Nyelvfüggő beállítások

Adja meg az idézőjelekre vonatkozó automatikus javítási beállításokat és a szöveg nyelvére jellemző beállításokat.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Válasszon, hogy a cserék mikor legyenek alkalmazva: gépelés közben [T] vagy meglévő szöveg módosítása esetén [M].

Nem törő szóköz hozzáadása egyes írásjelek elé francia szövegben.

Nem törő szóközt szúr be a „;”, „!”, „?”, „:” és „%” elé, ha a karakter nyelve francia (Franciaország, Belgium, Luxemburg, Monaco vagy Svájc), és csak a „:” elé, ha a karakter nyelve francia (Kanada).

Sorszámnevek végződésének javítása (1st → 1st)

Az angol sorszámnevek, mint például a 1st, 2nd vagy 3rd szöveges karaktereit felső indexbe teszi, például 1st.

Jegyzet ikon

Ne feledje, hogy ez csak azokra a nyelvekre érvényes, amelyek a sorszámokat a konvenciójuk szerint felső indexbe írják.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Komplex írásképű nyelvek

A << és >> cseréje szögletes idézőjelekre

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Egyszeres idézőjelek / Dupla idézőjelek

Adja meg a szimpla és a dupla idézőjelek cserekaraktereit.

Csere

Automatikusan lecseréli az adott típusú idézőjel alapértelmezett szimbólumát a felhasználó által meghatározott különleges karakterre.

Idézet kezdete

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Idézet vége

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Alapértelmezett

Visszaállítja az idézőjelet az alapértelmezett szimbólumra.

Párbeszédgombok

Alapállapot

Visszaállítja a módosított értékeket a lap korábbi értékeire.

Mégse

Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a változásokat.

OK

Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.

Támogasson minket!