Nyelvfüggő beállítások

Adja meg az idézőjelekre vonatkozó automatikus javítási beállításokat és a szöveg nyelvére jellemző beállításokat.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Válasszon, hogy a cserék mikor legyenek alkalmazva: gépelés közben [T] vagy meglévő szöveg módosítása esetén [M].

Nem törő szóköz hozzáadása egyes írásjelek elé francia szövegben.

Nem törő szóközt szúr be a „;”, „!”, „?”, „:” és „%” elé, ha a karakter nyelve francia (Franciaország, Belgium, Luxemburg, Monaco vagy Svájc), és csak a „:” elé, ha a karakter nyelve francia (Kanada).

Sorszámnevek végződésének javítása (1st → 1st)

Az angol sorszámnevek, mint például a 1st, 2nd vagy 3rd szöveges karaktereit felső indexbe teszi, például 1st.

Jegyzet ikon

Ne feledje, hogy ez csak azokra a nyelvekre érvényes, amelyek a sorszámokat a konvenciójuk szerint felső indexbe írják.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

A szavak és számok átírása ómagyar írásmódra történik, ha a szöveg iránya jobbról balra halad és komplex szöveg.

Komplex írásképű nyelvek

A << és >> cseréje szögletes idézőjelekre

Automatikusan helyettesíti a dupla relációs jeleket kettős szögletes idézőjelekkel « és » több nyelvben, valamint szimpla szögletes idézőjelekkel ‹ és › a svájci franciában.

Egyszeres idézőjelek / Dupla idézőjelek

Adja meg a szimpla és a dupla idézőjelek cserekaraktereit.

Csere

Automatikusan lecseréli az adott típusú idézőjel alapértelmezett szimbólumát a felhasználó által meghatározott különleges karakterre.

Idézet kezdete

Válassza ki azt a különleges karaktert, amely automatikusan helyettesíti az aktuális nyitó idézőjelet a dokumentumban, amikor az Eszközök - Automatikus javítás - Alkalmazás lehetőséget választja..

Idézet vége

Válassza ki azt a különleges karaktert, amely automatikusan helyettesíti az aktuális záró idézőjelet a dokumentumban, amikor az Eszközök - Automatikus javítás - Alkalmazás lehetőséget választja..

Alapértelmezett

Visszaállítja az idézőjelet az alapértelmezett szimbólumra.

Párbeszédgombok

Alapállapot

Visszaállítja a módosított értékeket a lap korábbi értékeire.

Mégse

Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a változásokat.

OK

Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.

Támogasson minket!