Űrlap-vezérlőelemek

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Ikon a Beszúrás eszköztáron (szükség lehet ezen kezdetben láthatatlan ikon engedélyezésére):

Ikon

Űrlap-vezérlőelemek


note

Az XML-űrlapdokumentumok (XForms) ugyanazokat a vezérlőelemeket használják.


Egy űrlap létrehozásához nyisson meg egy dokumentumot, és az Űrlap-vezérlőelemek eszköztár használatával vegyen fel és adjon meg űrlap-vezérlőelemeket. Ha akarja, rákattinthat egy adatbázis hivatkozására, így a vezérlőelemeket egy adatbázis módosítására használhatja.

Ha egy űrlapot hoz létre HTML-dokumentumban, akkor az űrlappal adatokat küldhet el az interneten keresztül.

Gomb hozzáadása egy dokumentumhoz

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Vezérlőelem módosítása

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. A vezérlőelemeket „fogd és vidd” módszerrel helyezheti át az egyik dokumentumból egy másikba. A vezérlőelemeket át is másolhatja egyik dokumentumból a másikba. Amikor egy másik dokumentumból szúr be vezérlőelemet, a LibreOffice megelemzi a vezérlőelem adatforrását, tartalomtípusát és tartalomtulajdonságait, hogy az illeszkedjen a céldokumentum logikai szerkezetébe. Például a vezérlő, amely megjeleníti egy címjegyzék tartalmát, egy másik dokumentumba való másolás után is a címjegyzék tartalmát jeleníti meg. Ezeket a tulajdonságokat az Űrlap tulajdonságai párbeszédablak Adatok lapján is megtekintheti.

Kiválasztás

Icon

Ez az ikon az egérkurzort kijelölő módba kapcsolja, vagy azt kikapcsolja. A kijelölő mód az aktuális űrlapon levő vezérlőelemek kiválasztására szolgál.

Tervező mód be/ki

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Vezérlőelem-tulajdonságok

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Vezérlőelem

Űrlap tulajdonságai

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Űrlap

Jelölőnégyzet

Ikon

Létrehoz egy jelölőnégyzetet. A jelölőnégyzetek be- vagy kikapcsolnak egy műveletet az űrlapon.

Szövegmező

Ikon

Létrehoz egy szövegdobozt. A szövegdoboz olyan mező, amelyben a felhasználó szöveget adhat meg. Űrlapon a szövegdoboz megjeleníthet adatot, vagy bekérhet új adatbevitelt.

Formázott mező

Ikon

Formázott mezőt hoz létre. A formázott mező egy szövegdoboz, amelyben megadhatja, hogy a bevitelek és a kimenetek hogyan legyenek formázva, és hogy milyen korlátozó értékek vonatkozzanak rájuk.

Egy formázott mező speciális vezérlőelem-tulajdonságokkal rendelkezik (válassza a Formátum - Vezérlő lehetőséget).

Nyomógomb

Ikon

Létrehoz egy nyomógombot. Ez a funkció parancsfuttatásra használható egy meghatározott eseménykor, például egérkattintáskor.

Szöveget és képet is hozzárendelhet ezekhez a gombokhoz.

Rádiógomb

Ikon

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Listapanel

Ikon

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Kombinált lista

Ikon

Létrehoz egy kombinált listát. A kombinált lista egy egysoros lista egy legördülő listával, amelyből a felhasználók választhatnak. Hozzárendelhet "csak olvasható" tulajdonságot a kombinált listához, így a felhasználók nem adhatnak meg más bejegyzéseket, mint amelyek a listában találhatók. Ha az űrlap egy adatbázishoz vagy csatolva, és az adatbázis-kapcsolat aktív, akkor a Kombinált lista tündér automatikusan megjelenik, miután a kombinált lista beszúrásra került a dokumentumba.

Címkemező

Ikon

Egy mezőt hoz létre a megjelenítendő szövegnek. A címkék csak előre megadott szöveg megjelenítésére használhatók. Ezekben a mezőkben nem készíthetők bejegyzések.

Űrlaptervezés

Megnyitja az Űrlaptervezés eszköztárat.

Tündérek be/ki

Ikon

Ki- és bekapcsolja az automatikus űrlap-vezérlőelem tündéreket.

Ezek a tündérek lehetővé teszik a listapanelek, táblázat-vezérlőelemek és vezérlőelemek tulajdonságainak megadását.

Helyi menü parancsai

Léptetőgomb

Ikon

Léptetőgombot hoz létre.

Ha egy Calc-munkafüzethez léptetőgombot ad hozzá, akkor az Adatok lapon kétirányú kapcsolatot hozhat létre a léptetőgomb és egy cella között. Ennek eredményeképpen a cella tartalmának módosításakor megváltozik a léptetőgomb tartalma is. Ez fordítva is igaz: a léptetőgomb tartalmának módosításakor megváltozik a cella tartalma.

Görgetősáv

Ikon

Egy görgetősávot hoz létre.

Megadhatja a görgetősáv következő tulajdonságait:

UI-név

Szemantika

Min. görgetési érték

Megadja egy görgetősáv minimális magasságát vagy szélességét.

Max. görgetési érték

Megadja egy görgetősáv maximális magasságát vagy szélességét.

Alapértelmezett görgetési érték

Megadja a görgetősáv-vezérlőelem kezdeti értékét, amely az űrlap alaphelyzetében érvényes.

Tájolás

Megadja egy görgetősáv tájolását, azaz azt, hogy a sáv vízszintes vagy függőleges.

Kis változás

Megadja, legalább mekkora mértékben görgethető egy sáv, például egy nyílkattintással.

Nagy változás

Megadja, hogy egy nagy lépés mennyit léptet a sávon, például amikor a csúszka és a nyíl közé kattint.

Késleltetés

Megadja a görgetősáv-események közötti késleltetést ezredmásodpercben. Például azt a késleltetést, ami egy görgetősáv-nyílgombra való kattintáskor és az egérgomb nyomva tartásakor jelentkezik.

Szimbólum színe

Megadja a görgetősávon lévő nyilak színét.

Látható méret

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Képgomb

Icon image button

Létrehoz egy képként megjelenített gombot. A grafikus megjelenítéstől eltekintve egy képgomb ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a "normál" gomb.

Kép-vezérlőelem

Ikon

Egy kép-vezérlőelemet hoz létre. Ez csak képek adatbázisból történő hozzáadására használható. Az űrlapdokumentumban kép beszúrásához kattintson duplán a vezérlők egyikére a Kép beszúrása párbeszédablak megnyitásához. Itt található egy helyi menü is (nem tervező módban), amely kép beszúrásához és törléséhez használható parancsokat tartalmaz.

Az adatbázisból származó képek megjeleníthetők egy űrlapban, és új képek szúrhatók be az adatbázisba, ha a képvezérlő nem írásvédett. A vezérlőnek a képtípus egy adatbázismezőjére kell hivatkoznia. Ezért írja be az adatmezőt az Adatok lap tulajdonságablakába.

Dátummező

Ikon

Dátummezőt hoz létre. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, a dátum értékeket az adatbázisból is betöltheti.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

A felhasználó könnyen szerkesztheti a dátummezőket a felfelé és lefelé nyíl billentyűkkel. A kurzor helyzetétől függően az év, a hónap vagy a nap növelhető vagy csökkenthető a nyilak segítségével.


Adott megjegyzések a dátummezőkhöz

Időmező

Ikon

Létrehoz egy időmezőt. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlap időértékeit az adatbázisból is betöltheti.

tip

A felhasználó könnyen szerkesztheti az időmezőket a felfelé és lefelé nyílbillentyűkkel. A kurzor helyzetétől függően az órák, a percek vagy a másodpercek növelhetők vagy csökkenthetők a nyilak segítségével.


Fájlválasztás

Ikon

Létrehoz egy gombot, amely lehetővé teszi fájlok kijelölését.

Számmező

Ikon

Létrehoz egy számmezőt. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlapon a számmező értékei az adatbázisból is betölthetők.

Pénznemmező

Ikon

Pénznemmezőt hoz létre. Ha az űrlap egy adatbázisra hivatkozik, az űrlap pénznemmező-tartalma az adatbázisból is betölthető.

Maszkolt mező

Ikon

Létrehoz egy maszkolt mezőt. A maszkolt mező egy beviteli maszkból és egy kifejezésmaszkból áll. A beviteli maszk meghatározza, milyen adat vihető be. A kifejezésmaszk azt határozza meg, mi legyen a maszkolt mező tartalma az űrlap betöltésekor.

Jegyzet ikon

Vegye figyelembe, hogy a maszkolt mezők nem exportálhatók HTML formátumba.


Csoportpanel

Ikon

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Jegyzet ikon

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Táblázat-vezérlőelem

Ikon

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Táblázat-vezérlőelemekkel kapcsolatos speciális információk

Navigációs eszköztár

Ikon

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Automatikus fókuszvezérlés

Ikon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Támogasson minket!