Adatok (XML-űrlapdokumentumhoz)

Az XML-űrlapdokumentum Adatok lapja a Tulajdonságok párbeszédablakban kínál néhány XML űrlap-beállítást.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


A vezérlőelem Adatok lapján lehetséges beállításai a kérdéses vezérlőelemtől függenek. Csak az aktuális vezérlőelemhez és környezethez rendelkezésre álló beállítások láthatók. A következő mezők érhetők el:

XML-adatmodell

Válasszon ki egy modellt az aktuális dokumentumban található modellek listájából.

Kötés

Válassza ki vagy írja be a kötés nevét. Egy meglévő kötés nevének kiválasztásával a kötést az űrlap-vezérlőelemhez rendelheti. Egy új név beírása új kötést hoz létre, és hozzárendeli azt az űrlap-vezérlőelemhez.

Kötéskifejezés

Adja meg a DOM-csomópontot, amelyhez a vezérlőmodellt kötni kívánja. Kattintson a ... gombra az XPath-kifejezés megadására szolgáló párbeszédablakhoz.

Szükséges

Meghatározza, hogy a tétel benne legyen-e az XFormsban.

Releváns

Az elemet relevánsnak határozza meg.

Csak olvasásra

Az element csak olvashatónak határozza meg.

Kényszerfeltétel

Az element kényszerfeltételnek határozza meg.

Számolás

Kijelenti, hogy a tétel ki lett számítva.

Adattípus

Válassza ki a vezérlőelemben megadható érvényes adattípust.

x

Válasszon egy felhasználó által definiált adattípust, és kattintson a gombra a felhasználó által definiált adattípus törléséhez.

+

Kattintson a gombra egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben megadhatja az új, felhasználó által definiált adattípus nevét. Az új adattípus az aktuálisan kijelölt adattípus minden tulajdonságát örökli.

Jegyzet ikon

A következő listában megtalálható az összes tulajdonság, amely adattípusokra érvényes lehet. Bizonyos tulajdonságok csak egyes adattípusokra érhetők el.


Üres karakterek

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Mintázat

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Számjegyek (összesen)

Meghatározza a decimális adattípusba tartozó értékek számjegyeinek maximális számát.

Számjegyek (törtrész)

Meghatározza a decimális adattípusba tartozó értékek törtszámjegyeinek maximális számát.

Max. (inkluzív)

Megadja az értékek inkluzív felső korlátját.

Max. (exkluzív)

Megadja az értékek exkluzív felső korlátját.

Min. (inkluzív)

Megadja az értékek inkluzív alsó korlátját.

Min. (exkluzív)

Megadja az értékek exkluzív alsó korlátját.

Hossz

Megadja egy karakterlánc karaktereinek számát.

Hossz (legalább)

Megadja egy karakterláncban karaktereinek minimális számát.

Hossz (legfeljebb)

Megadja egy karakterláncban karaktereinek maximális számát.

Támogasson minket!