Tükrözés

A kijelölt objektumot függőlegesen vagy vízszintesen tükrözi.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Rotate or Flip

From toolbars:

Icon Rotate or Flip

Rotate or Flip


Flip Vertically

A kijelölt objektum(ok) függőleges tükrözése fentről lentre.

Flip Horizontally

A kijelölt objektumo(ka)t vízszintesen tükrözi balról jobbra.

Támogasson minket!