Igazítás

Beállítja az aktuális vagy a kijelölt cellák tartalmának igazítását.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...


Vízszintes

Válassza ki a cellatartalmakra alkalmazni kívánt vízszintes igazítást.

Alapértelmezett

A számokat jobbra, a szöveget balra igazítja.

Jegyzet ikon

Ha az Alapértelmezett beállítás van kiválasztva, a számok jobbra, a szöveg pedig balra lesz rendezve.


Bal oldali

A cella tartalmát balra igazítja.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Icon Align Left

Balra igazítás

Jobb oldali

A cella tartalmát jobbra igazítja.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Icon Align Right

Jobbra igazítás

Középre

Vízszintesen középre igazítja a cella tartalmát.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Icon Centered

Sorkizárt

A cella tartalmát a cella bal és jobb széléhez igazítja.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Icon Justified

Sorkizárt

Kitöltött

Megismétli a cellatartalmakat (számokat és szövegeket), amíg a cella látható területét ki nem tölti. Ez a funkció nem működik sortörést tartalmazó szöveg esetén.

Elosztott

A tartalmat egyenletesen osztja el az egész cellában. A Sorkizárttal szemben a szöveg legutolsó sorát is igazítja.

Behúzás

A cella bal oldalától a megadott értékkel beljebb húzza a tartalmat.

Függőleges

Válassza ki a cellatartalmakra alkalmazni kívánt függőleges igazítást.

Alapértelmezett

A cella tartalmát a cella aljához igazítja.

Felül

A cella tartalmát a cella felső széléhez igazítja.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Alul

A cella tartalmát a cella alsó széléhez igazítja.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Icon Align Bottom

Alulra igazítás

Középre

A cella tartalmát függőlegesen középre igazítja.

Ikon a Formázás eszköztáron:

Icon Align Center Vertically

Függőlegesen középre igazítás

Sorkizárt

A cella tartalmát a cella felső és alsó széléhez igazítja.

Elosztott

Ugyanaz, mint a Sorkizárt, kivéve ha a szövegirány függőleges. Akkor hasonlóan működik, mint a vízszintes Elosztott beállítás, azaz a legutolsó sor is igazításra kerül.

Szöveg iránya

A cellák tartalmának szövegirányát adja meg.

Kattintson a körlapra a szövegirány beállításához.

Fok

Írja be a kijelölt cellák szövegének forgatási szögét 0 és 360 fok között.

Alapél

Adja meg, hogy melyik cellaszéltől kezdve íródjon ki az elforgatott szöveg.

  1. Szöveg kiterjesztése az alsó cellaszegélytől: Az elforgatott szöveget a cella alsó szélétől kifelé írja.

  2. Szöveg kiterjesztése a felső cellaszegélytől: Az elforgatott szöveget a cella felső szélétől kifelé írja.

  3. Szöveg kiterjesztése cellákon belül: Az elforgatott szöveget csak a cellába írja.

Függőlegesen halmozott

A szöveget függőlegesen igazítja be.

Ezek a parancsok csak akkor érhetők el, ha engedélyezte az ázsiai nyelvi támogatást - Nyelvi beállítások - Nyelvek lehetőség használatával.

Ázsiai tördelés mód

Ez a jelölőnégyzet csak akkor érhető el, ha az ázsiai nyelv támogatása engedélyezve van, és ha a szöveg iránya függőlegesre van állítva. A kijelölt cellákban egymás alá rendezi az ázsiai karaktereket. Ha egy cella egynél több sornyi szöveget tartalmaz, a sorok szövegoszlopokká lesznek átalakítva, és az oszlopok jobbról balra kerülnek elrendezésre. Az átalakított szövegben a nyugati karakterek 90 fokkal elfordulnak jobbra. Az ázsiai karakterek nem fordulnak el.

Tulajdonságok

Állítsa be a szövegfolyamot egy cellában.

Automatikus szövegtördelés

Új sorba töri a szöveget, amikor az eléri a cella szegélyét. A sorok száma a cella szélességétől függ. Egy kézi sortörés megadásához nyomja meg a +Enter billentyűkombinációt a cellában.

Sortörések beszúrása cellákba

Elválasztás aktív

Bekapcsolja a szavak elválasztását, a szöveg több sorba történő tördelésekor.

Lekicsinyítve, hogy beférjen

Lecsökkenti a betűkészlet látható méretét, hogy a cellatartalom beférjen az aktuális cellaszélességbe. Ez a parancs nem alkalmazható sortörést tartalmazó cellákon.

Támogasson minket!