Beállítások

Válassza ki a gépelés közbeni automatikus hibajavítás beállításait, majd kattintson az OK gombra.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Cseretáblázat használata

Ha olyan betűkombinációt gépel be, amely megfelel a cseretáblázat egyik elemének, akkor a betűkombinációt a csereszöveg váltja fel.

KÉt KEzdő NAgybetű javítása

Ha egy "SZó" kezdetén két nagybetűt ír be, a másodikat a program automatikusan lecseréli kisbetűre.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Mondat első betűje nagybetű

Minden mondat első betűjét nagybetűre cseréli.

Automatikus *félkövér*, /dőlt/ és _aláhúzott_

Automatikusan alkalmazza a félkövér, dőlt, áthúzott vagy aláhúzott formázást a csillagokkal (*), ferdén (/), kötőjelekkel (-) és aláhúzásokkal (_) körülvett szövegre. Ezek a karakterek a formázás alkalmazása után eltűnnek.

Jegyzet ikon

Ez a funkció nem működik, ha a * / - _ formázó karaktereket a Bemeneti módszer szerkesztő segítségével adjuk meg.


URL-felismerés

Egy URL beírásakor automatikusan létrehoz egy hivatkozást.

Kötőjelek cseréje

Egy vagy két kötőjelet gondolatjelre cserél (lást az alábbi táblázatot).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

A beírt szöveg:

Az eredmény:

A - B (A, szóköz, kötőjel, szóköz, B)

A – B (A, szóköz, gondolatjel, szóköz, B)

A -- B (A, szóköz, kötőjel, kötőjel, szóköz, B)

A – B (A, szóköz, gondolatjel, szóköz, B)

A--B (A, kötőjel, kötőjel, B)

A-B (A, egész kvirt, B)
(lásd a táblázat alatti megjegyzést)

N--N (N, kötőjel, kötőjel, N)

N–N (N, félkvirt, N)

A-B (A, kötőjel, B)

A-B (változatlan)

A -B (A, szóköz, kötőjel, B)

A -B (változatlan)

A --B (A, szóköz, kötőjel, kötőjel, B)

A –B (A, szóköz, gondolatjel, B)


note

Ha a szöveg nyelve magyar vagy finn, akkor a két kötőjeles szekvencia (A--B) nem egész kvirtre, hanem egy nagykötőjelre (félkvirt) cserélődik le.


A dupla szóközök figyelmen kívül hagyása

Két vagy több egymást követő szóközt egy szóközre cserél.

A cAPS LOCK billentyű véletlen használatának javítása

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Párbeszédgombok

Alapállapot

Visszaállítja a módosított értékeket a lap korábbi értékeire.

Mégse

Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a változásokat.

OK

Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.

Támogasson minket!