Események

Makrót rendel bizonyos eseményekhez. A hozzárendelt makró automatikusan végrehajtódik, valahányszor a kiválasztott esemény bekövetkezik.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Mentés ide

Előbb válassza ki, hová menti az eseménykapcsolatot: az aktuális dokumentumba vagy a LibreOffice programba.

Jegyzet ikon

Egy dokumentummal mentett makrót csak akkor lehet lefuttatni, ha az adott dokumentum meg van nyitva.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Makró hozzárendelése

Megnyitja a Makróválasztót, hogy a választott eseményhez egy makrót rendeljen hozzá.

Komponens hozzárendelése...

Megnyitja a Komponens hozzárendelése párbeszédablakot egy egyéni UNO-parancs beállításához a kiválasztott eseményhez.

Jegyzet ikon

A komponensek hozzárendelése a párbeszédablak-szerkesztőben található vezérlőelemekhez javasolt.


Makró eltávolítása

Törli a kijelölt eseményhez rendelt makró- vagy komponenstársítást.

Támogasson minket!