Kijelölés elosztása

Három vagy több kijelölt objektumot oszt el egyenletesen a függőleges vagy vízszintes tengely mentén. Az objektumok közti térközt is el lehet egyenletesen osztani.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Select three or more objects and

Choose Shape - Distribute Selection (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Distribute Selection (LibreOffice Impress).


Az objektumok tagolása a kijelölésben szereplő legkülső objektum figyelembevételével történik.

Eredeti objektumeloszlás

Vízszintesen

Adja meg a kijelölt objektumok vízszintes tagolását.

Vízszintesen balra

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok bal szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás vízszintesen balra

Vízszintesen középre

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok vízszintes középpontjai egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás vízszintesen középre

Vízszintesen egyenletesen

Elosztja a kijelölt objektumokat vízszintesen úgy, hogy az objektumok egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás vízszintesen egyenletesen

Vízszintesen jobbra

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok jobb szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás vízszintesen jobbra

Függőlegesen

Adja meg a kijelölt objektumok függőleges tagolását.

Függőlegesen fel

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok felső szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás függőlegesen fentre

Függőlegesen középre

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok függőleges középpontjai egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás függőlegesen középre

Függőlegesen egyenletesen

Elosztja a kijelölt objektumokat függőlegesen úgy, hogy az objektumok egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás vízszintesen egyenletesen

Függőlegesen lentre

Elosztja a kijelölt objektumokat úgy, hogy az objektumok alsó szélei egyenlő távolságra legyenek egymástól.

Objektum elosztás függőlegesen lentre

Támogasson minket!