Kivételek

Adja meg azokat a rövidítéseket vagy betűkombinációkat, amelyeket a LibreOffice ne javítson ki automatikusan.

A kivételek megadása az aktuális nyelvi beállításoktól függ. Ha akarja, a nyelvi beállítást megváltoztathatja egy másik nyelv kiválasztásával a Szinonimák és kivételek a következő nyelvhez mezőben.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Szinonimák és kivételek a következő nyelvhez:

Válassza ki, melyik nyelv csereszabályait kívánja létrehozni vagy szerkeszteni. A LibreOffice először a dokumentumban, a kurzor aktuális helyén megkeresi az adott nyelvhez megadott kivételeket, majd folytatja a keresést a többi nyelv között.

Rövidítések (csak az első betű nagy)

Írjon be egy rövidítést, utána egy pontot, majd kattintson az Új gombra. Ez megakadályozza, hogy a LibreOffice automatikusan kicserélje nagybetűre a ponttal végződő rövidítés után következő szó első betűjét.

Felsorolja az automatikusan nem javított rövidítéseket. Egy elem eltávolításához a listából jelölje ki az elemet, és kattintson a Törlés gombra.

Szavak KÉt KEzdő NAgybetűvel vagy kIS kEZDŐBETŰVEL

Adja meg azokat a szavakat vagy rövidítéseket, amelyek két nagybetűvel, vagy egy kisbetűvel kezdődnek és nem szeretné, hogy a LibreOffice egy nagy kezdőbetűre javítson. Írja be például a PC szót, hogy a LibreOffice ne cserélje le a PC-t Pc-re.

Felsorolja azokat a szavakat vagy rövidítéseket, amelyeket két nagybetűvel vagy egy kisbetűvel kezdődnek, és nem kerülnek automatikusan javításra. A mezőben minden két nagybetűvel vagy egy kisbetűvel kezdődő szó megjelenik. Egy elem eltávolításához a listából jelölje ki az elemet, és kattintson a Törlés gombra.

Új

Hozzáadja az aktuális bejegyzést a kivételek listájához.

Törlés

Törli a kijelölt elemet vagy elemeket, jóváhagyás nélkül.

Automatikus beillesztés

Az automatikusan javított rövidítések vagy automatikusan javított, két nagybetűvel kezdődő szavak hozzáadása a megfelelő kivételek listájához, ha az automatikus helyesbítés azonnal visszavonásra kerül a +Z billentyűkombináció lenyomásával.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Párbeszédgombok

Alapállapot

Visszaállítja a módosított értékeket a lap korábbi értékeire.

Mégse

Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a változásokat.

OK

Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.

Támogasson minket!