Beállítások

Válassza ki a gépelés közbeni automatikus hibajavítás beállításait, majd kattintson az OK gombra.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Cseretáblázat használata

Ha olyan betűkombinációt gépel be, amely megfelel a cseretáblázat egyik elemének, akkor a betűkombinációt a csereszöveg váltja fel.

KÉt KEzdő NAgybetű javítása

Ha egy "SZó" kezdetén két nagybetűt ír be, a másodikat a program automatikusan lecseréli kisbetűre.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Mondat első betűje nagybetű

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Jegyzet ikon

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL-felismerés

Egy URL beírásakor automatikusan létrehoz egy hivatkozást.

Kötőjelek cseréje

Egy vagy két kötőjelet gondolatjelre cserél (lást az alábbi táblázatot).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

A beírt szöveg:

Az eredmény:

A - B (A, szóköz, kötőjel, szóköz, B)

A – B (A, szóköz, gondolatjel, szóköz, B)

A -- B (A, szóköz, kötőjel, kötőjel, szóköz, B)

A – B (A, szóköz, gondolatjel, szóköz, B)

A--B (A, kötőjel, kötőjel, B)

A-B (A, egész kvirt, B)
(lásd a táblázat alatti megjegyzést)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, kötőjel, B)

A-B (változatlan)

A -B (A, szóköz, kötőjel, B)

A -B (változatlan)

A --B (A, szóköz, kötőjel, kötőjel, B)

A –B (A, szóköz, gondolatjel, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


A dupla szóközök figyelmen kívül hagyása

Két vagy több egymást követő szóközt egy szóközre cserél.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Párbeszédgombok

Alapállapot

Visszaállítja a módosított értékeket a lap korábbi értékeire.

Mégse

Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a változásokat.

OK

Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.

Támogasson minket!