Megadja, hogy egy nagy lépés mennyit léptet a sávon, például amikor a csúszka és a nyíl közé kattint.

Késleltetés

Megadja a görgetősáv-események közötti késleltetést ezredmásodpercben. Például azt a késleltetést, ami egy görgetősáv-nyílgombra való kattintáskor és az egérgomb nyomva tartásakor jelentkezik.

Szimbólum színe

Megadja a görgetősávon lévő nyilak színét.

Látható méret

Megadja a görgetősáv csúszkájának méretét „értékegységben”. Például a („Maximális görgetési érték” mínusz „Minimális görgetési érték”) / 2 érték olyan csúszkát eredményez, amely a görgetősáv felét elfoglalja.

Egy görgetősáv szélességének és magasságának egyenlővé tételéhez állítsa a Látható méret értéket nullára.


Egy Calc-munkafüzetben az Adatok lapon kétirányú kapcsolatot hozhat létre egy görgetősáv és egy cella között.

Támogasson minket!