Élőláb

Élőlábat ad az aktuális oldal stílusához. Az élőláb egy terület az oldal alsó margóján, ahová szöveget vagy grafikát adhat hozzá.

Akár szegélyeket és háttérkitöltést is hozzáadhat egy élőlábhoz.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab.


Ha egy élőlábat az oldalmargókra is ki akar terjeszteni, szúrjon be egy keretet az élőlábba.

Élőláb

Adja meg az élőláb beállításait.

Élőláb bekapcsolása

Élőlábat ad az aktuális oldalstílushoz.

Páros és páratlan oldal tartalma azonos

A páros és páratlan oldalak ugyanazzal a tartalommal rendelkeznek..

Azonos tartalom az első oldalon

Az első és a páros/páratlan oldalak tartalma azonos.

Bal margó

Adja meg, mekkora hely legyen az oldal bal szegélye és az élőláb bal szegélye között.

Jobb margó

Adja meg, mekkora hely legyen az oldal jobb szegélye és az élőláb jobb szegélye között.

Térköz

Adja meg a dokumentumszöveg alsó széle és az élőláb felső széle között fenntartani kívánt helyet.

Dinamikus térközhasználat

Felülírja a Térköz beállítást, és lehetővé teszi, hogy az élőláb kibővüljön az élőláb és a dokumentum szövege közötti területre.

Magasság

Adja meg az élőláb kívánt magasságát.

Automatikus magasság

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Előnézetmező

Displays a preview of the current selection.

Egyebek

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.

Támogasson minket!